Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Kerkenraad

Organisatie

Kerkenraad

De leiding van de gemeente van de Oude Kerk wordt gevormd door de wijkkerkenraad.
De wijkkerkenraad bestaat uit:

Het Moderamen
Praeses: Mevr A. Plette (tel: 06-45956437)
Scriba: vacant          (email: scriba.ok@hervormdermelo.nl)
Predikant Oude Kerk (email: predikant.ok@hervormdermelo.nl)
Lid: Dhr. A. van Buuren (tel.: 06-547 308 45)
Lid:  Dhr. R.J. van den Berg  (tel: 06-289 228 71)
Notulist: Dhr. D.A, Dijkstra (tel.: 550058)

De ouderlingen
- Mw. E.R. Kortenhoeve-Gijsbertsen - sectie 3 + 4 (tel: 267571 )
- Dhr. E.J. Peet - sectie 2 + 10  (tel.: 06-518 376 18)
- Mw.. B. Bleijenberg - sectie 5 + 7  (tel.: 413758) (
- Mw. B. Struijk-van der Wal -  sectie 1 + 9 (tel.: 552602) 
- Vacant  (sectie 6 + 8) =

Elke ouderling heeft een deel van de wijk onder zijn hoede en regelt daar het contact met de gemeenteleden.

De ambtsdragers met bijzondere opdracht
- Jeugdouderling: dhr. R.J. van den Berg (tel.: 06-289 228 71 )
- Jeugdouderling mw C. Heemskerk (tel: 06-294 796 05)
- Jeugddiaken: mw. W. Knoppersen, (tel.: 06-226 830 67)

Ouderlingen-kerkrentmeester
- Dhr. A. van Buuren (tel.: 06-547 308 45)
- Dhr H.H. Sietsma (tel.: 06-250 723 80)
- Dhr K. Mouw (tel: 06-146 377 05)
- Dhr D. van der Stouw (tel: 06-531 898 17)

De diakenen:
- Dhr. E. van Beekhuizen (tel.: 06-138 444 19)
- Dhr. J. Meijers (tel.: 06-133 627 62)
- Mw. A. Plette ( tel.: 431319  /  06-459 564 37)

Bijgewerkt tm 2024-02-12

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT