Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wat doen wij?

Kerkelijk Centrum

Wat doen wij?

Kerkdiensten
In het Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 16, is op zondagmorgen om 09.30 uur de wekelijkse eredienst.  Ook is er een middagdienst, deze dienst begint om 17.00 uur.  
De Schriftlezing wordt gehouden uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
In de diensten wordt vooral gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.
Andere liederen worden geprojecteerd op de witte muur achter het liturgisch centrum.
Voor gasten zijn er liedboeken voorhanden, ze liggen bij de ingang van de kerkzaal.

Jeugdwerk
De wijkgemeente Kerkelijk centrum heeft een bloeiend jeugdwerk. Klik hier voor een overzicht van ons jeugdwerk.

Pastoraat
Voor pastoraat hebben wij verschillende contacten.

Gemeenteopbouw

- Kringen
Wij hebben buiten de kerkdiensten ook nog diverse kringen. Zo is er ook buiten de zondag om gelegenheid geloofsopbouwend bezig te zijn en elkaar te ontmoeten.

- Gemeenteproject
Tijdelijke kringen
Tussen Pasen en Pinksteren doen we als gemeente weer een gemeenteproject met verschillende activiteiten. In 7 weken willen we stilstaan en samen het gesprek voeren over 7 praktische toepassingen te leven ‘zoals Jezus’. Je kunt aangeven op welke avond je een kring wilt bijwonen. Ook op woensdagmorgen is er een kring.
Op geven kan via deze link of bij Wilma Zwanenburg. Ook als je niet alle keren kunt, geef je dan gerust toch op. Het beloven inspirerende ontmoetingen te worden!

Het projectboekje voor gebruik in kringen kun je hier downloaden.
Boekformaat - als je het wilt printen
A5 formaat - als je het online wilt bekijken/gebruiken.


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT