Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


26
NOV
zondag 26 november 2023 17:00 uur
Oude kerk

zondagmiddag 26 november 2023 cantatediens

Cantatedienst.

In deze dienst zal
- cantate BWV 144 – “Nimm was dein ist und gehe hin” ten gehore worden gebracht, en ook
- het openingskoor uit de cantate “Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182).
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Kamerkoor van de COV Noord-West Veluwe. 

Liturgie:

Voorganger: ds. Evert-Jan Prins
Organist: Gerrit ’t Hart
M.m.v. het Kamerkoor van de COV Noord-West Veluwe o.l.v. Jurriaan Grootes

Orgelspel
Openingswoord en welkom

Zingen: Lied 767:1, 2, 6, 7 – De toekomst van de Heer is daar

Stil gebed
Votum en Groet

Psalm 34 (gelezen en gezongen)
Zingen: Psalm 34:1 – Ik loof de Heer altijd
Lezen: Psalm 34:5-11 (NBV21)
Zingen: Psalm 34:5 – Kom kinderen, hoor mij aan
Lezen: Psalm 34:16-20 (NBV21)
Zingen: Psalm 34:8, 9 – God laat hem nooit alleen

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Mattheüs 20:1-16 (NBV21)

Zingen: Lied 991:1, 2, 6, 7, 8 – De eersten zijn de laatsten

Overdenking

Cantate “Nimm was dein ist und gehe hin” (BWV 144)

Dankgebed en voorbeden
- Avondgebed
- Stil gebed
- Onze Vader

Openingskoor “Himmelskönig sei willkommen” (BWV 182)

Zingen: Lied 966:1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen), 5 (allen) – Het heil des hemels werd ons deel

Zegen, afgesloten met Psalm 4:3 – Ik kan gaan slapen zonder zorgen
OrgelspelDeel op Deel op

Details

zondag 26 november 2023 17:00 uur
Oude kerk

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

10
DEC

Liturgie zondag 10 december 2023

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 72:1, 2 – Geef, Heer, de koning uwe rechten

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Lied 437:1, 3, 4, 6 – Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

Gebed om de Heilige Geest

Moment met de kinderen (Adventsproject kindernevendienst)

Zingen: Projectlied

Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 (NBV)

Zingen: Lied 772:1, 2 – Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

Schriftlezing: Mattheüs 3:7-17 (NBV)

Zingen: Lied 441:5, 6 – Niets dreef U uit den hoge

Verkondiging

Zingen: Lied 466:1, 3 – O wijsheid, daal als vruchtbare taal

Aandacht voor de collecte
In het naspel van Lied 466

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis

Onderwijs over het Avondmaal

Zingen: Lied 403b (Tafelgebed)
Voorzang (1): Joke Hooikammer; Antwoord (2): allen

Nodiging

Zingen (tijdens de viering van het Avondmaal):
- Lied 377:1-7 – Zoals ik ben, kom ik nabij
- Lied 378:1-5 – Sterk, Heer, de handen tot uw dienst

Dankzegging

Zingen: Psalm 72:7 – Laat ons de grote naam bezingen
Kinderen komen tijdens het voorspel weer terug
De oppas brengt de kinderen van de oppas in de kerk

Zegen, beantwoord met driemaal ‘Amen’

zondag 10 december 2023 10:00 uur
Oude Kerk
Meer informatie

minder
15
DEC

Kerst-Hoevemaaltijd

Op vrijdag 15 december wordt er een speciale Kerst - Hoevemaaltijd gehouden. Houdt u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een speciale Kerstmaaltijd. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur). Plaats: de Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo.
Kosten: € 7,- pp.

Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 3 en 10 december. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij
- Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563 
vrijdag 15 december 2023 17:45 uur
De Hoeve
Meer informatie

meer
16
DEC

Concert in de Muzerije op 16 dec 2023

Beste mensen,

Op zaterdag 16 december besluiten we de reeks concerten in De Muzerije voor 2023.
Wij nodigen u uit voor een uitvoering door Kleinkoor Ermelo o.l.v. Gerrit 't Hart

Het concert begint om 15.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een bijdrage gevraagd ter compensatie van de kosten.

Greetje en Gerrit 't Hart

zaterdag 16 december 15:30 uur
De Muzerije, Telgterbuurtweg 27, Ermelo
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT