Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 25 juli 2022

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 31 juli en 7 augustus

Kostersdienst.
De kostersdiensten worden op zondag 31 juli verzorgd door Fennie Wouda en op 7 augustus is Renger van Strijland koster.

Schriftlezingen.
Op zondag 31 juli verzorgt Willem Jan Visser de schriftlezingen en op 7 augustus is Bob Roukema onze lector.

Kinderoppas.
Karin van Aller verzorgt op zondag 31 juli de kinderoppas en op zondag 7 augustus is dat Anette van Beekhuizen.

Kindernevendienst.
Op de zondagen tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 14 augustus) is er geen Kindernevendienst.
De kinderen blijven dan de hele dienst in de kerk. Vanaf zondag 21 augustus beginnen we weer.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19  e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Meeleven met elkaar
- Op moment van schrijven, 18 juli, is bekend dat Annie Besselsen was opgenomen in het Sint Jansdal te Harderwijk. Annie heeft problemen met ontstekingen in haar lichaam waarvan de herkomst niet duidelijk is; er wordt gezocht naar oorzaken om gericht medicatie te kunnen geven. De eerst onderzoeken in het ziekenhuis hebben nog geen oplossing geboden. In afwachting van verdere onderzoeken begin augustus, is Annie inmiddels thuis. Een berichtje of kaartje naar Annie wordt op prijs gesteld.
- Als dit kerkblad uitkomt is de knie-operatie van mevr Zwanie van de Kamp hopelijk alweer achter de rug. Ze zal de komende weken verblijven bij de Klimop (Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk). We wensen haar een spoedig herstel toe
- Dhr Winters is verhuisd naar het Henriette van Heemstrahuis. Thuis wonen was vanwege gezondheidsklachten niet meer mogelijk. Hij bedankt iedereen voor de blijken van medeleven, heeft hem er goed gedaan.

Geboortebericht
Op 17 juli is Jamie Flint Heemskerk geboren, zoon van Johan en Chantal Heemskerk. We feliciteren de ouders met dit Godsgeschenk, aan hun zorg en liefde toevertrouwd en wensen hen Gods zegen over de opvoeding.

Wandeling zaterdag 13 augustus
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 13 augustus a.s. wederom een gezellige mooie wandeling. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.


LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

19 september 2022  |  voor de zondagen 25 september en 2 oktober

Kostersdienst
Bertus van Dam verzorgt op 25 september de kostersdiensten en op 2 oktober is Fennie Wouda koster.

Schriftlezingen
De schriftlezingen worden op zondag 25 september verzorgd door Joke van den Berg en op zondag 2 oktober is Stan van Bosbeek onze lector.

Kinderoppas.
Zals eerder gemeld is er een tekort aan medewerkers voor de kinderoppas. Op de vorige oproep in de afkondigingen en in het kerkblad heeft jammergenoeg niemand gereageerd. Daarom is er geen kinderoppas meer tijdens de diensten.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06-13.84.44.19 e-mail: evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Belijdeniscatechese
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over wat geloven voor jou betekent, over keuzes maken in je leven. Een van die keuzes kan zijn: belijdenis-doen.  Ja-zeggen tegen God in het midden van de gemeente. Het zal komend seizoen een gezamenlijke kring zijn met mensen uit de Oude Kerk en de Westerkerk. Heb je interesse, wil je meer info? Neem dan even contact op met André Priem (06-1439 2750 of predikant.wk@hervormdermelo.nl)

Cantorij Oude Kerk
Nu de vakantie voorbij is, worden allerlei kringen en verenigingen weer opgestart. Zo ook de repetities van de Cantorij Oude Kerk. Een gezellige groep, die oude en moderne (meestal christelijke) liederen zingt. We oefenen iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Ermelo en kunnen best nog wat leden gebruiken. U hoeft geen ervaring te hebben. Enthousiasme is genoeg. Kom eens kijken en luisteren of u zich tussen onze zangers/zangeressen thuis voelt. Of neem voor meer informatie contact op met de voorzitter: Betty Struijk, tel. 0612443889. Weet u van harte welkom!

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op dinsdag 30 augustus j.l. hebben we de zakjes van het verjaardagsfonds van de maanden juli en augustus geteld. Het totaalbedrag was € 604,50. Iedereen hartelijk hiervoor.
Onze volgende bijeenkomst is op  dinsdag 27 september a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Ria van Herk.

Huwelijksjubilea
We kunnen de komende weken 3 echtparen feliciteren met hun huwelijkjubileum:
- Op 27 september hopen de heer K.J.Klok en mevrouw A.Klok-Mulder, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- Ook 1 oktober is een feestelijke dag. De heer B.Brussaard en mevrouw G.C.A.Brussaard–Schotman hopen die dag hun 40e huwelijksverjaardag te vieren.
- Op 6 oktober mogen de heer A.J.Prins en mevrouw W.C.Prins–Radstaake, vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
We feliciteren u allen van harte met uw jubileum en wensen u een fijne dag toe met uw dierbaren.


LH.


19 september 2022

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

05 september 2022  |  voor de zondagen 11 en 18 september

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt zowel op 11 als op 18 september de kostersdiensten.

Schriftlezingen.
De schriftlezingen worden op zondag 11 september verzorgd door Willem Jan Visser en op zondag 18 september neemt Elise Lengkeek die voor haar rekening.

Kinderoppas.
Antoinette Blokland regelt zowel op zondag 11 als op zondag 18 september de kinderoppas.
Er is een tekort aan medewerkers voor de kinderoppas. Om te voorkomen dat we hiermee moeten stoppen, doen we hierbij een oproep om meer vrijwilligers hiervoor. Het zou ook mooi zijn als de ouders die hun kinderen naar de oppas brengen daar bij toerbeurt ook een bijdrage aan leveren.
U kunt zich melden bij Antoinette op zondagochtend of op telefoonnummer 56.32.11.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Huwelijksjubilea
Er zijn voor de komende weken 3 huwelijksjubilea te vermelden:
- Op 12 september hopen de heer en mevrouw G.A.Hoeve en S.E.Hoeve-van Panhuis te gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt zijn.
- 18 september is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw J.J.Lieman en M.J.Lieman-Gooijer. Zij zijn die dag 25 jaar getrouwd.
- Op 20 september mogen de heer en mevrouw A.van de Pol en S.van de Pol-van Beek, vieren dat zij 65 jaar getrouwd zijn.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren..

Gift
Via ouderling Jan Peet is een gift ontvangen van € 100,- voor het jeugdwerk. Hartelijk dank hiervoor.

Wandeling zaterdag 10 september
Wandelgroep Oude Kerk organiseert op zaterdag 10 september a.s. wederom een gezellige mooie wandeling. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.

Tot slot een citaat van Calvijn (1509-1564):
Het geloof is het zien van dingen die afwezig zijn, en heeft het Woord als een spiegel waarin het de genade Gods ziet besloten.


LH.


05 september 2022

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

22 augustus 2022  |  voor de zondagen 28 augustus en 4 september

Kostersdienst.
Op zondag 28 augustus worden de kostersdiensten verzorgd door Fennie Wouda en op 4 september is Kees Mouw koster.

Schriftlezingen.
De schriftlezingen worden op zondag 28 augustus verzorgd door Stan van Bosbeek en op zondag 4 door Carla Meiling.

Kinderoppas.
Antoinette Blokland regelt zowel op zondag 28 augustus als op zondag 4 september de kinderoppas.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust! Evert van Beekhuizen, tel. 06 – 13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Huwelijksjubilea
- Op 1 september hopen de heer J. Druijff en mevrouw T.J. Druijff–Schoeman te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
- 3 september is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw C.J. Vink en T. Vink-van Panhuis. Dat is de dag dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij wensen beide echtparen samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Van de beroepingscommissie
Beste gemeenteleden,
Hierbij weer een bericht van de beroepingscommissie. De laatste keer hebben we u laten weten dat we een groslijst (voorkeurslijst) met 4 mogelijke kandidaten hadden voorgelegd aan de kerkenraad. Na goedkeuring zijn we voortvarend met deze lijst aan de slag gegaan. We hebben contacten gelegd en gesprekken gevoerd. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een uit te brengen beroep. We vinden dit erg jammer en teleurstellend. We hadden u graag beter nieuws verteld.
We verwachten met Gods hulp en uw vertrouwen toch een goede predikant te vinden.
We gaan opnieuw een groslijst samenstellen. We zullen hiervoor nu ook gebruik maken van een namenlijst van het landelijk bureau van de PKN, maar we willen ook u nogmaals vragen evt. namen van kandidaten aan ons door te geven. Dit kan op het mailadres:
beroepingswerk.ok@hervormdermelo.nl
Alvast hartelijk dank.
We gaan hier per direct mee verder, omdat we ons realiseren dat we als gemeente al erg lang in afwachting zijn van een nieuwe predikant.
De beroepingscommissie


LH.


22 augustus 2022

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT