Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 3

17-02-2023

Wijknieuws 2023 nr. 3

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid.
Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die nu niet genoemd worden, maar die wel geconfronteerd worden met allerlei zorgen. Ook zij, hoewel hier niet bij name genoemd, hebben ons gebed en wellicht ook onze concrete hulp nodig!

Bloemen

De bloemen van zondag 29 januari gingen met onze groet en bemoediging naar de fam Admiraal en die van 5 februari naar de heer H. Wiertz.

Verjaardagsfonds

De opbrengst van de maanden december en januari is €464.45. Alle gevers hartelijk bedankt. De volgende keer is op 1 maart om 14.00 in het K.C. Tot dan. Hartelijke groet Anneke.

Actie Oud IJzer
 Aankomende zomer gaan 18 jongeren uit de Hervormde wijkgemeente Kerkelijk Centrum op werkvakantie naar Nyiregyhaza in Hongarije. Ze gaan naar een project van Stichting Hulp Oost-Europa. Nyiregyhaza is een stad in het noordoosten van Hongarije. Hier is het opvangcentrum Magdaléneum voor mensen met een handicap.
 
De groep gaat daar praktisch aan de slag zoals schilderwerkzaamheden, gangen opknappen etc.. Zo’n reis brengt kosten met zich mee. Om de kosten te dekken worden tot komende zomer diverse acties georganiseerd. De eerstvolgende actie is het inleveren en ophalen van oud ijzer.
 
Zaterdag 25 februari a.s. kunt u van 8.30 – 12.30 uur oud ijzer komen inleveren op de parkeerplaats voor het Kerkelijk Centrum.
 
Uiteraard is het ophalen van oud ijzer geen probleem. Neemt u dan contact op met Emiel Vlijm (06-51985729) of Gerjan van den Ham (06-18933811)

Paasgroetenactie
Op Zondag 19 februari kunt u voor of na de dienst weer een paasgroet op de kaart voor gevangenen zetten.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
De kaart die verstuurd gaat worden beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf Zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.
Het is een dubbele kaart, het bovenste gedeelte is bestemd om een paasgroet op te zetten het andere gedeelte is voor de gevangenen om naar iemand toe te sturen, hier zit ook al een postzegel op.
De kaarten worden voor u opgestuurd.
Van harte aanbevolen!

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, tel 06-23026792. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst

Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?

Beamer en kerkbode

Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Een couplet uit gez 365. Met die schitterende melodie, vol weemoed en verlangen.
De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus’ naam geheel vervuld.

GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT