Hervormde Gemeente te Ermelo

Geschiedenis

Geschiedenis

Ansfried van Utrecht

De geschiedenis van het ontstaan van de kerk van Ermelo ligt al in de eerste decennia van de 11e eeuw. Op 18 november 1006 sticht bisschop Ansfried van Utrecht een benedictijner abdij in Amersfoort. De bisschop geeft de abdij een schenking mee voor onder meer de bouw van een vijftal kerken, waaronder die van Ermelo. In een document wat is gedateerd op 3 februari 1028 en die is ondertekend door Keizer Koenraad II de Salier, wordt onder andere deze schenking vermeld.

Sint Paulus Kerk

De Amersfoorste benedictijner abdij verhuist later naar Utrecht en krijgt de naam: Sint Paulus Abdij. De Oude Kerk, naar de naam van de abdij een Sint Paulus - kerk is al vroeg van belang voor de omgeving. Het gebied dat tot de kerk behoort - het kerkspel - is behoorlijk uitgestrekt. Vanuit de moederkerk Ermelo worden in het gebied later de dochterkerken van Harderwijk, Elspeet en Nunspeet gesticht.

Belasting voor erkenning

Jaarlijks betaalt de kerk van Harderwijk een klein bedrag als erkenning. Deze zogenaamde "recognitie" is dan vastgesteld op een lood zilver. Zo ontvangt bijvoorbeeld de Ermelose pastoor Georgius van Cooth in 1577 van kerkmeester Cornelis Henricksen uit Harderwijk over een periode van drie jaar, dertien stuivers van het lood zilver dat hem jaarlijks toekomt van de kerk van Harderwijk.

Reformatie: Anno Domini 1592

De hervorming van de kerk van Ermelo geschiedt op last van het Hof van Gelre. In 1583 wordt een eerste plakkaat uitgevaardigd. Eerst rukken de Spanjaarden op. Als in 1592 de macht in handen van Oranje komt en prins Maurits als stadhouder wordt erkend, wordt het plakkaat opnieuw uitgevaardigd. Georgius van Cooth is de laatste Ermelose pastoor. Als hij in 1592 op de eerste vergadering van de classis Harderwijk zich als een van de eersten aansluit bij de Reformatie, wordt hij de eerste predikant van Ermelo.

Kerkhervorming en het geslacht Medenbach

Ook in Ermelo is de kerkhervorming een jarenlang voortdurend proces. Op herhaald aandringen van hogere kerkelijke instanties komt het in 1816 tot de vorming van een kerkenraad. De dominees doen het werk veelal alleen. Dat is ook zo met de vier generaties van het domineesgeslacht Medenbach. Van het jaar 1604 tot 1757 wordt de oude Wheme bewoond door een ds. Medenbach. 

Het begin van het Christelijk onderwijs en de Zending 

Zeer waarschijnlijk heeft de eerste christelijke school van Nederland in de buurt van de Zendingskerk gestaan. De Egypte-zending is in Ermelo in de 19e eeuw begonnen: Het zijn de geesteskinderen van de bekende ds. H.W. Witteveen (1815-1884).Literatuur


F. R. Elema en H. J. van Beek: Rond Ermel’s Wheme
P.S. Visser: Duizend jaar Oude Kerk te Ermelo
Ds. A. de Groot: "Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo"


Activiteiten / Acties
26-08-2018 Vakantie Bijbelweek 2018
Kom jij ook op de Vakantie Bijbel Week ? Maandag 20 augustus van 13.30 - 15.30 uur Dinsdag t/m donderdag 21- 23 augustus van 9.30 - 11.30 uur Afsluiting op zondag 26 augustus om 9.30 uur Kerkelijk Centrum aan de Jeugdkant 14
Meer activiteiten & acties >>
Links
PKNKerk in actie
IZBGZB
Alpha cursusHGJB
De PraatpaalBijbelseplaatsen
Het LeerhuisEPB
Evangelische HogeschoolChristelijke Blinden Bibliotheek
SchuldHulpMaatjeNPV thuishulp Ermelo
De HoeveGereformeerde kerk Ermelo
SiamcareVorming & Toerusting
 
Wat staat er op de agenda
Geen items gevonden.
Meer agenda-items >>