Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 1

13-01-2023

Wijknieuws 2023 nr. 1

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid. Daarnaast zijn er gemeenteleden die geconfronteerd worden met allerlei andere zorgen. Ook zij hebben ons gebed en onze concrete hulp nodig!

Bloemen

De bloemen van zondag 1 januari gingen met onze hartelijke groet naar de bewoners en het personeel van het Hospice aan de Julianalaan. Die van 8 januari zijn als teken van verbondenheid bezorgd bij het gezin van onze nieuw benoemde ouderling-kerkrentmeester van den Bout.

Giften

Bezoekdame Marthy Vlijm ontving 5 Euro voor de kerk en ouderling Conny van Ginkel kreeg 20 Euro voor de oudejaarsavondcollecte. Hartelijk dank aan de gevers!

Een engel op bezoek.
Ook dit jaar hebben we gemerkt dat engelen tijdens de feestdagen een bijzondere rol spelen. Zij komen onverwachts, zijn brengers van hoop en van licht in de duisternis van de sombere decemberdagen en hebben ons laten voelen dat er naar ons wordt omgezien. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor.
Een gemeentelid van het Kerkelijk Centrum. (Afzender bekend bij de redactie).

Doopdienst
In de dienst van 29 januari zal worden gedoopt Julian, zoon van Gert-Kees en Elise. Voorganger is Ds. G.J. Roest uit Gouda.

Bedankt!
Beste gemeenteleden,
Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de revalidatie van mijn knieoperatie, en na het overlijden van mijn moeder. Het heeft me goed gedaan om vanuit de gemeente kaarten, appjes, telefoontjes en bezoek te ontvangen.
Ik heb dit zeer gewaardeerd. Hartverwarmend om zo samen gemeente te mogen zijn.
Nettie Vliek

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, 06-23026792. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst

Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?

Beamer en kerkbode

Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon,
goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.
Welzalig het volk dat het geklank van de bazuin kent,
zij wandelen, Heer, in het licht van uw aangezicht. Ps 89:15,16

GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT