Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 5

17-03-2023

Wijknieuws 2023 nr. 5

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid.
Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die nu niet genoemd worden, maar die wel geconfronteerd worden met allerlei zorgen. Ook zij, hoewel hier niet bij name genoemd, hebben ons gebed en wellicht ook onze concrete hulp nodig!

Bloemen
De bloemen van zondag 26 februari gingen met onze groet en onze bemoediging naar mw Roetman- van Slooten. En die van 5 maart naar Hendrik Jan en Cobi Bruijnes.

Opbrengst Oud IJzer actie
Op zaterdag 24 februari jl. was er een oud ijzer actie voor het Kerkelijk Centrum. De opbrengst bedraagt het geweldige bedrag van €2.727,-! De opbrengst is volledig voor het project van Stichting HOE waar een groep jongeren uit onze gemeente komende zomer aan de slag gaan. Zij gaan op werkvakantie naar het verzorgingshuis Magdaleneum voor meisjes en vrouwen met een beperking in Hongarije. Iedereen hartelijk dank voor het inleveren!

Paasactie JWV 2023
Na de oliebollenverkoop en oud ijzer actie organiseren wij weer een heerlijke actie voor de Jongeren Werkvakantie! Dit keer verkopen wij de lekkerste producten voor de paasdagen. Paasstol met spijs, suikerbrood, chocolade eitjes, paas tulband zijn zo een aantal producten die we verkopen. Alle producten komen rechtstreeks van de bakker. U kunt uw bestelling tot en met 23 maart a.s. plaatsen en vooraf met Ideal betalen. U kunt bij het bestellen kiezen of u het zaterdagochtend 8 april 2023 komt ophalen of dat u het thuis laat bezorgen. Wij bezorgen in Ermelo, Harderwijk, Putten, Uddel, Leuvenum en Staverden. Alvast hartelijk bedankt!

Scan de QR code om uw bestelling te plaatsen.


Huwelijk
Christian van den Hardenberg en Marlon Boeve hopen op vrijdag 31 maart te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal op die dag om 15.30 uur plaatsvinden in het Kerkelijk Centrum. Wij willen Christian en Marlon van harte geluk wensen met dit voorgenomen huwelijk. Uiteraard wensen wij hen een fijne huwelijksdag en een gezegend huwelijk toe. Graag betrekken we ook hun familie in onze gelukwensen. Met name Marlon en haar familie zijn binnen onze (kerk) gemeenschap niet onbekend. Marlon is al heel lang verbonden met onze kerkelijke gemeente. Via ons gesprek ter voorbereiding op hun huwelijk, dat plaatsvond in hun toekomstige woning, (wat een voorrecht zo’n woning in deze tijd te krijgen), heb ik haar ook leren kennen en waarderen. Ook met Christian mochten we kennis maken en tot de conclusie komen dat ze samen een mooi en positief echtpaar zullen zijn. Wij wensen hen en hun familie nogmaals een mooie dag toe en hopen als gemeente elkaar in de toekomst niet uit het oog te verliezen.

Beroepingscommissie
Afgelopen week is de commissie weer bij elkaar geweest. De 3 groepjes die geluisterd hebben naar 14 verschillende predikanten hebben hun keuze toegelicht. En zo is er een lijst ontstaan van 7 predikanten die door ieder lid van de beroepingscommissie beluisterd zullen worden. Ook zullen we zo veel mogelijk informatie over hen inwinnen uit openbare bronnen.
Op onze volgende vergadering zullen we van die 7 een voorkeursvolgorde bepalen. We hopen daarna snel met het daadwerkelijke beroepen van een predikant te kunnen beginnen.
Wilt u aan ons denken in uw gebed?

Giften
Ouderling Hannie de Visser ontving 10 Euro voor de diaconie en ouderling Greet Bikker kreeg 50 Euro voor de kerk. Hartelijk dank aan de gevers!

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, 06-23026792. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.(1 Petr 2: 24)
GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT