Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 14

15-09-2023

Wijknieuws 2023 nr. 14

Omzien naar elkaar
We denken aan hen die een kruis dragen. Er is eenzaamheid, verdriet om iemand die gemist wordt, er is psychisch lijden of een fysiek probleem. En we ervaren allemààl de gebrokenheid van het bestaan. Laten we elkaar tot een hand en een voet zijn. Handen om te vouwen en voeten om in actie te komen voor iemand die dat nodig heeft.

Bloemen
De bloemen van zondag 27 aug gingen met een groet en ter bemoediging naar dhr. van Ginkel en die van zondag 3 sept naar dhr van Veen.

Beroepingswerk
Wanneer u dit leest zal het antwoord van ds. van Leeuwen op de roep uit onze gemeente wel ongeveer bekend zijn. Het was goed om te luisteren naar zijn preek en fijn dat er zoveel mensen waren na afloop en op dinsdagavond om kennis te maken met Marthijn en zijn gezin. We hopen en bidden dat hij het beroep zal hebben aangenomen zodat we weer iemand hebben die “herdert” over onze gemeente.

Startzondag: 17 september 2023
De start van het nieuwe seizoen is op zondag 17 september a.s.. Na de themadienst, waarin ds. Sonnenberg voorgaat, willen we met elkaar gezellig koffiedrinken en zijn er diverse activiteiten waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Het Kerkelijk Centrum bestaat 60 jaar dus dat willen we als gemeente met elkaar vieren. Test je kennis in de “Wat weet jij van 60 jaar KC?” quiz. Er zijn diverse activiteiten waaraan je mee kunt doen. We willen de ochtend met elkaar afsluiten met een broodje hamburger voor iedereen!
Voorlopig programma:
10:50 – 11:15 uur Koffie drinken met gebak 60 jaar
11:15 – 11:45 uur Quiz ’60 jaar KC’
11:45 – 12:30 uur diverse activiteiten als preekbespreking, Emmaüswandeling (+ 3 km), lied aanleren, beachvolleybal, spel & springkussen en KC Creatief
12:45 uur Opening maaltijd - broodje hamburger

Bijbelkring
D.V. donderdag 21 September hopen we weer te starten met de bijbelkring. Om 9.45 uur staat de koffie en thee klaar en we beginnen om 10.00 uur.

Jaarthema 2023-2024: God van liefde, God van trouw
Als jaarthema willen we komend seizoen stilstaan bij het boek Hosea. Geen eenvoudig boek want veel van de tekst is in dichterlijke stijl geschreven. Hosea wordt als profeet geroepen door God om heel concreet uit te beelden hoe het volk Israël God ontrouw is, en hoe God liefdevol blijft uitreiken naar zijn volk.
Door middel van 7 studies, gekoppeld aan een aantal themadiensten, willen we beter gaan verstaan wat het boek ons vandaag de dag te zeggen heeft.
Begin september zal er een boekje beschikbaar worden gesteld voor gebruik in kringen. Het is erg verrijkend voor je geloof om ook met elkaar verder te praten over het bijbelboek. Ben je nog geen lid van een kring, overweeg dan in het nieuwe seizoen je bij één aan te sluiten of woon een keertje vrijblijvend een kringavond bij. Neem contact op met Sjaak van Tilburg (sjaakvantilburg1@gmail.com).

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, tel 0341-551186. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Denkend aan het beroep op ds. Van Leeuwen een woord van Paulus. Hij noemt zich een geroepen apostel en de gemeenteleden in Rome betitelt hij als geroepenen van Jezus Christus en geroepen heiligen. Wij worden dus allemaal geroepen in onze eigen situatie. Dat geeft verantwoordelijkheid en veronderstelt ook gehoorzaamheid. Over die roeping zegt Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen: Hij die u roept ,is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thess 5:24).
GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT