Lees voor
Zoek
Home > Kapel > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• ouderling-kerkrentmeester
• jeugdouderling
• diaken
• jeugddiaken
Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba.

Predikant
vacant

Preses
Kees van den Bosch 06 -303 95 385

Scriba
Aart Jan Buijtenhuis
Alle correspondentie betreffende de wijk kunt u richten aan zijn emailadres:
scriba.kapel@hervormd-ermelo.nl 
Telefoon: 06 21 905 116

Ouderlingen
Amy Koetsier
Bart van den Hardenberg
Arjan Klarenbeek
Jan van de Kolk
Erik Schut
Marinus van de Kamp

Jeugdouderlingen

Gerwin van Triest

Diakenen

Gert Frens
Bertus Slijkhuis
Jan Martien van Wijhe

Kerkrentmeesters
Kees van den Bosch 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT