Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 15 november 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

Voor de zondagen 21 en 28 november

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt. We vragen u om bij het bezoek aan de kerkdiensten een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst wordt u naar uw plek gebracht.We verzoeken u pas daarna uw mondkapje af te doen. Er worden 2 stoelen vrijgehouden tussen mensen uit verschillende gezinnen. U wordt ook bij het uitgaan van de dienst begeleid naar buiten. Ook dan vragen we uw mondkapje te dragen. Er is geen koffiedrinken na de dienst.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Op zondag 21 november is Fennie Wouda koster en op 28 november verzorgt Goos Eikelboom de kostersdiensten..

Schriftlezing.
Op 21 november is Willem Jan Visser lector en op 28 november worden de schriftlezingen verzorgd door Bob Roukema.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve blijven we organiseren. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Gift
Ouderling Jan Peet ontving tijdens huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming
Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubilea
- De heer A.C.Strijbos en mevrouw M.Strijbos Bakker hopen op 23 november te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn.
- Zaterdag 4 december is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw H.van Beek en J.G.van Beek–Groen. Zij zijn die dag 40 jaar getrouwd. Beiden echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Felicitatie
Ds. Kees van Dam, is vorige maand gepromoveerd tot doctor (PhD) in de theologie.aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de Faculteit Religie en Theologie.
Onze hartelijke gelukwensen.

Belijdenis doen
Komend seizoen willen we als Oude Kerk en Westerkerk opnieuw gezamenlijk optrekken. Denk je erover om belijdenis te doen, wil je ontdekken of deze stap iets voor jou is, geef je dan op bij ds. André Priem (06-1439 2750) – dan gaan we met elkaar op onderzoek of ontdekkingstocht.... In onderling overleg kijken welke avond het beste uitkomt.

Meeleven met elkaar
Bij Mevr. Barbara Dierkx-van de Bovenkamp, is borstkanker geconstateerd. Ze wordt eind deze maand geopereerd en daarna volgen nog bestralingen. Een spannende tijd voor haar.
In het ziekenhuis opgenomen was: mevr C. Visscher. Ondertussen verblijft ze in revalidatiecentrum 'de Klimop' kamer 319, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. We wensen haar sterkte en God's nabijheid toe

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

12 september 2023  |  Terugblik 27 augustus 
We kijken terug op een prachtige dag, zondag 27 augustus. De ochtenddienst waarin ds. Priem voorging zat vol verrassingen. Zo speelde de broer van Evert-Jan mee met de muzikanten, was er een lied dat speciaal voor deze verbintenis werd geschreven door ds. Troost en werd er een prachtig stuk van John Rutter ten gehore gebracht (‘May the Lord bless you and keep you’). Ds.Priem preekte over Filippenzen 1:1-19 over God die begon en hoe zijn evangelie verder gaat en liefde gaat groeien. Heel mooi was ook het moment waarop we verbonden werden aan de Oude Kerk. Voor ons bijzonder, maar ook voor kerkenraad en gemeente die nu na bijna 3 jaar weer eigen predikanten hebben. ’s Middags mochten we dan zelf voorgaan in het Kerkelijk Centrum.  
We zijn God dankbaar voor alles wat Hij gaf deze dag. Ook willen we iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze mooie dag. Op die dag, maar ook de dagen ervoor en erna werden we op allerlei manieren welkom geheten. Daarom willen we iedereen bedanken die met een kaartje, een aardigheidje en/of zijn aanwezigheid heeft laten merken dat we welkom zijn.  
 
Startzondag 
A.s. zondag 17 september is de startzondag. We hopen met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen met een kerkdienst die als thema heeft: “Ga mee!” Dit is ook het landelijke thema van de Protestantse Kerk in Nederland. In deze dienst zal het gaan over Numeri 10:29-36, waarin Mozes zijn zwager uitnodigt om mee te gaan. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is koffie, een lunch, een quiz, bij mooi weer zijn er ook buitenactiviteiten, en: er is weer een ijscokar! Het geheel zal zo rond 13.30 uur afgelopen zijn. De oproep ‘Ga mee’ geldt ook voor deze dag: we hopen met velen samen te komen. Neem gerust ook je zwager, andere familieleden, buren of vrienden mee.  
 
Doopzondag 
Op 29 oktober zal er een doopdienst worden gehouden. Wanneer je je kind wilt laten dopen, wil je dan contact opnemen met je ouderling of pastoraal werker?  
 
E-mailadres 
Er zijn op dit moment nog wat problemen met onze e-mailadressen. Wanneer u ons een mail wilt sturen, kunt u de adressen die hierboven staan wel overnemen, maar dan zonder streepje tussen ‘hervormd’ en ‘ermelo’. Dus bijvoorbeeld: predikant.ok@hervormdermelo.nl.  
 
Beroep ds. Van Leeuwen 
We leven mee met de wijkgemeente Kerkelijk Centrum, nu zij een beroep hebben uitgebracht op ds. M. van Leeuwen. We hopen dat de vacature weer vervuld zal worden. We wensen ds. Van Leeuwen wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing.  
 
Bedankborrel  
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de pastorie en de tuin op te knappen. We willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt uitnodigen voor een borrel in de pastorie. Deze is op zaterdag 23 september tussen 16.00 en 19.00 uur. Laat even weten of je komt op predikant.ok@hervormdermelo.nl.  

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 22 september wordt er weer een Hoevemaaltijd gehouden. Houd u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een warme maaltijd. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur). Plaats: de Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo. Kosten: € 5,- pp. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 10 en 17 september. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563 of bij John Meijers 06-13362762 en via de e-mail: johnmeijers@hotmail.com
Van harte welkom op 22 september in de Hoeve!

Vesperdienst 24 september
Op zondag 24 september vindt in de Oude Kerk de eerste gemeenschappelijke middagdienst plaats van het nieuwe seizoen.
De dienst heeft de vorm van een vesper. Voorganger zal zijn ds. C. van Dam en het orgel zal worden bespeeld door Gerrit 't Hart.
De dienst begint om 17.00 uur.
 
Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Na de vakantieperiode zijn we op 29 augustus weer bij elkaar gekomen.
De inhoud van de enveloppen over juli en augustus bedroeg € 803,75.
Iedereen bedankt hiervoor. Op 26 september a.s. komen weer bij elkaar voor de oktober enveloppen.
Groet, Ria van Herk

Koffieochtenden
Iedere woensdagmorgen staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve voor wie zin heeft aan een gezellig samenzijn, zo midden in de week. Er is een nieuw rooster gemaakt voor de ‘schenkers’ en we zijn blij dat er zich weer een aantal nieuwe vrijwilligers hebben gemeld, welkom!

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of wanneer u vervoer nodig heeft naar de kerk kunt u contact opnemen met diaken Evert van Beekhuizen:
tel o613844419 of evbeekhuizen@b-i-m.eu

Aan de slag! 
Inmiddels hebben we onze studeerkamer in gebruik genomen en is de eerste dienst gehouden. We zien uit naar de Startzondag 17 september waar we ongetwijfeld ook veel mensen zullen ontmoeten. De komende tijd zullen we gebruiken om veel kennis te gaan maken. We hebben ervoor gekozen om iets minder vaak voor te gaan in diensten om zo wat tijd te hebben om gemeenteleden, kringen en vrijwilligers te leren kennen. Mocht u zelf behoefte hebben aan een goed gesprek of contact met één van ons, schroom dan niet ons te bellen of te mailen!  

Een hartelijke groet 
ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins


12 september 2023

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

31 augustus 2023  |  We kijken met een goed gevoel terug op afgelopen zondag, de verbintenis- en intrededienst van onze nieuwe wijkpredikanten Desiree en Evert-Jan Prins. Dankbaar en blij zijn we met deze dag waar we lang naar hebben uitgekeken.
Veel mensen zijn bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor: van preken maken, muziek voorbereiden tot beamer presentaties maken en taarten bakken. Dank aan iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan deze bijzonder dag voor onze Oude Kerk wijk.


 
De bloemendames hebben voor deze feestelijke zondag prachtig bloemwerk gemaakt.
De bloemstukken op de avondmaalstafel hebben het thema ‘verbinding’. Het is een groter bloemstuk, dat staat voor de gemeente en het kleinere bloemstuk staat voor het gezin Prins. De beide bloemstukken zijn met elkaar verbonden met een groen blad.Aan de preekstoel hangt een bloemenkrans met daarin een hart verwerkt. In de nis in de muur aan de linkerkant staat een hart met bloemen op een zuiltje. Deze bloemstukken verbeelden het thema van de dienst: Groeien in liefde
Dan is er nog een grote bos op de bloemenzuil met het thema: Kleurrijk.


 
Startzondag
Hierbij een ‘save the date’ melding van de startzondag commissie: Op 17 september is het startzondag, de start van het kerkenwerk na de zomer, met een kerkdienst en activiteiten na de dienst voor oud en jong. Thema is: GA MEE! Verder info volgt.

Huwelijksjubileum
Op 6 sept as hoopt het het echtpaar Joke en Henk Makaske, hun 50-jarig huwelijk te vieren. Wij wensen hen Gods zegen toe en een mooie dag, samen met hen die hun lief zijn.

Wandeling zaterdag 9 september
Ook in komende najaar gaan we op elke 2de zaterdagmorgen van de maand met de Wandelgroep Oude Kerk wederom een gezellige mooie wandeling maken, de eerste keer op zaterdag 9 september a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.

Koffieochtenden op de woensdag
Iedere woensdagmorgen staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve. Even een break in de week, voor wie dat wil. Van harte welkom!

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of wanneer u vervoer nodig heeft naar de kerkdiensten kunt u terecht bij de hulpdienst. Bel, app of mail gerust:
- 06 13844419, evbeekhuizen@b-i-m.eu Diaken Evert van Beekhuizen

Tot slot
Een hartelijke groet namens de kerkenraad.


31 augustus 2023

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

14 augustus 2023  |  Welkom familie Prins
Wat zijn we onze God dankbaar dat de Oude Kerkwijk vanaf 27 augustus, na drie jaar vacaturetijd, weer eigen predikanten heeft. Wij zijn God ook dankbaar dat Hij ons in de afgelopen tijd geholpen heeft om het werk daar waar mogelijk voort te zetten. Inmiddels woont de familie Prins in de pastorie aan de Dennenlaan. Wij heten het gezin heel hartelijk welkom. Ook voor de kinderen is het een grote verandering. We hopen dat ze zich allemaal snel thuis gaan voelen in Ermelo.

Verbintenis- en intrededienst ds. Desiree en ds. Evert-Jan Prins
Op zondag 27 augustus a.s. om 10.00 uur vindt de verbintenisdienst van ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins plaats in de Oude Kerk. Deze dienst wordt geleid door ds. André Priem. De intrededienst van het echtpaar Prins begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Kerkelijk Centrum. Van harte hopen wij dat velen van u deze feestelijke diensten zullen bijwonen.

Bakkers gezocht!
Voor de verbintenis- en intrededienst op zondag 27 augustus a.s. willen we graag samen zorgen voor iets lekkers bij de koffie en thee. Wie wil er taarten, cakes of andere lekkere dingen bakken voor deze feestelijke zondag? De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar we hebben nog lang niet genoeg! Aanstaande zondagmorgen 20 augustus staat er een flipover in de glazen gang. Hierop kunt u opschrijven wat u gaat maken en voor hoeveel personen. Ook kunt u dit via de mail laten weten: annekeplette@chello.nl De traktaties kunnen op zondag 27 augustus vanaf 09.15 uur ingeleverd worden. Als het kan graag gesneden. We hopen op veel lekkers!

Koffieochtenden op de woensdag
Voor de koffieochtenden op de woensdag loopt het rooster van de vrijwilligers binnenkort af en zoeken we nieuwe vrijwilligers. Het kost weinig tijd, ong een 1,5 uur per keer en het levert je op: gezellige ontmoetingen, nieuwe mensen leren kennen en een stukje gemeente-zijn samen dragen. Je bent ong eens in de 6 weken aan de beurt. Aanmelden kan bij Janneke Veldhuizen, via de mail jannaschipper@hotmail.com

Bijbelkring 30-plus.
Onze oren bij God te luisteren leggen: verrijkend! Sámen zoeken hoe eeuwenoude Woorden zeggingskracht hebben in het hier en nu. Overbodig? Broodnodig! Dit zijn D.V. de data voor dit seizoen: in 2023 op 11/10, 8/11 en 6/12. In 2024: 10/01, 14/02, 13/03 en 10/04. We komen samen in de Hoeve van 19.30 uur tot 21.00 uur. We bespreken de laatste twee hoofdstukken van “Bouwen op de Rots’ van Nelly van Campen-Boot, over de Bergrede. Daarna stappen we over op een ander Bijbelgedeelte. Kom gewoon zoals je bent, laten we elkaar bemoedigen. VAN HARTE WELKOM! Opgave en info bij: - Betty Struijk-van der Wal: 06-12443889   - Herma Wassink-Smelt:  06-20333128

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of wanneer u vervoer nodig heeft naar de kerkdiensten kunt u terecht bij de hulpdienst. Bel, app of mail gerust:
- 06 13844419, evbeekhuizen@b-i-m.eu Diaken Evert van Beekhuizen

Tot slot
Een groet namens de kerkenraad, we kijken uit naar een goede en gezegende samenwerking met onze nieuwe predikanten!
JV 


14 augustus 2023

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT