Hervormde Gemeente te Ermelo

Geschiedenis

Geschiedenis

Het begin van de geschiedenis van de kerk van Ermelo ligt in de eerste decennia van de
11e eeuw. Op 18 november 1006 stichtte Ansfried van Utrecht een Benedictijner Abdij te
Amersfoort. De bisschop gaf de abdij een schenking mee voor onder meer de bouw van
een vijftal kerken, waaronder die van Ermelo. In een document gedateerd 3 februari 1028,
getekend door Keizer Koenraad II, de Salier, wordt onder andere deze schenking vermeld.

De benedictijner abdij verhuisde later naar Utrecht en kreeg de naam: Sint Paulus Abdij. De
Oude Kerk, naar de naam van de abdij een Sint Paulus - kerk was al vroeg van belang voor de
omgeving. Het gebied dat tot de kerk hoorde - het kerkspel - was erg uitgestrekt; in dat gebied
werden later de kerken van Harderwijk, Elspeet en Nunspeet gesticht, alle drie dochterkerken
van de moederkerk in Ermelo.

Jaarlijks betaalde de kerk van Harderwijk een klein bedrag als erkenning. Deze zogenaamde recognitie was vastgesteld op een lood zilver. Zo ontving bijvoorbeeld Georgius van Cooth, pastoor van Ermelo in 1577 van Cornelis Henricksen, kerkmeester te Harderwijk, over drie jaren de dertien stuivers van het lood zilver dat hem jaarlijks toekwam van de kerk van Harderwijk.


De hervorming van de kerk van Ermelo geschiedde op last van het Hof van Gelre. In 1583 werd een eerste placcaat uitgevaardigd, maar door het oprukken van de Spanjaarden werd pas in 1592, toen de macht in handen van Oranje kwam en prins Maurits als stadhouder werd erkend het plakkaat opnieuw uitgevaardigd. Bovengenoemde Georgius van Cooth was de laatste pastoor en werd de eerste predikant toen hij in 1592 op de eerste vergadering van de classis Harderwijk zich als een van de eersten aansloot bij de Reformatie.


In Ermelo veranderen de dingen niet ineens. De hervorming was een jarenlang proces, ook de vorming van een kerkeraad kwam pas laat, in 1816, tot stand op herhaalde aandrang vanhogere kerkelijke organen. De dominees deden het werk alleen. Dat was ook zo met de vier generaties van een en dezelfde familie. 153 jaar werd de oude Wheme bewoond door een ds. Medenbach. Van 1604-1757. Waarschijnlijk stond de eerste christelijke school van Nederland in de buurt van de Zendingskerk. De Egypte-zending is in Ermelo in de 19e eeuw begonnen: geesteskinderen van de bekende ds. Witteveen (1815-1884).


Wie meer wil weten over het kerkdorp Ermelo kan terecht in het boek: Rond Ermel’s Wheme,
door F. R. Elema en H. J. van Beek. En in de brochure: Duizend jaar Oude Kerk te Ermelo
door P. S. Visser. Wie meer over ds. Witteveen wil weten kan terecht in een boek van ds. A. de
Groot: "Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo".


Activiteiten / Acties
23-09-2017 Gevarieerd muziekprogramma
Op Zaterdag 23 September om 15.00 brengen Annemarieke Bergman viool, en Margot Selders piano een gevarieerd muziekprogramma met werken van o.a. Bloch en Handel.
30-09-2017 Joy4kids, familieavond met medewerking van Marcel & Lydia Zimmer.
Joy4Kids is een groot feest voor iedereen tussen 4 en 12 jaar! Iedere laatste zaterdag van de maand. Van 18.30u tot 19.45u.
17-10-2017 Kampvuuravond voor mannen
Deze avond is voor alle mannen uit Ermelo en wijde omgeving waarbij we met een vuurtje, een overdenking een vuurtje, een overdenking en wat te drinken een mooie en gezellige avond willen houden. Dit alles onder het motto: Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is…
21-11-2017 Kampvuuravond voor mannen
Deze avond is voor alle mannen uit Ermelo en wijde omgeving waarbij we met een vuurtje, een overdenking en wat te drinken een mooie en gezellige avond willen houden. Dit alles onder het motto: Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is…
Meer activiteiten & acties >>
Links
PKNKerk in actie
IZBGZB
Alpha cursusHGJB
De PraatpaalBijbelseplaatsen
KerkomroepHet Leerhuis
EPBEvangelische Hogeschool
Christelijke Blinden BibliotheekSchuldHulpMaatje
NPV thuishulp ErmeloDe Hoeve
Gereformeerde kerk ErmeloSiamcare
Vorming & Toerusting
 
Wat staat er op de agenda
Geen items gevonden.
Meer agenda-items >>