Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Missionair Platform

Wat doen we?

Missionair Platform

Het Missionair Platform van de PKN Hervormde gemeente te Ermelo wil samenlevend vanuit Gods Woord mensen bekend maken met het evangelie van Jezus.  Het platform is een officieel orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. Doel is om het missionair denken in de gemeente te laten groeien door concrete activiteiten in hervormd Ermelo te ondersteunen. Daarnaast biedt het zelf missionaire avonden en cursussen aan. Het is een centraal punt van waaruit de leden het missionair gedachtegoed verder uitdragen naar hun wijkkerkenraden.

Missionair zijn is erop gericht om ... 

... iedereen in de gemeente bewust te maken dat men altijd en overal mensen om zich heen in aanraking kan brengen met het evangelie van Jezus Christus. Het gaat niet alleen om bewoners uit de buurt of collega's op het werk, maar ook om gemeenteleden die de kerk niet of nauwelijks meer van binnen zien

... de manier waarop je je geloof uitdraagt in je dagelijks leven. Mensen om ons heen laten zien dat de grond van jouw bestaan en heel je doen en laten Jezus Christus is.

Leden
Iedere wijk heeft een lid in dit platform:  
  • Vacant (Kerkelijk Centrum)
  • Vacant (Oude Kerk)
  • Aart Schutte (Nieuwe Kerk Noord)
  • Wim de Weerd (Nieuwe Kerk Zuid)
  • Marc de Groot (Westerkerk)

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun je met de voorzitter contact opnemen.
bel of mail de voorzitter van het Missionair Platform:
Willem Jan Mazier
telefoon: 0341-560529 
E-mail     wjmermelo@gmail.com
Website ontwikkeling: Exitus ICT