Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2023 nr. 2

27-01-2023

Wijknieuws 2023 nr. 2

Omzien naar elkaar
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid.
Er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die nu niet genoemd worden, maar die wel geconfronteerd worden met allerlei zorgen. Ook zij, hoewel hier niet bij name genoemd, hebben ons gebed en wellicht ook onze concrete hulp nodig!

Jubilea
Er zijn twee echtparen die een huwelijksjubileum hopen te vieren. Te weten het echtpaar E. van den Hazel-van Looijengoed, dat op 11 febr 40 jaar is getrouwd. En het echtpaar P.G. Lodder-van Rijn. Zij zijn op 12 febr 60 jaar met elkaar verbonden! In die lange tijd maak je samen veel mee. Vreugde en intens verdriet kunnen elkaar afwisselen. Het leven gaat vaak anders dan je had gedacht of gehoopt. Maar God is er bij geweest en Hij zal dat ook altijd zijn. Dat mogen we geloven bij alles wat gebeurt. We wensen beide echtparen met allen die hen lief zijn Gods nabijheid en zegen toe voor de toekomst.

Bloemen
De bloemen van zondag 15 januari gingen met onze hartelijke groet naar mw Beekink en die van 22 januari naar mw Tomassen-Brands.

Van de beroepingscommissie
De solvabiliteitsverklaring is binnen! Wijkgemeente KC mag een predikant beroepen voor 80 % en zijn termijn zal aflopen op 31 dec 2029, dus na 6 jaar.
Vanuit de gemeente zijn ongeveer 40 namen ingediend. Dat is best veel en wat ons betreft tekent dat de betrokkenheid van onze wijk. We zijn er blij mee.
Uit al die namen, en ook van de 10 die zijn aangedragen vanuit de landelijke kerk, hebben wij er 15 geselecteerd die we in aanmerking vinden komen om eventueel beroepen te gaan worden. In verschillende groepjes gaan wij over hen informatie verzamelen. Dan kunnen we in onze volgende vergadering 5 predikanten kiezen die op onze groslijst komen.
We vragen u om het beroepingswerk te steunen met uw gebed.

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Om alvast te noteren: donderdagmiddag 16 februari is er weer een stamppottenmaaltijd.
Namens de bezoekdienst,
Doortje van Dasler
Bedankt!
Beste gemeenteleden,
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven na mijn heupoperatie, in welke vorm dan ook. Wij hebben dit zeer gewaardeerd!
En wat was het een verrassing te mogen ontdekken dat er een engel langs gekomen was. Heel fijn en bijzonder.
Hartelijk bedankt!.
Klaas en Willy Beumer

Actie Oud IJzer
 Aankomende zomer gaan 18 jongeren uit de Hervormde wijkgemeente Kerkelijk Centrum op werkvakantie naar Nyiregyhaza in Hongarije. Ze gaan naar een project van Stichting Hulp Oost-Europa. Nyiregyhaza is een stad in het noordoosten van Hongarije. Hier is het opvangcentrum Magdaléneum voor mensen met een handicap.
 
De groep gaat daar praktisch aan de slag zoals schilderwerkzaamheden, gangen opknappen etc.. Zo’n reis brengt kosten met zich mee. Om de kosten te dekken worden tot komende zomer diverse acties georganiseerd. De eerstvolgende actie is het inleveren en ophalen van oud ijzer.
 
Zaterdag 25 februari a.s. kunt u van 8.30 – 12.30 uur oud ijzer komen inleveren op de parkeerplaats voor het Kerkelijk Centrum.
 
Uiteraard is het ophalen van oud ijzer geen probleem. Neemt u dan contact op met Emiel Vlijm (06-51985729) of Gerjan van den Ham (06-18933811)

Pastoraat in vacaturetijd
Als er behoefte is aan pastorale zorg dit graag doorgeven aan uw sectieouderling of aan Greet Bikker, 06-23026792. Zij stemt het pastoraat af met ds. Sonnenberg.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com?

Beamer en kerkbode
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.
Berichten voor de kerkbode mogen hier ook heen gestuurd worden, deze moeten vóór donderdagavond in de week voorafgaand aan de verschijning binnen zijn.

Contact
Graag blijven we op de hoogte van alles wat speelt in de gemeente maar we vragen u en jullie wel dit aan ons door te geven. Dan kunnen we ook met elkaar meeleven en voor elkaar bidden.

Tot slot
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Hebr13:8)

GV

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT