Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wat doen wij?

Kerkelijk Centrum

Wat doen wij?

Kerkdiensten
In het Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 16, is op zondagmorgen om 09.30 uur de wekelijkse eredienst.  Voor de Avondmaalsvieringen is er een maal per kwartaal ook een middagdienst, deze dienst begint om 17.00 uur.  
De Schriftlezing wordt gehouden uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
In de diensten wordt vooral gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.
Alle liederen worden geprojecteerd op de witte muur achter het liturgisch centrum, uitgezonderd bij de middagdiensten.
Voor gasten zijn er liedboeken voorhanden, ze liggen bij de ingang van de kerkzaal.

Jeugdwerk
De wijkgemeente Kerkelijk centrum heeft een bloeiend jeugdwerk. Klik hier voor een overzicht van ons jeugdwerk.

Pastoraat
Voor pastoraat hebben wij verschillende contacten.

Gemeenteopbouw
De werkgroep gemeente opbouw houdt zich bezig met diverse activiteiten die allen het doel hebben de gemeente geestelijk en ook sociaal op te bouwen. Ze heeft tot doel het onderlinge geloofsgesprek te bevorderen en mensen te laten groeien in hun relatie met Jezus Christus.
De kern van gemeenteopbouw vindt plaats in de kerkdienst en in de kleine kring waar gelovigen elkaar ontmoeten rondom de bijbel en gebed.
Er zijn in onze gemeente zo’n 13 bijbel- en gesprekskringen. Ieder jaar werken we met een jaarthema. Dit thema komt in verschillende erediensten gedurende het jaar aan de orde en daarnaast is er materiaal voor verdere verdieping en gesprek in de kringen.

- Startzondag
Ieder jaar op de derde zondag in september houden we startzondag. Het markeert de opening van het seizoen winterwerk in de kerk. Na de kerkdienst zijn er diverse activiteiten voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. We sluiten de startzondag meestal af met een gezamenlijke lunch.

- Running Dinner
Tweemaal per jaar organiseren een paar enthousiaste gemeenteleden het zogenaamde ‘running dinner’. Je ontmoet diverse gemeenteleden over een gerecht bij een gemeentelid thuis en ‘rent’ naar een volgend gemeentelid voor het volgende gerecht. Dit doe je in groepjes van 6-8 personen. Zo leer je andere gemeenteleden kennen onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. Doe mee en geef je op. Hou de nieuwsbrief in de gaten.

- Samen eten
Diverse gemeenteleden eten af en toe samen een eenvoudige maaltijd. Geen zin om alleen te eten, behoefte aan een gezellige maaltijd met elkaar? Doe mee en geef je op. Je kunt kiezen of je wilt koken of liever wilt aansluiten.
Hou de nieuwsbrief in de gaten.

- Kringen
Er zijn in onze gemeente zo’n 13 bijbel- en gesprekskringen. Ieder jaar werken we met een jaarthema. Dit thema komt in verschillende erediensten gedurende het jaar aan de orde en daarnaast is er materiaal voor verdere verdieping en gesprek in de kringen..

- Jaarthema
God van liefde, God van trouw
Dit seizoen willen we met elkaar stilstaan bij het boek Hosea. Het behoort tot de zogenaamde kleine profeten omdat het qua omvang geen groot bijbelboek is. Het is best een heftig bijbelboekje met veel beeldende taal en poëzie; bij uitstek literaire stijlen om emoties mee uit te drukken. Laat u dus niet afschrikken door wat je leest, maar probeer de emotie te vatten die het wil oproepen.
 
In zeven studies gaan we door het boek heen. Dat bekent twee hoofdstukken per keer. Dat kan wat veel zijn, dus voel je vrij als kring om je eigen nadruk te leggen of eventueel twee avonden te beleggen rond één studie.
1. Een onmogelijke maar vasthoudende liefde
Hosea 1 en 2
2. Geen religie, maar relatie
Hosea 3 en 4
3. Oordeel, boete en Gods antwoord
Hosea 5 en 6
4. Wie wind zaait, zal storm oogsten
Hosea 7 en 8
5. Verleden, heden, toekomst
Hosea 9 en 10
6. God als een vader op zoek naar Zijn weggelopen kind
Hosea 11 en 12
7. Als dauw op dorstig land
Hosea 13 en 14

We hopen een aantal themadiensten te beleggen dit seizoen en zijn hiervoor nog in gesprek met gastpredikanten . Via de nieuwbrief houden we u op de hoogte van data, plan vast je eigen bijeenkomsten als kring.

Voor meer informatie over het Hosea:
Bible project (nederlands): Hosea – videootje van 8 minuten waarin de grote lijn van het bijbelboek wordt uitgelegd.

Podcast van de EO: Dit is de Bijbel, aflevering 48 – Het hartstochtelijke en emotionele boek Hosea met David Boogerd en Stefan Paas.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT