Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Nieuws

Zondag 22 maart 2020

Brief aan de gemeente

Ermelo, 23 maart 2020

Beste broeders en zusters,

We beleven op dit moment spannende tijden. Er is veel dat onzeker is. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de kwetsbaren onder ons. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. Door middel van deze brief willen we u laten weten dat we aan u denken en met u meeleven. Bovenal mogen wij ons door God gedragen weten. Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld, heeft Hij beloofd (Mt.28).

Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u op een aantal dingen te wijzen: 

 • Informatie

  Actuele informatie kunt u vinden op de website (https://www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum). Zie onder ‘nieuws’. Mochten er bijzonderheden zijn, dan zullen we dat daar doorgeven. Zo hopen we op elkaar betrokken te blijven.

   

 • Hulp

  De komende tijd kunnen er zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden optreden. Zowel predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers als diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Onder aan deze brief treft u de contactgegevens van de predikant en de scriba aan. U kunt hen bereiken via email of telefoon. Schroom niet om dit te doen, mocht u ergens mee zitten: een boodschap, een telefonische gesprek, of wat dan ook. Wilt u regelmatig gebeld worden, geef dan uw telefoonnummer door.

   

 • Kerkdiensten

  De kerkdiensten van 9.30 uur zullen de komende weken alleen online gehouden worden. U kunt deze diensten thuis via de computer volgen. Wel kan het zijn dat er af en toe haperingen zijn, vanwege de vele kijkers. U kunt de dienst ook op een later tijdstip terugkijken.

   

 • Avondgebed

  Vanaf maandag 23 maart zal er van maandag tot en met vrijdag elke avond in de kerk een avondgebed worden gehouden. Dit wordt via de website uitgezonden. In een kort moment van lied, Schriftlezing en gebed willen we ons richten op God, op wie wij in deze tijden van onzekerheid mogen vertrouwen. De dienst begint om 19.30 uur, maar is ook later terug te kijken. Op deze manier willen we als gemeente met elkaar en met God verbonden blijven, en in het bijzonder de eenzamen een hart onder de riem steken. U kunt hiervoor gebedspunten doorgeven (zie de gegevens hieronder).

   

  In Christus verbonden,

   

  Namens de kerkenraad van het Kerkelijk Centrum,

   

  Annet Kuyt (scriba.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-563095

  ds. Roelof de Wit (predikant.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-266893
Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Kerkelijk Centrum

Brief aan de gemeente

22 maart 2020  |  

Ermelo, 23 maart 2020

Beste broeders en zusters,

We beleven op dit moment spannende tijden. Er is veel dat onzeker is. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de kwetsbaren onder ons. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. Door middel van deze brief willen we u laten weten dat we aan u denken en met u meeleven. Bovenal mogen wij ons door God gedragen weten. Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld, heeft Hij beloofd (Mt.28).

Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u op een aantal dingen te wijzen: 

 • Informatie

  Actuele informatie kunt u vinden op de website (https://www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum). Zie onder ‘nieuws’. Mochten er bijzonderheden zijn, dan zullen we dat daar doorgeven. Zo hopen we op elkaar betrokken te blijven.

   

 • Hulp

  De komende tijd kunnen er zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden optreden. Zowel predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers als diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Onder aan deze brief treft u de contactgegevens van de predikant en de scriba aan. U kunt hen bereiken via email of telefoon. Schroom niet om dit te doen, mocht u ergens mee zitten: een boodschap, een telefonische gesprek, of wat dan ook. Wilt u regelmatig gebeld worden, geef dan uw telefoonnummer door.

   

 • Kerkdiensten

  De kerkdiensten van 9.30 uur zullen de komende weken alleen online gehouden worden. U kunt deze diensten thuis via de computer volgen. Wel kan het zijn dat er af en toe haperingen zijn, vanwege de vele kijkers. U kunt de dienst ook op een later tijdstip terugkijken.

   

 • Avondgebed

  Vanaf maandag 23 maart zal er van maandag tot en met vrijdag elke avond in de kerk een avondgebed worden gehouden. Dit wordt via de website uitgezonden. In een kort moment van lied, Schriftlezing en gebed willen we ons richten op God, op wie wij in deze tijden van onzekerheid mogen vertrouwen. De dienst begint om 19.30 uur, maar is ook later terug te kijken. Op deze manier willen we als gemeente met elkaar en met God verbonden blijven, en in het bijzonder de eenzamen een hart onder de riem steken. U kunt hiervoor gebedspunten doorgeven (zie de gegevens hieronder).

   

  In Christus verbonden,

   

  Namens de kerkenraad van het Kerkelijk Centrum,

   

  Annet Kuyt (scriba.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-563095

  ds. Roelof de Wit (predikant.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-26689322 maart 2020

minder
Kerkelijk Centrum

Informatie Kerkelijk Centrum m.b.t. Corona virus

16 maart 2020  |  

 “Ik houd mijn oog gericht op de Heer“          Psalm 25: 15

 

Broeders en zusters,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus blijven zich in rap tempo opvolgen. Op donderdag 12 maart hebben wij als kerkenraad van het Kerkelijk Centrum aangegeven, hoe wij in eerste instantie om wilden gaan met deze situatie.

Inmiddels is de realiteit, dat de Nederlandse overheid nog sterkere beperkingen met betrekking tot het sociale leven heeft afgekondigd. Sociale afstand is nu het devies. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband.

In deze donkere dagen richten wij ons allereerst op God; op Hem mogen wij bouwen. Ook bidden wij in het bijzonder om wijsheid voor onze overheid en betrokken autoriteiten, kracht voor onze zorgverleners en herstel van hen die wereldwijd door het virus zijn getroffen.

Vanaf nu (16 maart) hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

•             De kerkdiensten van 9.30 uur van de komende weken willen we online door laten gaan met een aangepaste orde van dienst en met alleen de dienstdoende ambtsdragers. Onze eigen predikant zal deze diensten verzorgen.  Op deze wijze willen we in deze crisistijd zorgen voor verbondenheid en een goede communicatie. Zo hopen we in deze bijzondere tijden elkaar te kunnen blijven bemoedigen en ondersteunen. Deze diensten kunt u via de website volgen. De middagdiensten vervallen.

•             Tot nader orde worden alle in het Kerkelijk Centrum georganiseerde activiteiten afgelast. Dit betreft alle kerkelijke activiteiten, zoals catechisaties, vergaderingen, kringen, ed.

•             De komende tijd kunnen er zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden optreden. Zowel predikant, ouderlingen als diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Onder aan deze mail treft u de contactgegevens van de predikant en de scriba aan. U kunt hen bereiken via email of telefoon. Schroom niet om dit te doen, mocht u ergens mee zitten.

•             Nu de sociale contacten de komende weken steeds moeilijker te organiseren zullen zijn, vragen wij ook aan u als gemeentelid om hier bijzonder alert op te zijn. Let op elkaar!

•             Graag wijzen we u ook op de Dag van Nationaal Gebed, zoals die aanstaande woensdag 18 maart zal worden georganiseerd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden. Het verlangen is een ‘virtuele’ gebedsbeweging op gang te brengen via internet en sociale media..

 Vanaf maandag 23 maart zal er van maandag tot en met vrijdag elke avond in de kerk een avondgebed worden gehouden. Dit wordt via de website uitgezonden. In een kort moment van lied, Schriftlezing en gebed willen we ons richten op God, op wie wij in deze tijden van onzekerheid mogen vertrouwen. De dienst begint om 19.30 uur, maar is ook later terug te kijken. Op deze manier willen we als gemeente met elkaar en met God verbonden blijven, en in het bijzonder de eenzamen een hart onder de riem steken. Wilt u gebedspunten doorgeven, dan kan dat telefonisch (tel. 266893) of per email: predikant.kc@hervormd-ermelo.nl.

In Christus verbonden,

Namens de kerkenraad van het Kerkelijk Centrum,

Annet Kuyt (scriba.kc@hervormd-ermelo.nl)

ds. Roelof de Wit (predikant.kc@hervormd-ermelo.nl)  0341-26689316 maart 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT