Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Jeugdwerk

Wat doen wij?

Jeugdwerk

Visie op jeugdwerkElk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van ons als gemeente zodat zij een vindplaats kan zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.
We willen naar kinderen en jongeren kijken zoals ons doopformulier dat doet. Als kinderen met wie God een verbond sluit, als kinderen van wie God vraagt Hem lief te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen. In de doop verzekert God ons dat Hij hen altijd liefheeft en ons wil reinigen van de zonden.
We geloven dat kinderen en jongeren een volwaardige plek hebben in onze gemeente. Daarom willen we hen in de verschillende ontwikkelingsfasen en op verschillende plekken in de gemeente bereiken en ondersteunen. Zij geven de gemeente - als lichaam van Christus - speciale glans en mogelijkheden. Jongeren zijn niet alleen de kerk van morgen, maar ook (deel van) de kerk van vandaag.
Leven met God is niet altijd gemakkelijk. We mogen leren en ontdekken wie God is, wie we zelf zijn en waarom God ons oproept tot een leven met Hem als bron. Hiertoe willen we kinderen, tieners en jongeren toerusten om als christen te leven.
Voor de jongere generatie doet de naam van de kerk er steeds minder toe en sluiten zij zich aan bij een geloofsgemeenschap waar ze zich thuisvoelen. Hierin staan we als wijkgemeente Kerkelijk Centrum voor een grote uitdaging en is de ontmoeting, gezien en betrokken worden van essentieel belang

Speerpunten jeugdwerk

Onderlinge band versterken (ONTMOETEN)
Jongeren groeien op met elkaar in de gemeente vanaf het eerste moment bij de oppas op zondag, tot en met de catechese. Dit samen opgroeien willen wij versterken. In samenspraak en in samenwerking met ouders, faciliteert de gemeente in ruimte, tijd en begeleiding van laagdrempelige ontmoeting, waarbij de inzet is dat hierdoor echte vriendschappen kunnen groeien. Vriendschappen die in een seculiere samenleving steun bieden, waarin de jongeren elkaar versterken en waarbinnen ze de band met elkaar en God kunnen onderhouden.

Band met de kerk versterken (VIEREN)
Wij willen de jongeren verbinden onze gemeente. Naast het jongerenwerk heeft de jeugd weinig aansluiting met de gemeente, lees eredienst. Zij worden gestimuleerd om een actieve rol te spelen binnen het samen kerk zijn. Hun gaven te gebruiken binnen onze gemeente. Anderzijds is het zoeken van een verbinding tussen de eredienst en de wijze van vieren en leren van jongeren van groot belang.

Geloofsontwikkeling stimuleren (LEREN)
“Laat de kinderen tot Mij komen” is één van de opdrachten die Jezus ons heeft gegeven. Dit mag een rode draad zijn door het hele jeugdwerk heen. Bouwen aan de geloofsgroei door het aanbieden van Bijbelse verhalen en de uitleg hiervan. Onderzoek naar aansluitende methodes en toerusting van jeugdwerkers blijft hierbij een punt van aandacht.

Omzien naar de ander (DIENEN)
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de belangrijkste opdracht van God voor ons leven. De diaconale gedachte 'omzien naar een ander' is hierop gebaseerd en het is ons doel om de jeugd daarmee om te leren gaan. Kinderen en tieners worden betrokken bij diaconale activiteiten in het jeugdwerk. Jongeren kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. Jongeren leren zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze nemen deel aan activiteiten zoals de jongerenwerkvakantie. Daarnaast zijn er ideeën om Ermelo breed een diaconale activiteit voor jongeren te organiseren.

Pastoraal ondersteunen (PASTORAAT)
Pastoraat heeft onze wijkgemeente een vaste en duidelijke plek. Maar geldt dit echter minder voor jongeren. In een aantal van de bestaande jeugdactiviteiten is er ruimte voor persoonlijke aandacht en pastorale ondersteuning. De uitdaging is om de persoonlijke aandacht voor de jongeren meer vorm te geven binnen onze gemeente. Het opzetten van jeugd/jongerenpastoraat zou één van die mogelijkheden kunnen zijn.

Meer informatie over de verschillende activiteiten over onze wijkgemeente vindt u onder de menu’s.

Voor meer informatie over ons jeugdwerk kunt u contact opnemen met onze jeugdambtsdragers:

Marieke Luitjes - jeugdouderling - tel. 0644576166
dmluitjes@gmail.com

Henri Vliek - jeugddiaken - tel. 06-21851848Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT