Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2022 nr. 2

28-01-2022

Wijknieuws 2022 nr. 2

Wijkbericht Kerkelijk Centrum 

Met het oog op de zondag
We zijn heel dankbaar met de verruiming die er is om de kerkdiensten te bezoeken. De PKN geeft als richtlijn dat maximaal 1/3 van de kerk gevuld mag zijn. Voor ons betekent dit dat we 150 gemeenteleden mogen verwelkomen in de diensten. 
Op 13 februari staat de (uitgestelde) bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers gepland. Dan is ook de volgende jaarthemadienst. Deze keer gaat het over ‘Leven en worden als Jezus; dagelijks leven in Zijn aanwezigheid’. Dat sluit mooi aan bij het werk van ambtsdragers. Tegelijk is het iets wat elke gelovige aangaat: elke dag leven met Hem, en daardoor ook ‘door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld (van Christus) worden veranderd’, zoals Paulus het zo mooi zegt (2 Kor.3:18). Of, met de woorden van Jezus zelf: Blijf in Mij, en Ik in u (Joh.15:4).
We nemen van de volgende broeders en zusters afscheid: de ouderlingen Peter van Vuuren, en Koen Heij, jeugdouderling Liesbeth Urbach, en de diakenen Henk Bakker, Robert Hazeleger en Henri Ruitenberg en ouderling-kerkrentmeester JP Bom. Ook Aalt van de Kuilen, ouderling scriba van de algemene kerkenraad neemt afscheid.
De volgende broeder en zusters zullen in het ambt bevestigd worden: Hannie de Visser als ouderling, Wijnanda Vlijm als diaken en Peter Beumer als ouderling-kerkrentmeester en Marieke Bom als ouderling scriba van de algemene kerkenraad. 
De volgende broeders en zusters worden herbevestigd: als ouderling Greet Bikker, Gerben de Graaff, Margriet Schouten, Conny van Ginkel (voor 2 jaar) en Annet Kuyt als ouderling-scriba. Marien van Baren wordt herbevestigd als diaken.
Jan van der Weide wordt aangesteld als pastoraal medewerker. En we nemen afscheid van 2 pastoraal medewerkers: Wouter van de Kamp en Jannie Bouwers. En hopelijk kunnen we dan ook Marieke Luitjes als jeugdouderling bevestigen (meer daarover hieronder). Wilt u dat ook in uw gebeden meenemen?

Bloemen
Op zondag 16 januari werden de bloemen bezorgd bij mw. Doppenberg. En de bloemen van 23 januari gingen naar dhr. Punt in het Kroondomein.

Uit de kerkenraad
In de vergadering van 20 januari kwam de volgende onderwerpen aan de orde.
Allereerst werden de nieuwe ambtsdragers verwelkomd en namen we afscheid van vertrekkende kerkenraadsleden. Het moderamen werd gekozen: naast voorzitter, scriba en predikant hebben de volgende ambtsdragers zitting: Gerben de Graaff (werkgroep pastoraat), Sjaak van Tilburg (werkgroep gemeenteopbouw), Herbert Bouwers (werkgroep eredienst), Carolien Turien (kerkrentmeester) en John Dolstra (diaken). Daarnaast kijken we uit naar iemand namens de werkgroep jeugd. Peter Beumer werd gekozen als afgevaardigde naar de AK. Als jeugdouderling werd benoemd Marieke Luitjes (Oude Telgterweg 90/A). Rond de tijd dat deze kerkbode verschijnt, zal zij haar keuze bekend maken.
Het is de bedoeling dat van het ontvangen legaat met bestemming jeugdwerk een jeugdwerker voor vijf jaar voor een aantal uur per week wordt aangesteld. Daarnaast blijft er dan geld beschikbaar voor diverse activiteiten, zoals voor wat betreft inhoudelijke activiteiten alsook ontmoeting. Er is een commissie die de aanvragen beoordeelt, bestaande uit Marien van Baren en Peter Beumer en een jeugdambtsdrager.
Samenwerking met Oude Kerk en Westerkerk. Er is een werkgroep gevormd die gaat nadenken over de invulling van de samenwerking. Uit onze wijk hebben zitting: Gerben de Graaff, Jacqueline Beumer en Arjan Klein. Ds. Jan Visser zal als procesbegeleider optreden.

Verjaardagsfonds
De opbrengst over de maanden december en januari is € 495,50. We hebben afscheid van Geertje Timmer genomen, ze heeft het 22 jaar gedaan. Ze heeft een attentie gehad. De volgende keer is op 23 februari om 14.00 uur in het K.C. 
Vriendelijke groet, Anneke

Giften
Ouderling Henk Vliek ontving een gift van € 15,- voor de zending en € 15,- voor de diaconie. Ouderling Sarieke Combee ontving € 10,- voor de bloemendienst. Pastoraal medewerker Koos van Ganswijk ontving een gift van € 20,- voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
R.F. de WitWat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT