Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Vrijdag 12 maart 2021

Passiestonden 2012

Thema: ‘Gezag dragen & Macht uitoefenen’

In de stille week van 2021 zijn er op vier achtereenvolgende avonden de passiestonden. Gewoonlijk komen we daarvoor samen in de Oude Kerk. Dat zit er dit jaar niet in. U kunt de passiestonden online meemaken.

Het thema van de passiestonden is ‘Gezag dragen & Macht uitoefenen’. Elke avond wordt het gedrag van een van de gezagsdragers uit de stille week belicht. Het thema wordt dit jaar verbonden door het kunstwerk ‘Panorama Golgotha’ van de kunstenaar Paul van Dongen. Als kennismaking met Paul, zijn werk en het panorama, kunt u deze korte video bekijken, (Klik hier) die hij als inleiding voor de passiestonden gemaakt heeft. Paul zal ook in de stille week met een video kort een deel van het panorama toelichten dat die avond aan de orde komt. Voor verdere informatie: zie ook Klik op Paul van Dongen
Verder vindt u de gebruikelijke onderdelen van de passiestonden ook dit jaar terug: muziek, bijbellezing, gebed, en een korte overdenking. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd.
De bijeenkomsten en uitzendingen zijn op maandagavond 29 maart, dinsdagavond 30 maart, woensdagavond 31 maart en donderdagavond 1 april.

Teksten
Maandag: Hogepriester Kajafas; met de andere oudsten en Schriftgeleerden. Joh 11:47-53; 18:13-14; 18:19-24; 18:28.
Dinsdag: Stadhouder Pilatus en zijn vrouw. Mat 27:11-26.
Woensdag: De Koning der Joden. Joh 18:29 - Joh 19:22.
Donderdag: De Romeinse centurion met zijn soldaten. Mar 15:37-47.Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Een plaats reserveren in de Kerk

27 april 2021  |  Het nummer is 06 48 37 01 55,

Er kunnen weer mensen naar de kerk. Er mogen met ingang van Goede Vrijdag 2 april bij de huidige maatregelen 30 mensen in de kerk. Mensen per huishouding mogen bij elkaar zitten.

U kunt zich aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via de telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand. 


27 april 2021

minder
Oude Kerk

Teugkijken van de dienst van 25 april

26 april 2021  |  Beste gemeenteleden,

U kunt nu weer de gehele dienst van 25 april op de website bekijken en downloaden.
Zondag 5 april is abusievelijk slechts het tweede deel van de dienst naar de website uitgezonden. Dat hebben we vandaag weten te repareren.

YouTube had deze storing niet. Daar was de uitzending wel compleet.

Bert Philippi


26 april 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

26 april 2021  |  voor de zondagen 2, 9 en 16 mei)

Aanmelden voor de kerkdiensten
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 30 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Dienst op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, 13 mei a.s., zal de gezamenlijke kerkdienst niet zoals gebruikelijk in het Kerkelijk Centrum worden gehouden maar in de Oude Kerk. De dienst begint dan om 10.00 uur.

Kostersdienst
Op de zondagen 2, 9 en 16 mei worden de kostersdiensten verricht door Fennie Wouda.

Schriftlezing
Op 2 mei verzorgt Stan van Bosbeek de schriftlezingen, op 9 en 16 mei is dat Sandra Druijff.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea.
18 mei a.s. is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw A.G. Propitius en G. Propitius – Timmer. Zij hopen dan te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Diezelfde dag zijn ook de heer en mevrouw H. Lieman en E.J. Lieman - van Meer, 50 jaar getrouwd. Wij wensen beide echtparen samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Na enkele maanden hebben we weer een "inloopavond" gehad. Gelet op de vele zakjes die zijn ingeleverd hebben de bezoekdames in deze maanden, rekening houdend met de corona maatregelen, toch hun bezoekjes af kunnen leggen. De inhoud bedroeg het mooie bedrag van € 1.576,25!
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. De volgende inloopavond is op dinsdagavond 25 mei a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.
Groet, Ria van Herk.

Meeleven met elkaar
- Anne v.d. Pol tobt al enige tijd met haar gezondheid: Een dubbele hernia geeft veel problemen en uitvalsverschijnselen nopen tot een spoedige operatie. Best heftig allemaal en zeker als je begin twintig bent. De operatie gaat 6 mei plaatsvinden in Breda. Een steuntje in de rug is welkom! (en uw gebed natuurlijk).
- Corry Kammeraat moet vanwege plotselinge longproblemen een behandeling ondergaan vanuit het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Wij hopen op een positief resultaat en vragen hiervoor uw gebed.

Gemeente-bijeenkomst.
Op woensdag 19 mei hopen we een gemeentebijeenkomst te houden,’s avonds om 19.30 uur. Op deze bijeenkomst bespreken we de opgestelde profielschets voor de nieuwe predikant. Ook al kunnen we op dit moment geen predikant beroepen, we willen er klaar voor zijn op het moment dat dat wel kan. Daarnaast komt het proces m.b.t. de toekomst van de Hervormde gemeente aan de orde. Bij deze bijeenkomst kunnen, net als bij de kerkdiensten, 30 personen aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden op maandag 10 mei op dezelfde manier als voor de kerkdiensten. Ook kunt u de bijeenkomst online volgen.

LH.


26 april 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT