Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Zondag 25 juli 2021

Nieuws van rondom de Oude Kerk

voor de zondagen 1 en 8 augustus

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen inmiddels weer diensten houden met 65 kerkgangers. Zoals u eerder al gewend was moet u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Op 1 augustus is Gerrit Mabelis koster en op 8 augustus verzorgt Fennie Wouda de kostersdiensten.

Schriftlezing.
Op 1 augustus is Stan van Bosbeek onze lector en op 8 augustus verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdag 29 juni j.l. zijn we voor het eerst sinds de coronacrisis weer bij elkaar geweest.
Het vorige berichtje van mij is helaas niet in het Kerkblad opgenomen.
Daarom geef ik de opbrengst van mei nog door, te weten € 417,40.
De opbrengst van juni was € 549,10. Mooie bedragen!
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 31 augustus in De Hoeve om 19.30 uur.
Goede gezondheid gewenst en tot dinsdag 31 augustus, 19.30 uur.
Ria van Herk

Besluiten Toekomst 2030
Door interim predikant ds. M. Zijlstra is een advies opgesteld om de gemeente in ieder geval tot 2030 vitaal en financieel gezond te houden. Op basis van zijn adviezen en de adviezen van de wijken, gemeenteleden en de diverse gremia heeft de Algemene Kerkenraad op 8 juli 2021 diverse besluiten genomen. Deze zijn verwoord in een eindrapport. U kunt een overzicht van de vastgestelde besluiten, met een toelichting en onderbouwing hiervan vinden op de website van de Algemene kerkenraad (https://hervormd-ermelo.nl/algemeen/nieuws/eindrapport-toekomst-2030) of aanvragen per mail via de scriba scriba.ok@hervormd-ermelo.nl.

Nieuwsbrief Oude Kerk
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

Tot slot :  Gebed van Maarten Luther

Goede God,
geef ons allen,
dat we ook leven, zoals we zeggen
dat het moet,
en de woorden ook in daden omzetten.

Velen zeggen met ons: Heer, Heer!
en loven uw leer,
maar het doen volgt er niet op.

Laat toch niet door ons zelf
het heilige Woord van God ontheiligd
worden.

Amen

LH.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

20 september 2021  |  voor de zondagen 26 september en 3 oktober

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen op dit moment diensten houden met 65 kerkgangers. U moet u zich nog wel aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten op 26 september en Mick Langenberg is koster op 3 oktober.

Schriftlezing.
Carla Meiling verzorgt de Schriftlezingen op 26 september en Willem Jan Visser is op 3 oktober onze lector..

Huwelijksjubilea
We kunnen de komende weken 2 echtparen feliciteren met hun huwelijkjubileum:
- Op 8 oktober hopen de heer J. Foppen en mevrouw W. Foppen-Bakker te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn en
- op 9 oktober is het de 40e huwelijksverjaardag van de heer en mevrouw A. Bosch en Bosch-van Loo. Beide echtparen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren..

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail: dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Bedankt!
- Beste mensen, we willen jullie bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen t.g.v. ons 50- jarig huwelijk op 3 september 2021. Het was geweldig.
Tineke en Gijs van Norden
- Wij bedanken iedereen die ons verrast hebben met goede wensen en bloemen t.g.v. ons 50 jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons goed gedaan zoveel meeleven te mogen ontvangen vanuit de Oude Kerk.
Arie en Toos Werrie

Meeleven met elkaar
- Mevrouw A. ten Hove-Borsboom, is verhuisd. Ze woonde voorheen op de Rietlaan 1c te Ermelo.
Haar nieuwe adres is De Herbergier, Ermelo. Wilt u een afspraak maken voor een bezoek dan kunt u het beste het algemene nummer van de Herbergier bellen (0341 20 44 00 )

LH.


20 september 2021

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

05 september 2021  |  voor de zondagen 12 en 19 september

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen op dit moment diensten houden met 65 kerkgangers. U moet u zich nog wel aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt zowel op 12 als op 19 september de kostersdiensten.

We doen een beroep op u!
De kerkenraad van de Oude Kerkwijk is bijzonder blij dat Fennie Wouda haar contract als koster behoudt! We hopen nog lang te mogen genieten van haar werk en grote betrokkenheid bij onze wijkgemeente. Naast dit verheugende nieuws is er ook een groot probleem. Voor het onderhoud van de kerk en de tuin is er een groot tekort aan vrijwilligers. Daarom doen wij een beroep op u!
Wie wil en kan Fennie helpen met deze werkzaamheden. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u het beste contact met Fennie zelf opnemen. Haar telefoonnummer is: 06- 42 57 72 61
Wij hopen op veel aanmeldingen!

Schriftlezing.
De Schriftlezingen worden op 12 september verzorgd door Stan van Bosbeek. Op 19 september is Sandra Druijff onze lectrix.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea.
De maand september is is een maand waarin veel huwelijksjubilea te vermelden zijn:
- Op 10 september hopen de heer en mevrouw A.H.A. Werrie en T. Werrie–Meijer, te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt zijn.
- 12 september is een feestelijke dag voor de heer en mevrouw M. Bleijenberg en B. Bleijenberg–Versluis. Zij zijn die dag 25 jaar getrouwd.
- Op 14 september mogen de heer en mevrouw H.L. Pijnenburg en R.J. Pijnenburg-Oostindiër vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
- 18 september is het 40 jaar geleden dat de heer en mevrouw A. Bakkenes en C. Bakkenes-van den Berg, elkaar het ja-woord gaven.
- Voor 20 september zijn er 2 jubilea te noemen: de heer en mevrouw H. van den Broek en J. van den Broek-van Beek, zijn dan 60 jaar een paar
- en de heer en mevrouw van den Bosch-van Silfhout, zijn die dag 25 jaar getrouwd.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Meeleven met elkaar
Cock Andrea is per 1 september overgebracht van Sint Jansdal Harderwijk naar Verpleeghuis Laarstaete in Lelystad voor verdere zorg. Genezing is niet meer mogelijk. Hij wil iedereen hierbij bedanken voor de vele kaarten die hij mocht ontvangen. Zijn nieuwe adres is
Verpleeghuis Coloriet Laarstaete, Kamer 2.12, Wold 12-2, 8225CB Lelystad

LH.


05 september 2021

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

22 augustus 2021  |  voor de zondagen 29 augustus en 5 september

Aanmelden voor de kerkdiensten.
We kunnen op dit moment diensten houden met 65 kerkgangers. U moet u zich nog wel aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Het nummer is 06-48.37.01.55.

Koffieochtenden.
De wekelijkse koffieochtenden in de Hoeve zijn er weer. Iedereen die zin heeft in koffie en ontmoeting is van harte welkom. Iedere woensdag van 10 tot 11 uur is De Hoeve geopend en staat de koffie klaar.

Kostersdienst.
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten op 29 augustus en op 3 september.

Schriftlezing.
Op 29 augustus is Willem Jan Visser onze lector en op 5 september verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen.

Huwelijksjubileum
Op 3 september hopen de heer K.W. van Koerten en mevrouw M. van Koerten-van Diermen te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met uw jubileum en een fijne dag toegewenst met uw dierbaren.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of
- Joke van den Berg tel. 0577-84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Meeleven met elkaar.
Na het laatste berichtje over Bart van Loo is er weer een hoop gebeurd. Even een terugblik:
Bart mocht eind maart naar huis. Sindsdien heeft hij nog wel minimaal 1x in de week therapie in de Hoogstraat waar ze zijn herstel goed in de gaten blijven houden. Daarnaast had hij in Ermelo ook nog 3x in de week fysiotherapie wat nu nog 2x is. Hij heeft een enorme vooruitgang geboekt. De laatste week dat hij nog klinisch opgenomen was in de Hoogstraat heeft hij voor het eerst weer gelopen en nu kan hij zich in en om huis en school zich alweer helemaal lopend redden. Voor de wandelingen heeft hij een rolstoel gekregen en hij maakt ook wel veel gebruik van een (loop)fiets want hij heeft helaas nog wel veel pijn in zijn benen/voeten en dan voornamelijk rechts. Er is een grote verdenking van chronische botontsteking in zijn rechtervoet, hiervoor wordt hij sinds mei behandeld met antibiotica. Hij heeft in mei mede daarom een weekje in het ziekenhuis weer gelegen. Maandag 26 juli heeft hij een MRI scan gekregen omdat er nog te weinig verbetering is ondanks de antibiotica. Gelukkig is hij in de meeste weken dat hij thuis was wel een paar uurtjes naar school geweest.
Dan een update: Bart is afgelopen maandag onder de MRI scan geweest omdat de klachten niet voldoende afnamen ondanks de antibiotica. Op de MRI bleek dat er geen duidelijke aanwijzing is voor de botontsteking. Wel is er door een zeldzaam gevolg van de meningokokken sprake van avasculaire botnecrose. Dit houdt in dat zijn bot afsterft doordat er geen goede bloedtoevoer in zijn botten is (geweest). Het is vooral afwachten hoe het verder gaat. Bart zal voorlopig onder behandeling van een arts blijven en pijnmedicatie ontvangen.

Nieuwsbrief Oude Kerk.
Inmiddels verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Oude Kerk. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er speelt rondom de Oude Kerk en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet stuur dan een mailtje naar nieuwsbriefoudekerk@gmail.com op u op te geven.

LH.


22 augustus 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT