Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > kerkenraad

kerkenraad

kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen naast de predikant de volgende functies:
• preses
• scriba
• ouderlingen pastoraat
• diaken
• jeugdouderling
• jeugddiaken
• ouderling-kerkrentmeester
• ouderling gemeenteopbouw

Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is.

De wijkgemeente Kerkelijk Centrum omvat de volgende straten en zijn voor de kerkenraad verdeeld in secties. Kijk bij uw straat om te zien bij welke sectie u behoord.

't Abdij, sectie 1                                       Lion Cachetstraat, sectie 8
                                                                     Luthulihof, sectie 4
Bloemfontein, sectie 5   
Bothastraat, sectie 4                                Nelson Mandelahof, sectie 8

Cronjéstraat, sectie 7                                Oude Telgterweg,
                                                                      sectie 1 (nrs. 31a-60) en
De la Reystraat, sectie 7                           sectie 2 (nrs. 62-138)
J. Diepenhorstlaan, sectie 8
Dirk Staalweg,                                           Paul Krugerweg, sectie 8
sectie 1 (tot nr. 41) sectie 2 (vanaf 42)    Pretoriusstraat, sectie 10
De Driesten, sectie 2                                 Putterweg,sectie 8 (nrs. 136 t/m 232)

Garsteland, sectie 1                               Retiefstraat, sectie 5 (even nrs.) en
Gruitkamp, sectie 3                                   sectie 8 (oneven nrs.)
                                                 
Hamburgerweg,                                       J.Rijnderslaan, sectie 8
sectie 1 (nrs. 1 t/m 141)
Hanengewei, sectie 1 (nrs. 50 t/m 75)   Smutslaan, sectie 8 (incl sonneheerdt)                                                              
Henriëtte van Heemstralaan,                Sportlaan, sectie 5        
sectie 8                                                   
Hendrik Munniklaan, sectie 8                 Steynlaan, sectie 7
Herderlaan, sectie 9                                  Struikakkers, sectie 3
Hertzogstraat, sectie 4                             Suikerbakker, sectie 2
Hoge Enk, sectie 2    
                                                                      Vijverweg, sectie 6
Joubertstraat, sectie 2    
                                                                     Watervalweg,
Kampvelderweg, sectie 1                      sectie 9 (nrs. 100 t/m 147)
Kanoweg, sectie 6                                    De Wetstraat, sectie 7
Kerkdennen, sectie 9                               Witwatersrand, sectie 5
Knibbelakker, sectie 3
Kostersland, sectie 3                                IJsbaanweg, sectie 6
Kozakkenkamp, sectie 2 (vanaf nr. 22)

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad met de sectie waar binnen zij werken. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het mailadres van de scriba.

Predikant
Wijkpredikant: ds Marthijn van Leeuwen
Duizendblad 71
3781SC Voorthuizen
Telefoon 06-57012734 (eventueel ook: 0342-701429)
Email: predikant.kc@hervormdermelo.nl

Preses
Greet Bikker, tel. 551186

Scriba
Annet Kuyt, tel. 563095
e-mail: scriba.kc@hervormd-ermelo.nl

Sectie 1:
Ouderling: Gerben de Graaff, tel. 06-40619815
 
Sectie 2: 
Ouderling: Conny van Ginkel, tel 563694
 
Sectie 3:
Ouderling: Sarieke Combee, tel 553167
 
Sectie 4:
Ouderling: Margriet Schouten, tel. 0577-402088
   
Sectie  5:
Ouderling: vacant

Sectie  6:
Ouderling: Aalt v.d. Kuilen, tel. 06-54314840
 
Sectie 7:
Ouderling: Hannie de Visser,tel. 06-44327241
 
Sectie 8:
Ouderling: Greet Bikker, tel. 551186
  
Sectie 9:
Ouderling: Herbert Bouwers, tel. 06-22972736
 
Jeugdouderling:
Marieke Luitjes, tel. 06-44576166

Diaken:
Carolien Turien. tel. 750845
Wijnanda Vlijm, tel. 06-25221373
Marien van Baren, tel. 559338

Jeugddiaken:
Henri Vliek, tel. 06-21851848

Kerkrentmeesters:
J.H.G. v.d. Berg, tel. 06-16270239
R. Urbach
B. v.d. Bout, tel. 493555

Ouderling Gemeenteopbouw: 
Sjaak van Tilburg, tel. 564570

Pastoraal medewerker rondom uitvaarten:
mw. Koos van Ganswijk, Rengersland 72, tel. 561939.

Pastoraal overgeschreven:
De voor pastorale zorg naar deze wijk overgeschreven leden zijn toegevoegd aan de verschillende secties. Neem bij twijfel over de sectie waaraan u bent toegevoegd, contact op met de scriba, tel. 563095

De kerkenraad wordt ondersteund door pastorale medewerkenden en bezoekdames, maar maken geen deel uit van de kerkenraad.
Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT