Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


01
OKT
zondag 1 oktober 2023 10:00 uur
Oude Kerk

Liturgie zondag 1 oktober 2023 10:00 uur

Binnenkomst kerkenraad

Afkondigingen

Aanvangslied (zo mogelijk staand) Psalm 121: 1, 4
Stil gebed

Votum en Groet

Gebed met gezongen NLB 301k (mannen en vrouwen) na de woorden “zo bidden en zingen we tezamen”

Lied NLB 210: 1, 2

1e Kindermoment:
Het verzoek is om een moment voor de kinderen (komen naar voren voor een gesprekje) in de liturgie op te nemen. Hierna wordt door een van de kinderen de kinderkaars aangestoken en meegenomen en na het gezamenlijk zingen van de 3 verzen van het lied – Wij gaan voor even uit elkaar – verlaten de kinderen de kerkzaal voor hun eigen kindernevendienst.

Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar”

Gebed voor de opening van het Woord en om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Haggai 2,15-19 (NBV)

Zingen NLB 362: 1, 2, 3

Schriftlezing Hebreeën 4,1-11 (NBV)

Tekst voor verkondiging: Haggai 2,19 “… vanaf vandaag zal ik mijn zegen geven.”

Zingen NLB 1005 (NL):  1, 2, 4

Verkondiging

Zingen Psalm 134: 1, 2, 3

Gebeden met een moment voor een persoonlijk stil gebed en afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Collecte
Via de beamer worden banknummers geprojecteerd tijdens een meditatief muzikaal moment of voorspel op het slotlied (orgel of vleugel). Ook wordt er bij het verlaten van de kerk gecollecteerd.

2e Kindermoment:
Dit kindermoment zal plaatsvinden direct na de collecte. De kinderen zijn dan inmiddels door de ouderling van dienst opgehaald vanuit de kindernevendienst en deze kinderen hebben inmiddels bij de eigen ouders in de kerk weer plaatsgenomen. Als de organist stopt met spelen verwelkomt de dominee de kinderen die weer in de kerkdienst zijn teruggekomen. Vervolgens zet de organist het slotlied in.


Lied (staand) NLB 905: 1, 4

Zegen - Gemeente zingt het afsluitende Amen 


Deel op Deel op

Details

zondag 1 oktober 2023 10:00 uur
Oude Kerk

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

10
DEC

Liturgie zondag 10 december 2023

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 72:1, 2 – Geef, Heer, de koning uwe rechten

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Lied 437:1, 3, 4, 6 – Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

Gebed om de Heilige Geest

Moment met de kinderen (Adventsproject kindernevendienst)

Zingen: Projectlied

Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 (NBV)

Zingen: Lied 772:1, 2 – Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

Schriftlezing: Mattheüs 3:7-17 (NBV)

Zingen: Lied 441:5, 6 – Niets dreef U uit den hoge

Verkondiging

Zingen: Lied 466:1, 3 – O wijsheid, daal als vruchtbare taal

Aandacht voor de collecte
In het naspel van Lied 466

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis

Onderwijs over het Avondmaal

Zingen: Lied 403b (Tafelgebed)
Voorzang (1): Joke Hooikammer; Antwoord (2): allen

Nodiging

Zingen (tijdens de viering van het Avondmaal):
- Lied 377:1-7 – Zoals ik ben, kom ik nabij
- Lied 378:1-5 – Sterk, Heer, de handen tot uw dienst

Dankzegging

Zingen: Psalm 72:7 – Laat ons de grote naam bezingen
Kinderen komen tijdens het voorspel weer terug
De oppas brengt de kinderen van de oppas in de kerk

Zegen, beantwoord met driemaal ‘Amen’

zondag 10 december 2023 10:00 uur
Oude Kerk
Meer informatie

minder
15
DEC

Kerst-Hoevemaaltijd

Op vrijdag 15 december wordt er een speciale Kerst - Hoevemaaltijd gehouden. Houdt u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een speciale Kerstmaaltijd. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur). Plaats: de Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo.
Kosten: € 7,- pp.

Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 3 en 10 december. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij
- Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563 
vrijdag 15 december 2023 17:45 uur
De Hoeve
Meer informatie

meer
16
DEC

Concert in de Muzerije op 16 dec 2023

Beste mensen,

Op zaterdag 16 december besluiten we de reeks concerten in De Muzerije voor 2023.
Wij nodigen u uit voor een uitvoering door Kleinkoor Ermelo o.l.v. Gerrit 't Hart

Het concert begint om 15.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een bijdrage gevraagd ter compensatie van de kosten.

Greetje en Gerrit 't Hart

zaterdag 16 december 15:30 uur
De Muzerije, Telgterbuurtweg 27, Ermelo
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT