Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Organisatie

Organisatie

Organisatie

De leiding van de gemeente van de Oude Kerk wordt gevormd door de wijkkerkenraad.
De wijkkerkenraad bestaat uit:

Het Moderamen
Preses: Dhr. J. Plette tel.: 561658
Scriba: Dhr. L. Hiemstra tel.: 551386  e-mail: scriba.ok@hervormd-ermelo.nl
Assessor: vacature, tijdelijk ds. Priem  e-mail: predikant.ok@hervormd-ermelo.nl
Lid: Mw. G. Neijmeijer tel.: 559100
Lid: Dhr. A. van Buuren tel.: 06-547 308 45

De ouderlingen
- Mw. E.R. Kortenhoeve-Gijsbertsen tel: 267571
- Dhr. J. Plette tel.: 561658
- Mw. G. Roukema-Baas tel.: 707011
- Mw. J. Veldhuizen-Schipper tel.: 557568 / 06-10251214
- Dhr. E.J. Peet tel.: 06-51837618
- Mw. B. Struijk-van der Wal tel.: 552602*
- Dh. H.W. Pol tel.: 06-49612507

Elke ouderling heeft een deel van de wijk onder zijn hoede en regelt daar het contact met de gemeenteleden. Voor de verdeling: Klik hier !

De diakenen:
- Dhr. H.J. van den Berg tel.: 0577-842546
- Mw. I. van Dam tel.: 558934
- Dhr. J. Meijers tel.: 06-133 627 62
- Dhr. G. van Norden tel.: 560408
- Mw. G. Nijmeijer tel.: 559100

Ambtsdragers met bijzondere opdracht
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling
- Mw. W. Knoppersen, tel.: 06-226 830 67 jeugddiaken

Ouderlingen-kerkrentmeester
- Dhr. A. van Buuren tel.: 06-547 308 45
- Mw. J. Staal-Plette tel.: 431319
- Mw. G. Sinnema-Mouw tel.: 06-51226599Contactpersonen overige commissies en diensten:


Autodienst
- Mw. G. Bosch tel.: 460080

Beamer-team
- Dhr. M. Veldhuizen tel.: 557737

Bezoekdienst - verjaardagsfonds
- Mw. R van Herk, tel. 551973 voor Ermelo, Horst, Harderwijk en Putten
- Mw. B. de Vries, tel. 701904 voor Ermelo, Horst, Harderwijk en Putten
- Mw. G. de Koning tel.: 0577-462601 voor Speuld, Garderen, Uddel en Elspeet

Bijstand pastoraat
- Ds. Van Dam

Bloemendienst
- Mw. D. Luijt-van den Blom tel.: 552249

Cantorij
- Mw. B.Struijk-van der Wal tel.: 552602

Cathechese
- Dhr. R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling

Commissie Vorming en Toerusting
- Dhr. B. Roukema tel.: 707011

Hoevemaaltijden, maandelijks op vrijdag
- Mw. F. Meijers-Bruijnes tel.: 556459

Hulpdienst oude Kerk
- Mw. I. van Dam tel.: 558934
- Mw. J van den Berg tel.: 0577-842546

Hulpkosters
- Mw F. Wouda tel 06-425 77 261/kerk 553657  koster.ok@hervormd-ermelo.nl

Jeugdkerk
- Dhr R.J. van den Berg tel.: 06-289 228 71 jeugdouderling

Jeugdclub in "De Hoeve"
- Mw. A van Beekhuizen tel.: 563424

Kindernevendienst
- Mw. M. van Nieuwenhuizen tel.:561685

Koffieochtend in de Hoeve
-

Koster
- Mw. F. Wouda tel.: 06-425 77 261

Oppasdienst
- Mw. A. Blokland-van Keulen tel.: 563211

Organisten
- Mw. J. Hooikammer-de Graaf tel.: 038-3765910
- Dhr. G. 't Hart tel.: 562762
- cantor: B. Willemsen, tel. 563316.

- cantor: Dhr. B. Willemsen tel.: 563316

Oud Papier Actie
- Dhr. D. van 't Veld tel.: 554471

Pastoraal medewerkers
- Mw. R. van Bentum-Hop tel.: 421780
- Mw. Cornelissen-van der Veen tel.: 558815
- Mw. H. van der Hoef-Schipper tel.: 412576
- Dhr. A. van Aalst tel.: 556462
- Mw. L. Bourgeois-Kegel tel.: 550004
- Mw. M.J. Foppen-Looije tel.: 06-44816208
- Mw. W. van Geel-van Meerveld tel.: 560792
- Mw. R.J. van den Ham tel.: 06-42669948
- Mw. C.H. Plette-van den Beek tel.:561658
- Mw. H. van Ruitenbeek-Wennemars tel.: 552778
- Mw. G. van der Vlis-Schipper tel.: 556960
- Mw P.J. Vredenburg-van der Does tel.: 426025

Voor een omschrijving van de functie van de pastoraal medewerkers: Klik hier !

Passiestonden
- Mw. R. Foppen

Preekbeurten
- Dhr. B. Bakker, tel.: 06-106 351 06

Schriftlezingen
- Dhr. S. Druijff  tel.: 06-431 688 59

Tieneractiviteiten
- Dhr. E. van Beekhuizen tel.:563424
- Dhr. A van Dijk tel.: 564263

Vorming en Toerusting
- vacant

Website
- Dhr. G.T. Philippi tel.: 561191
- Dhr. E. van Vugt tel':

Zondagsschool
- Mw. M. van Nieuwenhuizen tel.:561685

Bijgewerkt tm 2021-02-15


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT