Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Wijknieuws 2022 nr. 3

11-02-2022

Wijknieuws nr. 3 van 2022

Wijkbericht Kerkelijk Centrum

Met het oog op de zondag
Komende zondag staat er een doopdienst op het rooster. We zijn getuigen van het wonder dat de eeuwige God zich verbindt aan kleine mensen. We lezen een kerntekst over het verbond: Genesis 17. God verbindt zich aan Abraham en zijn nageslacht, doet beloften en vraagt hem om voor zijn aangezicht te wandelen. Het roept de vraag op wat het verbond voor ons betekent en hoe wij invulling geven aan het wandelen met God.
Vanaf deze zondag zijn de kinderen ook weer eerst in de kerk, voor zij naar de kindernevendienst gaan.
Op 6 maart staat de volgende (uitgestelde) jaarthemadienst op het programma. Deze keer gaat het over ‘Zalig ben je wanneer je vervolgd wordt – over omgaan met lijden’. Bij Christus horen en veranderd worden naar Zijn beeld betekent ook dat je deel krijgt aan Zijn lijden. Wij spreken in de kerk vaak over het lijden van Christus, maar minder over het lijden met Christus. Terwijl het in de Bijbel daar ook over gaat. Wat betekent dat voor ons, levend in een land waar geen vervolging is?

Doop
Komende zondag ontvangen twee klein kinderen het teken van Gods verbond: Samuel Stitselaar (zoon van Henk en Helga Stitselaar) en Evan Bronkhorst (zoon van Erik en Miranda Bronkhorst).

Bloemen
Op zondag 30 januari werden de bloemen bezorgd bij mw. Kamphorst. En de bloemen van 6 februari gingen naar mw. Eikelboom in het hospice aan de Julianalaan.

Beroep
De beslissing is gevallen, de kogel is door de kerk: ik heb het beroep naar de Hervormde gemeente Kralingen aangenomen, en daarmee dus bedankt voor de beroepen uit Houten en Loosdrecht. Het gaat om een aanstelling van 80% voor 6 jaar. We hebben gemerkt dat de Here God ons hierin de weg gewezen heeft. Dat geeft ons ook rust, al blijft het moeilijk om Ermelo los te laten. Er zijn in de loop van de jaren veel contacten ontstaan; je raakt aan elkaar gehecht, en nu volgt een periode van onthechten. Zoals het er nu naar uitziet gaan we in de zomer over naar Rotterdam, zodat de jongens het schooljaar hier af kunnen maken. Dat geeft ons de gelegenheid om te wennen aan het idee van ‘exit Ermelo’. Graag willen we u en jou bedanken voor het meeleven hierin. Daarin hebben we sterk de verbondenheid geproefd.

Giften
Pastoraal medewerker Andries Kruithof ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Vrijwillige Hulpdienst
Voor informatie kunt u terecht bij: Wouter van den Hoek, 06-46073846, woutervandenhoek@icloud.com; Henri Ruitenberg, 06-53632568, mt.ruitenberg@hetnet.nl en Gert Turien, 06-55880128, gturien@yahoo.com

Beamer
Mocht u berichten voor de beamer hebben, wilt u deze dan voor vrijdagavond 18.00 uur sturen naar de scriba via scriba.kc@hervormd-ermelo.nl.

Tot slot
In de voorjaarsvakantie(26 februari – 5 maart) ben ik vrij.
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,
R.F. de Wit

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT