Lees voor
Zoek
Home > Nieuwe Kerk > De Nieuwe Kerk

Gebouwen

De Nieuwe Kerk

Historie
Omdat er in 1934 zondags drie diensten moesten worden gehouden om alle kerkgangers plaats te bieden in de Oude Kerk, besloot men om over te gaan tot de bouw van een tweede kerkgebouw. De jaren dertig worden gekenmerkt door een economische crisis. Voordat het College van kerkvoogden en Notabelen besluit om over te gaan tot de bouw van deze tweede kerk wordt er eerst een bouwfonds opgericht. Maandelijks wordt er voor dit doel in de kerk gecollecteerd, wat gemiddeld ƒ 60,00 gulden per maand oplevert.
In 1936 krijgen de plannen vastere vorm en wordt een bouwcommissie in het leven geroepen. Allereerst spitst de vraag zich toe op de plaats van de kerk: Moet er één kerk komen voor de hele gemeente óf een tweede kerk in de buurt. Serieus wordt overwogen de Oude Kerk af te breken, met uitzondering van de toren, en op dezelfde plaats een grotere kerk te bouwen. Als de bouwcommissie de vraag voorlegt aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg geeft deze wijselijk te kennen dat daarvoor nooit toestemming verkregen zal worden.
Daarom wordt er gekozen voor een stuk grond aan de Horsterweg. Architect J.G. Mensink uit Apeldoorn maakt in samenwerking met de Ermelose architect A. van der Meijden een ontwerp voor een kerkgebouw met ongeveer 1200 zitplaatsen. Deze zogeheten kruiskerk heeft een symmetrische voorgevel met in het midden een hoofdentree met halfronde stolpdeuren.De firma Schipper uit Wierden krijgt opdracht de kerk met toren te bouwen voor het opgegeven bedrag van ƒ 69.300,00. Met de hele inventaris, orgel etc. is een bedrag gemoeid van ƒ 107.000,00.

Op 31 augustus 1938 legt president-kerkvoogd H.L. Rikkers de eerste steen. Een jaar later wordt op 19 juli 1939 de eerste dienst gehouden.
Begin 2009 is het kerkgebouw gerenoveerd. De zachtboard plafondplaten moesten verwijderd worden in verband met brandveiligheidsvoorschriften.
Maar ook de houten draagconstructie van de torenspits was aan vernieuwing toe. Op verschillende plekken in de kerkzaal liet het stucwerk los en moest de elektrische bedrading worden vervangen. Het werk is uitgevoerd met hulp van vele vrijwilligers.

Zitplaatsen
De kerk heeft in zijn huidige vorm 1.200 zitplaatsen.

Klok en uurwerk
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de kerkklok van de Nieuwe Kerk door de Duitsers gevorderd. De klok komt te hangen in de toren van de Katholieke kerk in Driel. Deze Betuwse kerk wordt aan het eind van de oorlog grotendeels verwoest, waardoor ook de Ermelose klok ernstig vernield is. De Nieuwe Kerk moet het tijdelijk met een surrogaatklok doen in de vorm van een paar remtrommels...
Na de bevrijding levert de klokkengieterij Van Bergen uit Heiligerlee een nieuwe klok. Deze krijgt, net als de oorspronkelijke klok, het opschrift: Ik roep de lof des Heeren uit en de waardevolle uren van tijd. Als de nieuwe klok is afgeleverd, is de klokkenluider wild enthousiast. En wel zo dat hij dusdanig hard aan het touw trekt, dat de zware klok tegen de zoldering slaat. De zoldering, waarop het uurwerk is bevestigd begint hierdoor te verzakken en moet met ijzeren balken worden verstevigd...


Orgel
Het kerkorgel is gebouwd door de fa. Pels & Van Leeuwen uit ’s-Hertogenbosch, met de projectnaam Opus 135. Het werd kort na de eerste dienst in 1939 in gebruik genomen. In 1992 is het orgel gerestaureerd.
Voor de specifieke informatie over het orgel wordt verwezen naar de informatie hierover op deze site. 


‘t Venster
In 1984 startten de gebroeders Van den Berg uit Horst achter de Nieuwe Kerk met de bouw van wijkgebouw ’t Venster, een gebouw met vier zalen waarin ook het kerkelijk bureau is gevestigd.

Inmiddels zijn de zachtboard plafondplaten vervangen en worden ook de art deco glas in lood ramen onder handen genomen.


Bron: Gert Hofsink, Tineke Idema, Peter van der Velde, Steven van Loo en Natalie Overkamp, Kerkenfietsroute, Stichting Natuur- & MilieuPlatform, Ermelo, september 2008.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT