Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Kerkenraad

Organisatie

Kerkenraad

De leiding van de gemeente van de Oude Kerk wordt gevormd door de wijkkerkenraad.
De wijkkerkenraad bestaat uit:

Het Moderamen
Preses: Dhr. J. Plette tel: 06-533 669 21 =
Scriba: vacant                                       email: scriba.ok@hervormd-ermelo.nl =
Assessor: vacature    e-mail: predikant.ok@hervormd-ermelo.nl
Lid: Dhr. A. van Buuren tel.: 06-547 308 45
Lid: Mevr A. Plette tel: 06-45956437
Notulist: Dhr. D.A, Dijkstra tel.: 550058 =

De ouderlingen
- Mw. E.R. Kortenhoeve-Gijsbertsen tel: 267571  (sectie 3 + 4) =
- Dhr. E.J. Peet tel.: 06-518 376 18  (sectie 2 + 10) =
- Dhr. J. Plette tel.: 06-533  669 21 (sectie 5 + 7) =
- Mw. B. Struijk-van der Wal tel.: 552602  (sectie 1 + 9) =
- Mw. J. Veldhuizen-Schipper tel.: 06-102 512 14  (sectie 6 + 8) =

Ambtsdragers met bijzondere opdracht
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling =
- Mw. C.D. Heemskerk-de Vries, tel.: 06-294 796 05 jeugdouderling =
- Mw. W. Knoppersen, tel.: 06-226 830 67 jeugddiaken =

Ouderlingen-kerkrentmeester
- Dhr. A. van Buuren tel.: 06-547 308 45 =
- Dhr H.H. Sietsma tel.: 06-250 723 80 =

Elke ouderling heeft een deel van de wijk onder zijn hoede en regelt daar het contact met de gemeenteleden.


De diakenen:
- Dhr. E. van Beekhuizen tel.: 06-138 444 19 =
- Dhr. J. Meijers tel.: 06-133 627 62 =
- Mw. J. Staal-Plette  tel.: 431319  /  06-459 564 37=


Contactpersonen overige commissies en diensten:

Autodienst
- Mw. I. van Dam tel.: 558934

Beamer-team
- Dhr. M. Veldhuizen tel.: 557737

Bezoekdienst - verjaardagsfonds
- Mw. R van Herk, tel. 551973 voor Ermelo, Horst, Harderwijk en Putten =
- Mw. B. de Vries, tel. 701904 voor Ermelo, Horst, Harderwijk en Putten
- Mw. G. de Koning tel.: 0577-462601 voor Speuld, Garderen, Uddel en Elspeet

Bloemendienst
- Mw. D. Luijt-van den Blom tel.: 552249

-Cantor:
- Dhr. B. Willemsen tel.: 563316

Cantorij
- Mw. B.Struijk-van der Wal tel.: 552602

Cathechese
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling 

Consulent
- Ds A.Priem  tel.: 275780 / 06-143 927 50 =

Commissie Vorming en Toerusting
-

Diaconaal medewerkers
- Dhr K. Wassink  tel.: 06-232 782 36 =
- Mw. A. Blokland-van Keulen  tel.: 563211 =
- Mw. M. Blokland =

Hoevemaaltijden, maandelijks op vrijdag
- Mw. F. Meijers-Bruijnes tel.: 556459

Hulpdienst oude Kerk
- Mw. I. van Dam tel.: 558934
- Mw. J van den Berg tel.: 0577-842546

Beheerder
- Mw F. Wouda tel 06-425 77 261 koster.ok@hervormd-ermelo.nl

Kosters
- Mw F. Wouda tel 06-425 77 261 koster.ok@hervormd-ermelo.nl

Jeugdkerk
- Dhr R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling

Jeugdclub in "De Hoeve"
- Mw. A van Beekhuizen tel.: 563424

Kindernevendienst
- Mw. M. van Nieuwenhuizen tel.:561685

Koffieochtend in de Hoeve
-

Oppasdienst
- Mw. A. Blokland-van Keulen tel.: 563211

Organisten
- Mw. J. Hooikammer-de Graaf tel.: 038-3765910
- Dhr. G. 't Hart tel.: 562762

Oud Papier Actie
- Dhr. =

Passiestonden
- Mw. R. Foppen

Preekvoorziener
- Dhr. H.J. van de Berg  tel.:

Schriftlezingen
- Mw. B. Roukema

Tieneractiviteiten
- Dhr. E. van Beekhuizen tel.:563424
- Dhr. A van Dijk tel.: 564263

Website
- Dhr. G.T. Philippi tel.: 561191
- Dhr. E. van Vugt tel': 06-28196890

Bijgewerkt tm 2023-10-02

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT