Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 16 januari 2023

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 22 en 29 januari 2023

Kerkdiensten.
Op zondag 29 januari zal er om 17.00 uur een gezamenlijke middagdienst gehouden worden in de Oude Kerk. In deze dienst is de voorganger Ds P. Vroegindeweij en muzikale medewerking wordt verleend door Clara de Vries, sopraan en Joke Hooikammer-de Graaf, orgel en piano.
Clara de Vries zingt een deel uit het Magnificat van Bach, het ” Vater Unser” van Krebs, een gebed van Faure, Laudate Dominum van Mozart en ”The Lord bless you” van Rutter. De dienst krijgt de liturgische vorm van een vesper. U bent allen van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen.

Beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft verschillende keren contact gehad met een te beroepen predikant. Zij hebben diensten bekeken en bijgewoond, zijn bij de predikant thuis geweest en de wijkkerkenraad voorgesteld hem te beroepen. Uiteindelijk heeft de predikant jammergenoeg aangegeven toch in zijn huidige standplaats te willen blijven.

Voedselbank - inzameling en ook punten sparen (DE).
Als gemeenteleden van de Oude Kerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben (zie artikel kerkblad onder diaconie). Op zondag 29 januari 2023 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen:
1`pak lang houdbare halfvolle melk, 1 St. kaas 400 gram, plakjes kaas 200/300 gram, boter
Halvarine, bak en braad flacon 500 nl, Nasi- bami kuiden, koffiepads, luiers maat 5 of 6.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Cadeaukaarten AH, Plus of Jumbo (voor (dag) verse producten). Alvast bedankt.
In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt
Informatie: Cöordinator Voedselbank Ermelo: Gijs van Norden.

Kostersdienst.
De kostersdiensten worden op zondag 22 januari verzorgd door Goos Eikelboom en op zondag 29 januari neemt Fennie Wouda die voor haar rekening.

Schriftlezingen.
Op 22 januari verzorgt Elise Lengkeek de schriftlezingen en op 29 januari is dat Bob Roukema.

Kinderoppas.
Mathilde van Vugt en Renee v.d. Berg verzorgen de oppas op 22 januari en op 29 januari is dat Karin v. Aller.

Gift.
Pastoraat medewerkster Marjo Foppen ontving bij een pastoraal bezoek EUR 5,- voor de Oude Kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubileum.
Op 28 januari hopen de heer G.H.P.Hol en mevrouw G.Hol-Visser te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Hartelijk gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 06–13.84.44.19 e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden.
Wekelijks organiseren we koffieochtenden in de Hoeve. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.


LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

19 februari 2024  |  Diensten komende tijd
- Zondagochtend 25 februari: in de dienst gaat ds. W. Klouwen uit Baarn voor.
- Zondgamiddag 25 februari: Om 17.00 uur is er een vesper die geleid zal worden door ds. M. van Leeuwen.
- Zondag 3 maart: op deze ‘ruilzondag’ staat er in de Oude Kerk een gastpredikant op het rooster: ds. J.H. Adriaanse (Duitsland). Desiree gaat deze zondag ’s morgens naar de Westerkerk en Evert-Jan ’s avonds naar de Nieuwe Kerk.

Omzien naar elkaar
- Mevrouw S.G. Doppenberg-Pul verblijft nog in het Sint Jansdal te Harderwijk. We hopen dat er langzaam maar zeker wat verbetering in haar situatie komt.
- Mevrouw A. Bosch-De Zwart is in de laatste fase van haar leven terechtgekomen. We bidden haar en haar familie Gods kracht en vrede toe in deze dagen.


Overzicht komende activiteiten:

Pastoraal beraad 26 februari
Op maandag 26 februari is er een avond voor allen die werkzaam zijn in het pastoraat van onze gemeente. Aanvang: 19.30 uur.

Koffieochtenden op de woensdag
Iedere woensdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in De Hoeve. Even een break in de week, voor wie dat wil. Van harte welkom!

Bijbelkring ‘Abraham’
De volgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op donderdagmorgen 7 maart, van 10.00-11.30 uur. Plaats: De Hoeve. We lezen en bespreken Psalm 103.

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 15 maart hopen wij weer een Hoevemaaltijd te houden. Houdt u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een warme maaltijd.  Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur). Plaats: de Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo. Kosten:  € 7,- pp. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet.
Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 3 en 10 maart. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563 of bij John Meijers 06-13362762 en via de e-mail: johnmeijers@hotmail.com. Van harte welkom op 15 maart 2024 in de Hoeve.

Goede Week met kinderen
Ik kwam op internet nog een aftelkalender tegen voor de Goede Week, waarbij het lekkers aan de palmpaasstok dag voor dag wordt opgegeten. Wie op internet zoekt naar ‘aftelkalender van Palm naar Pasen’ komt er vanzelf.


(Nog) geen belijdenis gedaan?
In onze gemeente is het Avondmaal in principe alleen toegankelijk voor belijdende leden. Wellicht hebt u zelf weleens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit van gekomen. En nu bent u inmiddels op zo’n leeftijd gekomen dat u denkt: ik begin er niet meer aan. Al blijft het misschien ook wel een beetje knagen, en zou u eigenlijk wel graag deel willen nemen aan het Avondmaal.
Wanneer dit voor u geldt, dan kom ik (ds. Evert-Jan Prins, tel. 237007) graag met u in contact. Het zou mooi zijn als we een groepje mensen bij elkaar kunnen krijgen om hier (wellicht een aantal keer) over door te praten. Ik denk voor zo’n gesprek aan een tijdstip ergens in de ochtend of in de middag. Of dat er uiteindelijk toe leidt dat u belijdenis doet in de kerk? Dat zou kunnen, maar misschien zijn er ook andere mogelijkheden. Daarover zou ik graag met u in gesprek gaan.

Kindernevendienst
Wellicht denkt u bij een oproep om kindernevendienst of jeugdkerk te gaan geven: Ben ik daarvoor geschikt? Kan ik dat wel? Terechte vraag. Helaas blijven we in de aarzeling vaak te lang hangen waardoor de week weer passeert en het momentum om mee te gaan doen ook weg is. Ieder zijn of haar talent. Mocht u van het idee alleen al grijze haren krijgen doe het dan vooral niet. Er is genoeg ander werk te doen. Maar mocht u twijfelen of u überhaupt geschikt bent dan willen we u uitnodigen om eens mee te draaien. Niet elke zondag, maar gewoon in de cyclus met een van de leiders, zo eens in de 6 weken. Om eens te kijken; hoe doen ze dat? En wat wordt er dan van mij verlangd? Hoe kan ik daarvoor mijn talenten gebruiken of niet?
Als u enige aarzeling voelt in de trant van: Nou, dat zou ik toch wel kunnen óf durven? Bij deze van harte de uitnodiging om eens vrijblijvend mee te gaat lopen om te verkennen of het jeugdwerk iets voor u kan zijn.
Leiding kindernevendienst

Verjaardagsfonds/bezoekdienst
Op onze bijeenkomst van januari jl. hebben wij de inhoud van de enveloppen over de maanden
december en januari, geteld. De totale opbrengst was het mooie bedrag van € 621,94, waaronder € 35,- voor de dagboekjes. Iedereen hartelijk bedankt. 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 27 februari a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Ria van Herk

Gift
Via pastoraal medewerker Henk Pol kwam een gift van € 50,- binnen voor de bloemen.

Een hartelijke groet,
ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins

Passiestonden Oude Kerk
Het duurt nog even, maar we nodigen u alvast van harte uit voor de passiestonden in de Goede Week. U kunt alvast de data in de agenda zetten:25-28 maart.
De passiestonden zijn van maandag tot donderdag in de Oude Kerk om 19.30 uur en duren een half uur. Het overkoepelende thema is ‘Ga mee!’, n.a.v. het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Op maandag 25 maart gaat ds. Kim de berg voor, op dinsdag 26 ds. Marthijn van Leeuwen, woensdag 27 maart ds. Jan Willem Leurgans en donderdag 28 maart ds. Evert-Jan Prins. Een mooie gelegenheid om in de Goede Week extra ruimte te maken voor stilte en bezinning, iedereen van harte welkom!


19 februari 2024

minder
Oude Kerk

Overdenking voor in het kerkblad

19 februari 2024  |  Kerkblad 23 februari 2024


.” Romeinen 5:8
Liefde en dood in één adem
Dit jaar vielen Valentijnsdag en Aswoensdag op dezelfde dag. Op de dag van de romantische liefde, gaat het over ‘stof ben je, en tot stof keer je terug’. Een sterk contrast. Je zou denken dat die twee eigenlijk niet samen kunnen gaan: de dood ligt op de loer om de mooiste romances te verstoren. Valentijnsdag viert onze kerk niet, zeker niet op de commerciële en zachtroze-zoete manier die via Amerika bij ons intrede heeft gedaan. Aswoensdag leeft meer in de kerk, al zal het voor de meeste mensen niet verder gaan dan de gedachte dat de veertigdagentijd nu is begonnen. Toch is het een bijzondere gedachte, dat liefde en dood zo dicht bij elkaar lagen op 14 februari.
Je zult sterven. Dat is zo ongeveer de boodschap van aswoensdag. Het is heel goed dat we onszelf dat zo af en toe te binnen brengen, want we zijn er heel goed in om met z’n allen verstoppertje te spelen voor de dood. Twee jaar geleden was er nog zo’n reclamecampagne van Sire: De dood. Praat erover, niet eroverheen. Zelfs aan het sterfbed, of in het hospice, kan het nog gaan over koetjes en kalfjes en moet het wel een beetje gezellig blijven. Maar wat als die gezelligheid een tapijt is, waar we veel onder willen vegen? Hoe vaak heb je het nou met elkaar over de dood? Of je er bang voor bent, of niet? Of je er klaar voor bent, of niet? Misschien praten we wel over verhuizen naar een verzorgingstehuis, of wat er moet gebeuren met de spullen, maar de dood zelf ...? Toch was het een verademing dat het pas in een gesprek heel eerlijk ging over ouder worden en toeleven naar sterven: de kleinkinderen worden al zo groot - geen kleintjes meer om lekker op schoot te nemen -, vrienden die wegvallen en wiens mooie lichamen onder de grond komen te liggen, je eigen lichaam dat je soms zo in de steek kan laten. Niet voor niets spreekt men wel over de ‘ars moriendi’, de kunst om te sterven. Het is een hele kunst om al die vormen van rouw te dragen op weg naar de dood.
Het perspectief op een toekomst bij God, over de dood heen, zakt bij ons weg. Het is moeilijk om ons daar iets bij voor te stellen. Maar als je het leven hier op aarde ziet als een voorspel van wat er in de eeuwigheid nog gaat komen, kan dat wel een bepaalde kleur aan je leven geven hier en nu. Zoals Bonhoeffer voor zijn dood zijn medegevangenen kon voorhouden: ‘dit is het einde, maar voor mij het begin van het leven.’ De dood ligt eigenlijk niet vóór ons (dat natuurlijk ook nog wel), maar achter ons. Want Jezus Christus staat garant. Doordat hij in liefde voor ons wilde sterven, mogen wij met Hem leven.
In deze veertigdagentijd bent u misschien wel aan het vasten. Je leeft soberder om iets meer van dat stof-zijn te ervaren. Je blaast jezelf niet op, met luxe en consumeren, maar blaast uit. In solidariteit met Jezus Christus die voor ons zijn laatste adem uit blies. Op die manier blijken liefde en dood heel dicht bij elkaar te liggen. Ware liefde sterft. In Jezus zijn liefde en dood met elkaar verenigd. Uit liefde voor ons, mensen die ons liever verstoppen voor de dood, is Hij gestorven. Al die angst en rouw is met Hem gekruisigd. En ook al het kwaad dat we elkaar aandoen, door niet naar elkaar te luisteren, of over de pijn van een ander heen te praten. Of je eigen kwetsbaarheid niet te willen zien.
Gun het jezelf en je geliefden om zo af en toe jezelf te herinneren: stof ben je, tot stof zul je weerkeren. Dat is een kunst. Dat is een ‘balanceer act’ die vraagt om tact en timing. Om heel veel liefde vooral. Durf kwetsbaar te zijn in je relaties. Niet alleen romantische relaties, maar ook als zoon van je ouders, als vriendin, als grootmoeder of als buurman. Dat we ons niet verstoppen voor het lijden van een ander, of sterfelijkheid eronder praten met het weer of wat er laatst nou weer gebeurde. God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, laten wij in Zijn spoor elkaar liefhebben juíst als mensen worstelen, rouwen of tekort komen. Het leven op deze aarde is kort, laten we alle ruimte voor liefde geven.

Met hartelijke groet,
Ds. Desiree Prins-van den Bosch 


19 februari 2024

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

05 februari 2024  |  Diensten komende tijd
- Zondag 11 februari: dit jaar is de Julianaschool te gast in de Oude Kerk. Het thema van de dienst is ‘Jij bent goud waard!’ en we lezen uit het Bijbelboek Ester. Allen hartelijk welkom!
- Zondag 18 februari: op deze zondagmorgen zal ds. R.F. (Roelof) de Wit uit Rotterdam-Kralingen de dienst leiden.

Omzien naar elkaar
- Mevrouw Bloodshoofd heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is en zal de komende tijd behandelingen ondergaan.
- Willy van Diest heeft op 19 januari een operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat deze goed is verlopen en wensen haar een volledig herstel toe.
- Mevrouw S.G. Doppenberg-Pul moest worden opgenomen in het Sint-Jansdalziekenhuis te Harderwijk. Er zijn behoorlijke zorgen rondom haar gezondheid.

Overlijden
Op zondag 21 januari overleed op de leeftijd van 94 jaar Grietje Wasse, weduwe van Willem Buurman. We wensen haar familie Gods kracht toe voor de toekomst.

Overzicht komende activiteiten:

Wandeling zaterdag 10 februari
Op zaterdagmorgen 10 februari gaan we met de Wandelgroep Oude Kerk een gezellige mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo en iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.

Leerhuis woensdag 14 februari
Woensdagavond 14 februari zal Herman Sietsma een leerhuisavond verzorgen over het thema ‘Wat drijft politici?’ Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Oude Kerk. Graag aanmelden via www.leerhuisermelo.nl.

Pastoraal beraad 26 februari
Op maandag 26 februari is er een avond voor allen die werkzaam zijn in het pastoraat van onze gemeente. Aanvang: 19.30 uur.

Koffieochtenden op de woensdag
Iedere woensdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in De Hoeve. Even een break in de week, voor wie dat wil. Van harte welkom!

Gift
Via ds. E.J. Prins is een gift van €20,- voor de Oude Kerk binnengekomen.

Aanleveren kopij kerkblad
Nu Janneke Veldhuizen is gestopt als ambtsdrager, stopt ook haar taak van het verzorgen van (een deel van) de kopij. Vanaf nu mag alle kopij aangeleverd worden bij ds. Evert-Jan Prins, ej.predikant.ok@hervormdermelo.nl. Graag uiterlijk vóór donderdagmiddag 17.00 uur.

Tot slot
Van 19-26 februari hebben wij voorjaarsvakantie. Voor vragen kunt u terecht bij een van de leden van de kerkenraad.
Een hartelijke groet,
ds. Desiree Prins-van den Bosch en ds. Evert-Jan Prins


05 februari 2024

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT