Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Maandag 20 september 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 26 september en 3 oktober

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen op dit moment diensten houden met 65 kerkgangers. U moet u zich nog wel aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten op 26 september en Mick Langenberg is koster op 3 oktober.

Schriftlezing.
Carla Meiling verzorgt de Schriftlezingen op 26 september en Willem Jan Visser is op 3 oktober onze lector..

Huwelijksjubilea
We kunnen de komende weken 2 echtparen feliciteren met hun huwelijkjubileum:
- Op 8 oktober hopen de heer J. Foppen en mevrouw W. Foppen-Bakker te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn en
- op 9 oktober is het de 40e huwelijksverjaardag van de heer en mevrouw A. Bosch en Bosch-van Loo. Beide echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren..

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail: dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Bedankt!
- Beste mensen, we willen jullie bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen t.g.v. ons 50- jarig huwelijk op 3 september 2021. Het was geweldig.
Tineke en Gijs van Norden
- Wij bedanken iedereen die ons verrast hebben met goede wensen en bloemen t.g.v. ons 50 jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons goed gedaan zoveel meeleven te mogen ontvangen vanuit de Oude Kerk.
Arie en Toos Werrie

Meeleven met elkaar
- Mevrouw A. ten Hove-Borsboom, is verhuisd. Ze woonde voorheen op de Rietlaan 1c te Ermelo.
Haar nieuwe adres is De Herbergier, Ermelo. Wilt u een afspraak maken voor een bezoek dan kunt u het beste het algemene nummer van de Herbergier bellen (0341 20 44 00 )

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

29 november 2021  |  voor de zondagen 5 en 12 december

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt.
We hanteren de komende weken de volgende regels:
• Heeft u koorts, moet u hoesten en/of heeft u keelpijn, blijf thuis en volg de dienst via de kerkomroep of Youtube.
• Bij binnenkomen handen ontsmetten en mondkapje dragen.
• De 1.5 meter in acht houden.
• Jassen meenemen de kerkzaal in.
• U wordt naar uw plaats gebracht door een coördinator.
• Na de dienst kunt u, op aangeven van de coördinator de kerk verlaten. Ook dan met het dragen van een mondkapje.
• Na afloop van de dienst is koffiedrinken helaas niet mogelijk.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Fennie Wouda verricht de kostersdiensten zowel op zondag 5 december als op zondag 12 december.

Schriftlezing.
De schriftlezingen worden op 5 december verzorgd door Carla Meiling en op 12 december door Joke van den Berg.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve op de woensdag gaan in verband met Corona tot nader bericht niet door.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Beroepingswerk
Maandagavond 22 november is de commissie voor het eerst bij elkaar gekomen om een start te maken met het beroepingswerk.
Wij vragen u als gemeente om namen van geschikt geachte kandidaten in te leveren.
Deze kunt u rechtstreeks mailen aan de commissie:
beroepingswerk.ok@hervormdermelo.nl
De commissie en kerkenraad zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de kerkbode en de nieuwsbrief.
Namens de commissie
Erik van Vugt

Giften.
Via ouderling Ruth Kortenhoeven is een gift van 50 euro ontvangen voor de Diaconie.
Via jeugddiaken Wilma Knoppersen ontvingen we een gift van 100 euro voor het jeugdwerk
Beide gevers hartelijk bedankt hiervoor.

Huwelijksjubilea
- Op 7 december hopen de heer en mevrouw B.van Panhuis en M.van Panhuis-de Best, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- De heer en mevrouw J.Both en J.U.Both-Brouwer mogen op 11 december vieren dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Beide echtparen feliciteren we van harte met hun jubileum en wensen we een fijne dag met hun dierbaren.

Meeleven met elkaar
Hierbij willen wij laten weten hoe het gaat met onze zoon, Levi, die op 30-10 geboren is. Na een zeer moeizame start, waarbij Levi zeer ernstig ziek is geweest, gaat het beter met hem. Na een korte overplaatsing van Zwolle naar Harderwijk is hij op zaterdag 20-11 thuis gekomen.  Helaas is er gebleken dat Levi hersenschade heeft opgelopen. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de gevolgen hiervan zijn. We zijn dankbaar met het spoedige fysieke herstel, maar de zorgen voor de toekomst vallen ons zwaar.
Fam. van Vugt.

Wandelgroep Oude Kerk
Op zaterdagmorgen 4 december gaan we als wandelgroep weer een mooie wandeling maken. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

LH.


29 november 2021

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

15 november 2021  |  Voor de zondagen 21 en 28 november

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Coronamaatregelen.
Nu Corona weer de kop opsteekt hebben we de voorzorgsmaatregelen verscherpt. We vragen u om bij het bezoek aan de kerkdiensten een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst wordt u naar uw plek gebracht.We verzoeken u pas daarna uw mondkapje af te doen. Er worden 2 stoelen vrijgehouden tussen mensen uit verschillende gezinnen. U wordt ook bij het uitgaan van de dienst begeleid naar buiten. Ook dan vragen we uw mondkapje te dragen. Er is geen koffiedrinken na de dienst.
U hoeft zich overigens niet aan te melden als u een dienst wilt bezoeken

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Op zondag 21 november is Fennie Wouda koster en op 28 november verzorgt Goos Eikelboom de kostersdiensten..

Schriftlezing.
Op 21 november is Willem Jan Visser lector en op 28 november worden de schriftlezingen verzorgd door Bob Roukema.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve blijven we organiseren. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Gift
Ouderling Jan Peet ontving tijdens huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming
Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubilea
- De heer A.C.Strijbos en mevrouw M.Strijbos Bakker hopen op 23 november te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn.
- Zaterdag 4 december is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw H.van Beek en J.G.van Beek–Groen. Zij zijn die dag 40 jaar getrouwd. Beiden echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Felicitatie
Ds. Kees van Dam, is vorige maand gepromoveerd tot doctor (PhD) in de theologie.aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de Faculteit Religie en Theologie.
Onze hartelijke gelukwensen.

Belijdenis doen
Komend seizoen willen we als Oude Kerk en Westerkerk opnieuw gezamenlijk optrekken. Denk je erover om belijdenis te doen, wil je ontdekken of deze stap iets voor jou is, geef je dan op bij ds. André Priem (06-1439 2750) – dan gaan we met elkaar op onderzoek of ontdekkingstocht.... In onderling overleg kijken welke avond het beste uitkomt.

Meeleven met elkaar
Bij Mevr. Barbara Dierkx-van de Bovenkamp, is borstkanker geconstateerd. Ze wordt eind deze maand geopereerd en daarna volgen nog bestralingen. Een spannende tijd voor haar.
In het ziekenhuis opgenomen was: mevr C. Visscher. Ondertussen verblijft ze in revalidatiecentrum 'de Klimop' kamer 319, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. We wensen haar sterkte en God's nabijheid toe

LH.


15 november 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

02 november 2021  |  voor de zondagen 7 en 14 november

Vervoer naar de kerkdiensten.
Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen met Gerda Bosch tel.: 0341-460080.

Kinderoppas.
Iedere zondag is er tijdens de dienst kinderoppas in de Hoeve

Kostersdienst.
Op zondag 7 november is Fennie Wouda koster en op 14 november verzorgt Mick Langenberg en Bertus van Dam verzorgt de kostersdiensten op 17 oktober.

Schriftlezing.
Op 7 november worden de schriftlezingen verzorgd door Sandra Druijff. Op 14 november is Carla Meiling.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve blijven we organiseren. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Hoevemaaltijd
Na lange tijd is het weer mogelijk om een Hoevemaaltijd te houden, wél onder voorbehoud én met inachtneming van de regels en adviezen van de PKN om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Wij vragen geen coronapas, of een testbewijs, maar verwachten wel dat wie grieperig is, verkouden of iets dergelijks, deze avond thuis zal blijven. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, óók naar elkaar toe.
De eerste keer in dit winterseizoen, op 12 november, zal deze Hoevemaaltijd een luxe broodmaaltijd zijn, zodat een ieder op zijn plaats kan blijven zitten. In verband met de huidige regels zullen er minder zitplaatsen zijn dan we gewend zijn. De aanvang is om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jacques of Rita van der Lely, 0341-562 563 en vol = vol.
Wij hopen u weer te mogen begroeten, commissie Hoevemaaltijd.

Klein avondmaal
Het eerstvolgende Klein Avondmaal – voor hen die verhinderd zijn de reguliere avondmaalsdienst te bezoeken maar wel graag willen deelnemen aan het avondmaal – wordt gehouden op 10 november 2021 om 15.00 uur.

Wandelgroep Oude Kerk
Op zaterdag 2 oktober jl. zijn wij na een noodgedwongen lange onderbreking weer gestart met onze Wandelgroep. Vanaf de Hoeve hebben een aantal gemeenteleden een rondwandeling door het bos naar en over de Ermelosche Heide gemaakt. Bij de Schaapskooi hielden we een tussenstop.
Op zaterdagmorgen 6 november is de eerstvolgende wandeling. Ditmaal vertrekken wij vanaf de Hoeve (vertrek 10.00 uur) gezamenlijk met eigen autovervoer naar Garderen, waarna we een route (ca. 5 kilometer) op het Houtdorperveld gaan lopen. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdag 26 oktober j.l. zijn we bij elkaar gekomen.De inhoud van de enveloppen voor de maand oktober bedroeg € 429,--. Onze volgende bijeenkomst is op 30 november a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Op woensdag 15 december om 9.30 uur komen we in De Hoeve bijeen voor de Kerstattenties..
Met vriendelijke groet,
Ria van Herk

Gift
Via pastoraal medewerkster Wijmpje van Geel ontvingen we een gift van EUR 20 voor de Oude Kerk. Via ouderling Ruth Kortenhoeven is er een gift van 80 euro ontvangen voor het project Jedidja (Stichting Kimon).
Hartelijk dank hiervoor.

Huwelijksjubilea
2 huwelijksjubilea de komende weken:
- Op 17 november hopen de heer D. van As en mevrouw J.L.van As-Lunenberg, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- Er is ook een feestelijke dag te melden voor de heer F.J.van den Brink en mevrouw G. van den Brink–Timmer. Zij hopen op 19 november te vieren dat zij elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gaven. Beiden echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

LH.


02 november 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT