Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Jaarthema 2022-2023

Geloven: Onbeperkt Houdbaar!

Jaarthema 2022-2023

Geloven: Onbeperkt Houdbaar!

Voor het seizoen 2022-2023 werken we met het thema: Geloven: Onbeperkt Houdbaar!. In 8 themadiensten zullen we stilstaan bij de 12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wat geloven we nu eigenlijk? En geloof je het wel? Die laatste vraag kun je op twee manieren opvatten. Je geloof het..., of je geloof het wel…. in die zin van het boeit je niet meer zo.
Zoveel mensen, zoveel meningen en dat geldt ook steeds meer in de kerk. Dat is niet per definitie slecht want je moet het geloof eigen maken en het is een persoonlijke overtuiging. Toch is het gevaar dat je je eigen geloof samenstelt uit zaken die jou bevallen, die jou aanspreken en zaken die je niet bevalt die leg je naast je neer. Je creëert dan je eigen beeld van God en van het christelijk geloof, vaak gebaseerd op een selectief aantal Bijbelteksten.

De apostolische geloofsbelijdenis is één van de oudste geloofsbelijdenissen in de christelijke kerk. Het geeft kernachtig weer wat de kerk door de eeuwen heen heeft beleden over God, o.a. gebaseerd op het onderwijs van de apostelen zoals opgetekend in de bijbel.
Er komen best prikkelende vragen aan bod. Want, hoe rijmen we een God die liefde is met en God die oordeelt? Wat is nu eigenlijk de hel? Maar al met al is de apostolische geloofsbelijdenis ook een bemoedigende belijdenis, omdat het God als almachtige Vader en Schepper laat zien die zelf ook de oplossing aandroeg voor het probleem waar de mens voor gezorgd heeft: Jezus, de Christus of in het Nederlands: de Gezalfde Redder.

We gebruiken het boek ‘Onbeperkt Houdbaar’, waar veel predikanten (o.a. onze oud predikant ds. De Wit) aan hebben meegewerkt en dat is samengesteld door Diane Palm en Herman van Wijngaarden. Er is werkboekje gemaakt ter aanvulling op dat boek en het bevat wat meer informatie, opdrachten en vragen voor gebruik in kringen. De grijs gearceerde vragen in het werkboekje, vind je ook in het boek. Als je het hoofdstuk uit het boek gelezen hebt, kun je het werkboekje gebruiken voor de verwerking d.m.v. vragen en opdrachten.

Je kunt het werkboekje hier downloaden:
Versie is geschikt om het dubbelzijdig uit te printen.
Versie is geschikt voor gebruik op tablet of smartphone.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT