Lees voor
Zoek
Home > Nieuwe Kerk > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• ouderling-kerkrentmeester
• jeugdouderling
• diaken
• jeugddiaken

Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.


Predikant
Ds. J. Bogerd
Telefoon: 06-28877948

Preses:
G.J. Kardol
Telefoon: 06-51290282

Scriba:
W. Eilander
Alle correspondentie betreffende de wijk kunt u richten aan zijn mailadres:
Scriba.nk@hervormdermelo.nl
Telefoon: 06-15961209

Ouderlingen (zie ook verder de wijkindeling)
Th. van den Berg
J.H. Bosch
Jacob Buitenhuis
Walter Dunsbergen
Pieter Eilander
K. de Greef
Nico Groot
B.W. L. van ’t Hof
G.J. van den Hul
Marcel de Jager
B. Jaspers Faijer
K.J. Kamphorst
H.N.G.M. van Klooster
D. van Lochem
S. Mazier
G. Schreuder
A. Schutte
A. Selles
L. Staal
T. Tomassen
S. Verhoef

Ouderlingen kerkrentmeester
A.W. van Nijhuis
J.C. Swijnenburg

Jeugdouderlingen
E. Bakker
F. Janse
E. Nagtegaal
G.J. Roseboom

Jeugddiaken
J. van Diest

Diakenen
W. Jansen
R. van Loo
D. Mulder
A. de Vin

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT