Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2022 nr. 5

01-04-2022

Wijknieuws 2022 nr. 5

Met het oog op de zondag
Komende zondag, 10 april, zal er een feestelijke dienst zijn nu de renovatie officieel is afgerond. We zijn dubbel dankbaar: we kunnen weer samenkomen, en dat kunnen we doen in een prachtig gerenoveerde kerk. Maar waarom komen we eigenlijk samen? ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Onder deze titel schreef professor Van Ruler ooit een boek. Daarin somt hij niet minder dan 21 redenen op. Psalm 134, de Psalm die in de dienst centraal zal staan, houdt het heel kort: wij komen samen om God te zegenen. Zeker, ook andersom: om Gods zegen te ontvangen. Dat benoemt de Psalm ook. Maar het gaat toch vooral om het eerste: wij komen bij elkaar en zegenen de HEER. Dat doet iets met je. En ook met God.
Met deze zondag gaan we de Stille Week in: dagen waarop we de weg van Christus volgen, naar kruis en graf. Ook nu weer zijn er in de Oude Kerk de Passiestonden, nu na twee jaar weer fysiek bij te wonen. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. Hij geeft zijn leven prijs, offert zich op. De Bijbel vertelt erbij dat Hij dit voor ons gedaan heeft, opdat door Hem zullen leven. Op zondag 17 april vieren we het grote feest van Pasen: Jezus leeft! Hij overwon de dood, en daarmee ook de macht van het kwaad. Wanneer je de evangeliën leest, valt op dat dit niet direct doordringt: je leest over angst, je ontmoet mensen die helemaal van streek zijn. Pas later, bij de apostelen, lees je meer over de betekenis. Nu leven wij in hoop, schrijft Petrus in zijn brief. Met Pasen gaan wij de wereld van de hoop binnen – ook al leven wij tegelijk nog steeds in een wereld vol lijden en dood.

Omzien naar elkaar
Verschillende gemeenteleden zijn (ernstig) ziek, zitten in en behandeltraject, ondergaan kuren of herstellen van ingrepen.

Bedankt
Graag willen wij bedanken voor het medeleven uit de gemeente na het plotselinge overlijden van mijn man, vader en opa. Wij voelen ons getroost en bemoedigd daardoor.
Hartelijk bedankt, Teunie van den Brink, kinderen en kleinkinderen.

Bloemen
Op zondag 20 maart werden de bloemen bezorgd bij mw. Van der Vlist. En de bloemen van 27 maart gingen naar mw. Paters.

Jubileum
Op 14 april 1982 hebben Lambert Van As en Reijna de Boer elkaar het ja-woord gegeven Dat is dus al weer 40 jaar geleden. We feliciteren jullie van harte met dit robijnen jubileum. Met dank aan onze God, voor de jaren die Hij jullie gegeven heeft, samen met allen die u lief zijn. En voor de toekomst zijn zegen en nabijheid gewenst.

Gemeenteproject
Een herinnering aan het gemeenteproject dat na Pasen van start gaat. Je kunt je nog aanmelden voor een tijdelijke kring die verder gaat met het thema ‘zoals Jezus’. In de nieuwsbrief stond een link en in de kerk hangen op verschillende plekken QR-codes. Daarmee kun je je eenvoudig aanmelden. Verder is er een filmavond, een creatieve activiteit, een mannenwandeling – allemaal mooie momenten van ontmoeting.

Verjaardagsfonds
De opbrengst van de maand maart is € 279,70. Alle gevers hartelijk bedankt en de dames die het ophalen. De volgende keer is op 4 mei om 14.00 uur in het K.C.
Hartelijke groet, Anneke

Conferentie
Van 20-26 april ben ik op een conferentie in Košice, Slowakije. Deze is georganiseerd door de GZB en HOE (Hulp Oost Europa), waarbij predikanten uit Nederland en Slowakije elkaar ontmoeten en ingaan op de vragen rondom gemeentezijn in deze tijd. Op zondag ga ik daar ook voor in een dienst. Ik kijk er naar uit om collega’s daar te ontmoeten, die in een heel andere context werken, en waar nu de situatie met vluchtelingen veel aandacht vraagt (de stad ligt niet ver van de grens met Oekraïne). We kunnen als christenen veel van elkaar leren, en ik hoop dan ook op mooie ontmoetingen. Na afloop van de conferentie blijf ik nog een paar dagen in Slowakije. Op 29 april ben ik weer terug. Mochten er in deze periode bijzonderheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba.
Kopij voor het volgende kerkblad kan aangeleverd worden bij de scriba.

Giften
Margriet Schouten ontving een gift van € 20,- ter vrije besteding. Zelf ontving ik tijdens een bezoek een gift van € 10,- voor de bloemendienst. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Een gebed van Luther, voor het Paasfeest:

Mijn Heer Christus,
U hebt door uw opstanding
overwonnen en met voeten getreden,
wat mij van U scheidt.

Waarom zou ik bang zijn en schrikken,
waarom zou mijn hart
niet goede moed hebben
en vrolijk zijn?
Amen.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT