Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Nieuws

Zondag 22 maart 2020

Brief aan de gemeente

Ermelo, 23 maart 2020

Beste broeders en zusters,

We beleven op dit moment spannende tijden. Er is veel dat onzeker is. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de kwetsbaren onder ons. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. Door middel van deze brief willen we u laten weten dat we aan u denken en met u meeleven. Bovenal mogen wij ons door God gedragen weten. Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld, heeft Hij beloofd (Mt.28).

Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u op een aantal dingen te wijzen: 

 • Informatie

  Actuele informatie kunt u vinden op de website (https://www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum). Zie onder ‘nieuws’. Mochten er bijzonderheden zijn, dan zullen we dat daar doorgeven. Zo hopen we op elkaar betrokken te blijven.

   

 • Hulp

  De komende tijd kunnen er zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden optreden. Zowel predikant, ouderlingen, pastoraal medewerkers als diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Onder aan deze brief treft u de contactgegevens van de predikant en de scriba aan. U kunt hen bereiken via email of telefoon. Schroom niet om dit te doen, mocht u ergens mee zitten: een boodschap, een telefonische gesprek, of wat dan ook. Wilt u regelmatig gebeld worden, geef dan uw telefoonnummer door.

   

 • Kerkdiensten

  De kerkdiensten van 9.30 uur zullen de komende weken alleen online gehouden worden. U kunt deze diensten thuis via de computer volgen. Wel kan het zijn dat er af en toe haperingen zijn, vanwege de vele kijkers. U kunt de dienst ook op een later tijdstip terugkijken.

   

 • Avondgebed

  Vanaf maandag 23 maart zal er van maandag tot en met vrijdag elke avond in de kerk een avondgebed worden gehouden. Dit wordt via de website uitgezonden. In een kort moment van lied, Schriftlezing en gebed willen we ons richten op God, op wie wij in deze tijden van onzekerheid mogen vertrouwen. De dienst begint om 19.30 uur, maar is ook later terug te kijken. Op deze manier willen we als gemeente met elkaar en met God verbonden blijven, en in het bijzonder de eenzamen een hart onder de riem steken. U kunt hiervoor gebedspunten doorgeven (zie de gegevens hieronder).

   

  In Christus verbonden,

   

  Namens de kerkenraad van het Kerkelijk Centrum,

   

  Annet Kuyt (scriba.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-563095

  ds. Roelof de Wit (predikant.kc@hervormd-ermelo.nl) 0341-266893
Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Kerkelijk Centrum

Kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum

29 juni 2020  |  

Beste gemeenteleden.

We zijn weer welkom in de kerk! Vanaf 1 juli met meerdere mensen. Er is ook weer oppasdienst en kindernevendienst. We hopen zo dat we ook de gezinnen weer mogen begroeten in de kerk!
Natuurlijk zijn we voorzichtig en houden we ons aan de richtlijnen. De stoelen staan op afstand en we vragen u en jullie ook om bij het naar binnen- en buiten gaan goed op de regels te letten. Zingen mag nog niet, we luisteren met elkaar naar de liederen.
Iedereen moet zich nog wel registeren, aanmelden kan via onderstaande link.

Klik hier voor de aanmelding

Heeft u geen internet en wilt u wel graag een dienst bijwonen belt u dan met de scriba, Annet Kuyt, 0341-563095. Het beste kunt u ’s avonds bellen.

Graag tot ziens in het Kerkelijk Centrum!


29 juni 2020

minder
Website ontwikkeling: Exitus ICT