Vooraankondiging actie Kerkbalans 2021

Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor het feit dat we momenteel 2 predikantsvacatures hebben welke door het begrote tekort niet mogen worden ingevuld.

Lees verder
Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Nieuws

Maandag 29 juni 2020

Kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum

Beste broeders en zusters,

De extra afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus maakt dat wij opnieuw gekeken hebben naar wat wij verantwoord vinden om als kerk te doen. We waren dankbaar dat we in de afgelopen periode de erediensten konden laten doorgaan, ook al waren we maar met 30 personen bij elkaar en konden we niet samen zingen. Nu de regering extra maatregelen heeft afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten dat we een verkeerd signaal afgeven als we de diensten op dezelfde voet voortzetten. Daarom is besloten dat gedurende de lockdown (dus vanaf komende zondag) de diensten allemaal online worden uitgezonden.
Het is geen gemakkelijke keuze, ook omdat we binnenkort het Kerstfeest vieren. Dat is juist het moment waarop we samen vieren dat Gods Zoon in deze wereld gekomen is. Hoe graag zouden we dat niet in een volle kerk doen: ‘allen tezamen’ ‘Ere zij God’ zingen. Toch vinden we het beter om nu onze verantwoordelijkheid te nemen.
En of we nu kunnen samenkomen of niet: laat het wonder van Kerst er niet minder om zijn. We verwachten immers Zijn komst, die alles anders maakt. In deze donkere tijd mogen we weten van het Licht dat in de wereld gekomen is; het Licht dat sterker is dan de duisternis. Kerst laat zich niet door een virus tegenhouden. Eens te meer beseffen we wat een genade het is, dat God naar ons toekomt. Het betekent dat Hij in ons midden is, waar wij ook zijn. De essentie van Kerst is niet ons samen zingen (hoe mooi dat ook kan zijn), maar God die tot ons komt, Immanuel: God met ons. En dat blijft, ook als wij thuis zijn. In Hem zijn wij met elkaar verbonden.
We wensen u en jullie allen een gezegend kerstfeest.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

ds. Roelof de WitDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

 

Geen nieuws gevonden

Voor deze wijk(en) is geen nieuws gevonden.
Website ontwikkeling: Exitus ICT