Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2024 nr. 8

17-5-2024

Wijknieuws 2024 nr. 8

 

Pastorale cursus

Misschien doe je al pastoraal werk, misschien ben je er al meerdere keren voor gevraagd, maar durf je het tot op heden niet aan. Misschien is de cursus pastoraat deze zomer voor jou een idee. We komen op vijf avonden samen (waarvan je er bij gezondheid minstens vier volgt) om aan de hand van theorie, praktijkvragen en casussen pastoraal werk te doordenken en te oefenen. Het mooie bij pastoraat is: je bent nooit uitgeleerd. Je bent wel van harte welkom. De avonden starten om 19.30u. De data zijn: 5, 19 juni, 3 juli, 11 en 25 september. Geef je graag op (uiterlijk 1 juni) via de scriba van de AK, Marieke Bom (scriba.ak@hervormdermelo.nl). 


Pinksteren

Pinksteren is het feest van de ontvankelijkheid en van het ontvangen. Ontvankelijkheid is een wonder op zich. We zijn niet zomaar bereid om ‘te ontvangen’. Het beeld dat ervoor in de Bijbel wordt gebruikt, is dat van de aarde. Denk aan de bekende gelijkenis van het zaad in de akker. Het ligt niet aan het zaad, wat ervan terechtkomt, dat is goed. Maar in wat voor aarde valt het? Valt het in goede aarde? Is ons hart goede aarde? Nu is het antwoord erop niet moeilijk te geven: nee, ons hart is hard, het stoot af. Tegenover ontvankelijkheid staat controle-zucht. (Ik wil wel, maar….) Bijzonder is dat Pinksteren wordt voorafgegaan door gebed. Blijkbaar maakt gebed ontvankelijk. Waar je voor bidt, daar strek je je naar uit. Wanneer bidden moeilijk is geworden, is het verlangen moeilijk geworden, de hoop op verandering. Inzicht in wat nodig is en het vertrouwen dat God ons dat geven kan en wil. In Jeruzalem zitten ze in ieder geval samen te bidden. (Onze gebedskringen leiden bloedarmoede!) Het gezamenlijke eendrachtige gebed maakt hen ontvankelijk. En zo kunnen ze de plasregens hanteren in de opgeploegde voren. Het heeft ook iets van een kip en ei verhaal. Want God moet het doen. Daar kun je dan om bidden. Maar je kunt ook weer niet bidden zonder de Heilige Geest. Die moet in mij uitgestort. Dan ga ik bidden. Bidden om te ontvangen. Wat is nu eerst? Het antwoord zie je (pas) in, wanneer je niet redeneert, maar meedoet. Net als een kip, die was eerst een ei, die kwam uit een kip, die kwam uit een… Maar wat was nu eerst? God was alles in allen en dat zal Hij ook zijn!

Gezegend Pinksterfeest


Verkondiging

Zondag 19 mei is het Pinksteren. We lezen naast het bericht van Pinksteren uit Handelingen 2 ook een gedeelte uit Romeinen 8, vs11-17. Dat sluit mooi aan op de afsluiting van de themadiensten uit Hosea (‘Immers, bij U vindt de wees ontferming’, Hosea 14:4). De zondag erna, 26 mei (Zondag van de Lijdende Kerk) hopen we de Bijbel open te slaan bij 1 Korinthe 1:1-17 en stil te staan bij waar we toe geroepen zijn als gemeente. De bedoeling is met elkaar ook na te denken over het beleid van de wijkgemeente de komende jaren. U wordt nog verder geïnformeerd over het ‘preek + cake’-concept van deze dienst.


Omzien naar elkaar

We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid.


Bloemen

28-4-2024          Erwin en Wieke

5-5-2024            Aartje 

9-5-2024            Hemelvaartsdag, Amaniet       


Vrijwillige Hulpdienst

Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com


Beamer en kerkbode

Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl. Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn. 


Verjaringsfonds

Opbrengst van de maand april is €169,-. We hebben afscheid genomen van Coby Kaper. Ze heeft het 27 jaar gedaan, en heeft hiervoor de bronzen penning gekregen van de kerk. Hennie Schoonhoven heeft haar wijk overgenomen: hartelijk welkom. Fenny Schouten is weer terug daar zijn we zeer dankbaar voor. De volgende keer is op 29 mei om 14.00 uur in het KC.

Vriendelijke groet, namens Anneke van Sloten


Tot slot

We verbleven heerlijk een week in Denemarken, waar onze zoon Matthan een langdurige stage doet. In dat land leven volgens de statistieken mensen die tot de gelukkigste van Europa behoren. Wij konden dat niet meten, maar wel merken. Aan de gemoedelijkheid in het verkeer (er is ook wel iets meer ruimte per inwoner dan bij ons). Geen vuil op de straat. Heerlijke bakproducten. Maar ook Denemarken heeft een heuse ‘Biblebelt’, waar we nu net ook terecht kwamen. Met op de zondag voor Bevrijdingsdag de bediening van het avondmaal na de verkondiging uit psalm 124 (belangrijk voor Israël vanwege de 6-daagse oorlog, en dus ook nu) en Johannes 8, de bekende woorden: ‘Als dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult u werkelijk vrij zijn…’ We verstonden er niet veel van, dat Deens, maar door de kracht van de liturgie, begrepen we er wel het nodige van. Indrukwekkend was ook het geknield avondmaal ontvangen. Niet om de brood en de wijn te aanbidden, maar in alle nederigheid. We waren er vol van. Nog zo’n mooi iets: onze auto zat ouderwets vol met insecten bij thuiskomst (zoals dat 20, 30 jaar geleden nog heel gewoon was in de zomervakantie). Het trieste is natuurlijk dat die beestjes er allemaal geweest waren en ik m’n best moest doen ze van onze bolide af te halen. Maar de vreugde zat erin, dat er gelukkig ook plaatsen zijn, waar nog veel insecten zijn. Dat bemoedigt. We hopen ook op het herstel van de ontwrichting van de schepping.

Hartelijke groet,

Ds Marthijn van Leeuwen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT