Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Activiteiten

Activiteiten


11
JUN
zondag 11 juni 2023 10:00 uur

Liturgie zondag 11 juni 2023

Liturgie voor de dienst van zondag 11 juni 2023 in de Oude Kerk van Ermelo:

Binnenkomst kerkenraad

Afkondigingen

Aanvangspsalm: – NLB 868: 1, 4 en 5 (Lof zij de Heer)

Stil gebed, bemoediging en groet

Inleidende woorden

Zingen: – Psalm 116: 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Zingen: – Psalm 116: 3 en 6

Leefregel – 1 Petrus 5: 5 – 11 (NBV '21)

Zingen: – NLB 834: 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gesprekje met de kinderen

Zingen: – Wij gaan voor even uit elkaar

Kinderen gaan naar de eigen ruimten

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: – Jesaja 65: 1 – 7 (NBV '21)
Schriftlezing: – Lucas 8: 26 – 39 (NBV '21)

Zingen: – NLB 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

Verkondiging

Zingen: – NLB 939
Gebeden (inclusief stil gebed en Onze Vader)

Collecte

Tweede kindermoment

Slotlied: – LvK (1973) gez 312 behoed u kerk, zet uit, o God haar palen

Zegen en gezongen amen
 


Deel op Deel op

Details

zondag 11 juni 2023 10:00 uur

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

22
SEP

Hoevemaaltijd 22 sept 2023

De hoevemaaltijd is voor ieder die gezelligheid zoekt, die niet weet wat hij nu weer moet koken en voor hen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten van binnen en buiten onze wijkgemeente. Bent u nieuwsgierig geworden ? Schuif gerust een keer aan.

De maaltijd begint om 18:00 uur, maar u kunt vanbaf 17:45 binnenlopen.
vrijdag 22 september 2023 17:45
De Hoeve
Meer informatie

minder
24
SEP

Liturgie zondag 24 september 2023 10:00 uur

1. Binnenkomst kerkenraad

2. Afkondigingen
3. Aanvangslied 837: 1 en 4
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Psalm 1
7. Verootmoediging en woorden ten leven
8. Lied 859: 1 en 4
9. 1e Kindermoment

10. Gebed voor de opening van het Woord en om de verlichting met de Heilige Geest
11. Schriftlezing: Genesis 13 (NBV 21)
12. Psalm 17: 2 en 3

13. Verkondiging (Genesis 13: 10a en 14)

14. Lied 843
15. Gebeden
16. Collecte
17. 2e Kindermoment

18. Psalm 5: 6 en 7
19. Zegen 
zondag 24 september 2023 10:00 uur
Oude Kerk
Meer informatie

meer
24
SEP

Liturgie vesper zondag 24 september 2023 17:00 uur

Muziek

Openingsvers V. Heer, open mijn lippen
A. Mijn mond zal zingen van uw eer.
V. God, kom mij te hulp.
A. Heer, haast u mij te helpen.

A. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja.

Avondlied NLB 243. O Heer mijn God, ook deze nacht.
Beurtzang a 1,2,7 / v 3,5 / m 4,6.

Psalmgebed, gelezen en gezongen
Lezen: Psalm 62:1
Zingen: Psalm 62, couplet 1
Lezen: Psalm 62:4-5
Zingen: Psalm 62, couplet 4
Lezen: Psalm 62:8-10
Zingen: Psalm 62, couplet 6
Lezen: Psalm 62:12-13
Afsluiting Psalmgebed met NLB 195, Ere zij de Vader.

Lezing Col 2:12 – 3:4; 4:2-6.

Overdenking

Lied Taize: In the Lord I’ll be ever thankful / In de Heer vind ik heel mijn sterkte. Engelse en NL versie.
Beurtzang: a 1xNL, 1xE; v 1xE; m 1xE; a 1xNL.

Muziekstuk Lofzang van Maria

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Lied NLB 863, geheel. Nu laat ons God de Here

Zegen, gezamenlijk gezongen

Muziek 
zondag 24 september 10:00 uur
Oude Kerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT