Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2022 nr. 4

18-03-2022

Wijknieuws 2022 nr. 4

Met het oog op de zondag
Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal, de maaltijd van Christus. Hij laat ons delen in zijn dood en opstanding, opdat wij het leven ontvangen. Hier en nu, en later als Hij terugkomt. Daarom ‘gedenken wij de dood des Heren, totdat Hij komt’. De maaltijd doet ons daarom niet alleen terugzien naar wat Hij voor ons deed, maar ook uitzien naar Zijn dag, als zijn Koninkrijk in volmaaktheid komt. De diensten deze zondag staan in het teken van de weg die Christus gegaan is, en wat deze weg voor onze weg betekent.

Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 27 maart mogen we als gemeente weer de maaltijd van Christus vieren, ‘de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt’. We doen dat weer zoals voorheen aan de bekende tafelopstelling, maar wel met kleine bekertjes. Mooi is het dat we zo, als lichaam van Christus, elkaar het lichaam en bloed van Christus mogen aanreiken.
Vanuit de gemeente is een vraag gekomen of het ook mogelijk is om in plaats van wijn druivensap te ontvangen. Uiteraard willen wij daar gehoor aan geven. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan dit melden bij de koster of bij mij.
Voor hen, voor wie de dienst om welke reden ook te lang duurt, is er de mogelijkheid om thuis het Avondmaal te vieren. Wilt u daarvan gebruik maken, neemt u dan contact met mij op.

Bloemen
Op zondag 6 maart werden de bloemen bezorgd bij mw. Van Veen. En de bloemen van 13 maart gingen naar mw. Roetman.

Huwelijk
Op 8 april geven Jacco de Groot en Charlotte Geluk elkaar (opnieuw) het ja-woord. Voor de wet zijn zij al eerder getrouwd, en nu de coronamaatregelen meer ruimte geven willen zij dit vieren met familie en vrienden. Ook willen zij deze dag Gods zegen vragen over hun huwelijk. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een feestelijke dag gewenst, samen met familie en vrienden.

Jubileum
6 april is voor het echtpaar Van Drie-van de Kamp een heuglijke dag. Het is dan 60 jaar geleden dat zij elkaar het ja-woord gaven. Een bijzonder lange tijd. Een hartelijke felicitatie met dit diamanten jubileum. Maar bovenal dank aan onze God, voor de jaren die Hij u gegeven heeft, samen met allen die u lief zijn. En voor de toekomst zijn zegen en nabijheid gewenst.

Bijbelkring
De bijbelkring op donderdagochtend komt de volgende keer (31 maart) ’s middags bij elkaar. Als afsluiting van het seizoen gaan we met elkaar eten. Om 15.30 uur beginnen we met koffie en thee en wat lekkers. Aansluitend doen we de bijbelstudie en daarna eten we met elkaar.

Gemeenteproject
Een aantal jaar geleden hebben we het gemeenteproject ‘Feest van genade’ gehad. Daar zijn toen veel positieve reacties op gekomen. Iets soortgelijks willen we ook binnenkort weer gaan doen, in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Wat later in het jaar, ook omdat we door corona minder mogelijkheden hadden. In deze weken zijn er nieuwe, tijdelijke, kringen. Een mooie gelegenheid om anderen (beter) te leren kennen, of mee te maken hoe het is om bij een kring aangesloten te zijn en samen over het geloof te praten. Het project borduurt voort op ons jaarthema ‘Zoals Jezus’. Het zijn bijbelstudies die gaan over eenheid, liefde, aanvaarding, dienen etc. Aan het project zijn ook verschillende activiteiten gekoppeld, zoals een filmavond, een wandeling.

Gemeenteavond
Op dinsdag 5 april wordt er een gemeenteavond gehouden. De werkgroep samenwerking Westerkerk, Oude Kerk en Kerkelijk Centrum wil op deze avond de gemeente informeren en meenemen in het proces dat gaande is. Ook gaan we met elkaar in gesprek om erover van gedachten te wisselen. Naast dit onderwerp zijn er nog een paar andere thema’s die aan de orde komen, zoals de komende predikantsvacature. De avond wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum, en begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 staan koffie en thee klaar. Van harte welkom!

Giften
Tijdens een bezoek ontving ik een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?
Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
R.F. de Wit


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT