Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Het Kerkelijk Centrum

Gebouwen

Het Kerkelijk Centrum

Historie
Het Kerkelijk Centrum is, naar ontwerp van architect K. van der Meijden, gebouwd als zalencomplex. Rond 1958 werd de kerkenraad van de Hervormde Gemeente geconfronteerd met een sterke groei van het aantal gemeenteleden.
De architect kreeg opdracht om een gebouw te ontwerpen dat een trefpunt moest zijn in het kerkelijk leven met gelegenheid voor jeugdwerk, maar ook voor culturele evenementen.
In september 1960 werd het eerste deel van het gebouw in gebruik genomen. In het grootste lokaal werden op zondag kerkdiensten gehouden waarin een plaatselijke predikant of een gastpredikant voorging.
Niet iedereen in de omgeving was blij met de komst van dit centrum. Eén van de bezwaren van een naburig kerkgenootschap was dat bij gelijktijdige godsdienstoefeningen ongetwijfeld het gezang van beide gemeenten een storend element zou zijn. Zeker als bij mooi weer de ramen en deuren geopend waren.

Pas in 1963 kreeg aannemersbedrijf J.F.N. Andreae de opdracht tot het bouwen van een kerkzaal. Hij bouwde tegelijkertijd een aantal nevenruimten. Het geheel werd opgeleverd op 29 juni 1963. Toenmalig presidentkerkvoogd, de heer A. van Wilgenburg Azn. mocht de openingshandeling verrichten door de in de hal aangebrachte gedenksteen te onthullen. De steen heeft het opschrift: Opdat het navolgende geslacht hun hoop op God zou stellen, Gods daden niet vergeet, maar zijn geboden bewaren, Psalm 78 : 6a en 7.

De kerkzaal is in 1999 totaal gerenoveerd. De aannemer realiseerde deze verbouwing voor een bedrag van ƒ 450.000,00.

Ramen
Met de renovatie in 1999 werd het glas-in-loodraam verplaatst naar een prominente plaats in de voorhal. Dit raam, dat geschonken was door een gemeentelid, stelt de gelijkenis voor van de barmhartige Samaritaan.

Liturgisch centrum
Het podium, waarop het liturgisch centrum is ingericht, heeft een oppervlakte van 75 m2.

Zitplaatsen
De kerkzaal met balkon biedt ruimte aan 565 kerkgangers. Tussen de kerkzaal en de voorhal is een kunstlederen schuifwand aangebracht waardoor het aantal plaatsen kan worden vergroot (deze schuifwand is bij de laatste renovatie (2022) verwijderd en is de opening dichtgezet).

Orgel
Lange tijd werd in de kerkzaal gebruik gemaakt van een elektronisch Dereux-orgel. Op 25 mei 1980 maakte dit orgel plaats voor een nieuw orgel, gebouwd door de firma Verschueren uit Heythuizen. De gemeenteleden spaarden zeven jaar voor dit instrument dat ƒ 175.000,00 kostte. Men gebruikte hiervoor onder andere de opbrengsten van drie Boeldagen.
Voor de specifieke informatie over het orgel wordt verwezen naar de  informatie hierover op deze site. 

Bron: Gert Hofsink, Tineke Idema, Peter van der Velde, Steven van Loo en Natalie Overkamp, Kerkenfietsroute, Stichting Natuur- & MilieuPlatform, Ermelo, september 2008.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT