Lees voor
Zoek
Home > Kapel > Jeugdwerk

Wat doen wij?

Jeugdwerk

Vanuit de kerkenraad wordt  aan het jeugdwerk  vorm gegeven door jeugdambtsdragers: jeugdouderlingen en jeugddiakenen. Naast de individuele opdracht van pastoraat en diaconaat, wordt door hen gezamenlijk leiding gegeven aan het jeugdwerk via het jeugdwijkteam.

Jeugddiensten
Per jaar is er een aantal jeugddiensten, is de aanvangstijd wisselend.
Met een groep jongeren wordt een thema voorbereid. Tijdens de jeugddienst is er meer aandacht voor de jongeren.
Wil je ook helpen met de voorbereiding van een jeugddienst? Neem dan contact op met één van de jeugdambtsdragers.

Clubs
God leren liefhebben - en dat ‘oefenen’ door het aanleren van nieuwe gewoonten die horen bij een leven met Hem. Daarover gaat het in onze clubs.

Catechisatie
In de catechese draagt de gemeente de betekenis en inhoud van het christelijk geloof over op een nieuwe generatie jongeren. Hierbij gebruiken we verschillende methodes van de HGJB.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT