Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


28
JAN
28-01-2023
Ermelo

Actie kerkbalans 2023

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Tijdens deze actieperiode van 14 januari tot 28 januari zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

In december krijgt u al de mogelijkheid online uw jaarlijkse toezegging te doen voor het jaar 2023 op de website van Hervormd Ermelo: https://bijdragen.hervormd-ermelo.nl/bijdragen/. Door uw bijdrage online toe te zeggen vóór 9 januari 2023 helpt u op deze manier de actie eenvoudig tot een goed einde te brengen. Het scheelt veel enveloppen en papierwerk. En natuurlijk hebben wij minder mensen nodig die eind januari langs de deuren gaan om de enveloppen te bezorgen en op te halen.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Zo zijn we voornemens een nieuwe predikant voor onbepaalde tijd te beroepen. Omdat de invulling van het pastoraat van grote betekenis is voor onze Oude Kerk wijkgemeente, hebben we ten doel gesteld dat circa 50% van de bijdrage wordt gereserveerd voor het pastoraat. We willen u daarom vragen ruimhartig bij te dragen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit kan ook middels fiscaal aantrekkelijk schenken of met een periodieke gift. Overweegt u dit te gaan doen, mailt of belt u dan met het Kerkelijk Bureau via kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl of 0341 - 553015.

Op naar de kerk van morgen!

Namens College van Kerkrentmeesters
G. Sinnema ( Ouderling-Kerkrentmeester Oude Kerk)


Deel op Deel op

Details

28-01-2023
Ermelo

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

31
MRT

Elke woendag koffie en ontmoeting

elke woensdagmorgen 10:00 uur
De Hoeve
Meer informatie

minder
17
APR

Goed omgaan met dementie

Op maandag 17 april a.s. om 19.30 uur (kerk open om 19.15 uur) wordt er in de kerkzaal van de Zendingskerk een interactieve presentatie gegeven over:
Goed omgaan met dementie
De presentatie wordt verzorgd door de heer Jac van Zundert uit Harderwijk.
De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.
De doelstelling van deze presentatie is om de kennis van dementie bij de
deelnemers aan deze presentatie te vergroten. Deze kennis kan toegepast
worden binnen de eigen familiekring, binnen bedrijven, verenigingen en
(kerkelijke)gemeenschappen.
Door kennis te vergroten kan er gewerkt worden aan een dementie vriendelijke
organisatie die zich dan zichtbaar inzet om een veilige omgeving te bieden voor
alle bezoekers, leden, gasten en klanten.
Het is een interactieve presentatie waardoor u betrokken kunt worden bij deze
avond, uw vragen kunt stellen en de avond een boeiend verloop zal hebben.
Indien u geïnteresseerd bent, wilt u zich dan opgeven per mail: kleinloo@hotmail.com
Hartelijke groet,
Herma Jongekrijg
19.30 uur
de Zendingskerk
Meer informatie

meer
08
NOV

Grote gemeenteavond 2023

Dit is een voorlopige datum. In mei 2023 wordt deze definitief bepaald.
Nadere details volgen nog.
woensdag 8 november 2023 19:30
Oude Kerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT