Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 21

22-12-2023

Wijknieuws 2023 nr. 21

Omzien naar elkaar
We denken aan hen die een kruis dragen. Er is eenzaamheid, verdriet om iemand die gemist wordt, er is psychisch lijden of een fysiek probleem. En we ervaren allemààl de gebrokenheid van het bestaan. Laten we elkaar tot een hand en een voet zijn. Handen om te vouwen en voeten om in actie te komen voor iemand die dat nodig heeft.

Bloemen
Als teken van verbondenheid en met onze hartelijke groet gingen de bloemen van zondag 3 december naar mevr. van Mw. van Ommen-Hop. En die van zondag 10 december werden bezorgd bij Mw. van 't Slot-Ahrens.

Bij de diensten
Wij gaan Kerstfeest vieren in een wereld waar van alles aan de hand is en waar God vaak ver weg lijkt. Maar we doen dat in het geloof dat Hij ons niet alleen zal laten. Omdat Hij dat zelf heeft beloofd. Zijn trouw en liefde duren in eeuwigheid! En Hij heeft die liefde laten zien in het kind dat geboren werd in Bethlehem. De beloofde Messias! Dat is een reden voor grote blijdschap en daarom zingen wij onze lof op kerstmorgen in de kerk. Geprezen zij God!
In de dienst op 1e kerstdag gaat ds. Sonnenberg voor.
Zoals u weet zal ds. Van Leeuwen op Oudjaarsdag in de morgendienst bevestigd worden door ds. Sonnenberg en ’s middags om 14.30 uur is er dan de intrededienst. We zijn heel blij dat we weer een wijkpredikant hebben gevonden en we hopen en bidden om Gods zegen voor hem en voor onze gemeente.
Op Nieuwjaarsmorgen is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst waarin ds Prins voorgaat. Na afloop is er koffie en kunnen we elkaar heil en zegen toewensen.

Adventschikking bloemen
Centraal in de Adventsschikking staat de groene Levensboog. Een boog verwijst naar het verbond tussen God en de mensen. De groene kleur verwijst naar het leven. Groen is ook de kleur van de hoop.
Groeien, uitzien en hoop heeft voor christenen alles te maken met het Licht van God. Groeien is leven uit dit Licht en uitzien naar dit Licht. In de kerstnacht zien wij het Licht van de Eeuwige in de geboorte van een kind, Jezus is zijn naam.

Op de vierde zondag van Advent zien we in de schikking naast de Levensboog een gebogen vorm. Die gebogen vorm verwijst naar trouw en ontferming van onze God. Onze God die ons leidt in het Licht van zijn barmhartigheid naar nieuw Leven.
De vierde adventskaars wordt aangestoken.
.
Op eerste Kerstdag wordt het Woord en het Licht van God zichtbaar in een kind in Bethlehem. De hele aarde, de hele wereld is zijn huis. Hij zoekt een plek in onze binnenkamer en wil als brood voedsel voor ons zijn. Bethlehem betekent ‘huis van het brood’.
Waar het woord tot leven komt komen mensen tot bloei. Komt de hele schepping tot bloei. De vreugde van de komst van Jezus op aarde komt in de schikking tot uiting in de witte bloemen.
De Kerstkaars wordt aan gestoken.

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, tel 0341-551186. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Het jaar is bijna voorbij en we kijken dan terug op wat er gebeurde in ons eigen kleine leven en in de grote wereld. Er is veel wat wij niet begrijpen en wat we graag anders zouden zien. Maar de kerk heeft hoop en verwachting. Het kind dat geboren werd in Bethlehem, de Ster uit Jacob, heeft ook de macht van het kwaad gebroken. Dat zet alles in een ander licht en het geeft perspectief op zijn rijk wat komen zal.

Christus, stille vaste ster,
O Gij licht der lichten,
Waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,-
geef ons moed;
’t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen. (Gez 483:4)
GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT