Lees voor
Zoek
Home > Nieuwe Kerk > Jeugdwerk

Wat doen wij?

Jeugdwerk

Het jeugdwerk van de Nieuwe kerk maakt onderdeel uit van de Hervormde Gemeente van Ermelo. Vanuit de kerkenraden wordt hier vorm aan gegeven door jeugdambtsdragers: jeugdouderlingen en jeugddiakenen. Naast de individuele opdracht van pastoraat en diaconaat, wordt door hen gezamenlijk leiding gegeven aan het jeugdwerk via het jeugdwijkteam.

Singafter
Per jaar is er een aantal keer dat er op de zondagavond na de kerkdienst een singafter wordt gehouden. Hier zijn jong en oud welkom om samen liederen te zingen tot eer van God. We zingen uit Op Toonhoogte. De datum van de singafter wordt bekend gemaakt via het kerkblad, de website en via de afkondiging voor de kerkdienst.

Clubs
God leren liefhebben - en dat ‘oefenen’ door het aanleren van nieuwe gewoonten die horen bij een leven met Hem. Daarover gaat het in onze clubs.

Catechisatie
In de catechese draagt de gemeente de betekenis en inhoud van het christelijk geloof over op een nieuwe generatie jongeren. Hierbij gebruiken we verschillende methodes van de HGJB.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT