Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum

Kerkdiensten

Kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum

Op zondagmorgen om 09.30 uur is er de wekelijkse eredienst.
Voor de Avondmaalsvieringen is er één maal per kwartaal ook een middagdienst, deze dienst begint om 17.00 uur. .
In deze diensten gaat behalve de wijkpredikant, ook af en toe één van de andere predikanten van Hervormd Ermelo voor. Ook zijn er regelmatig gastpredikanten. Op deze manier krijgt de bonte verscheidenheid van het Kerkelijk Centrum klank en kleur.

De Schriftlezing wordt gehouden uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
In de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.
Alle liederen worden geprojecteerd op de witte muur achter het liturgisch centrum, uitgezonderd bij de middagdiensten. Voor gasten zijn er boeken voorhanden, ze liggen bij de ingang van de kerkzaal.

Voor de kleine kinderen is er op zondagmorgen een crèche.

De kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool zitten bij hun ouder(s) in de kerk, maar gaan voor de Schriftlezing naar de kindernevendienst.

Naast de ‘gewone’ zondagse erediensten zijn er tal van bijzondere diensten, zoals doopdiensten, diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, themadiensten, jeugddiensten en ontmoetingsdiensten.

Elke eerste en derde zondag van de maand is er na de ochtenddienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Er wordt dan koffie/thee en fris geschonken.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT