Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Dinsdag 28 februari 2023

Nieuws van rondom de Oude Kerk

Voor de zondagen 5 en 12 maart 2023:

Koster
Op zondag 5 maart verzorgt Fennie Wouda de kostersdienst en op zondag 12 maart staat Gerrit Mabelis op het rooster.

Kinderoppas
Op 5 maart is het de beurt aan Elsbeth Verhoef en op 12 maart verzorgen Mathilde van Vught en Renée van den Berg de kinderoppas.

Lectores
Op 5 maart verzorgt Elise Lengkeek de schriftlezingen en op 12 maart is dat Bob Roukema.

Biddag
Op woensdag 8 maart is er een gezamenlijke dienst met de Westerkerk, Kerkelijk Centrum en Oude Kerk. Aanvang 19.30, deze keer in de Westerkerk.

Kindernevendienst
Een klein berichtje van de kinderen: was het u al opgevallen dat wij de diakenen op zondag helpen met de collecte? Wij staan samen met hen bij de uitgangen met een collectezak en we vinden dat erg leuk! Natuurlijk hopen we dat de collectezakken goed gevuld worden.

Kindermoment
Al heel lang hebben we in de Oude Kerk het kindermoment, voordat de kinderen de kerk uit gaan naar hun eigen nevendienst is er even aandacht, een praatje, wordt de kaars aangestoken, zingen we samen het lied en verlaten de kinderen de kerk. Vanaf deze maand komen de kinderen ook weer samen terug voorin de kerk, en vertellen ze wat ze hebben gehoord of laten zien wat ze hebben gemaakt. Daarna zoeken ze hun plekje bij hun ouders op en krijgt iedereen de zegen mee, ook de allerkleinste kinderen uit de oppasdienst.

Passietijd
De 40-dagentijd is vorige week gestart, in deze tijd van bezinning en rust mogen we toeleven en ons voorbereiden op het Paasfeest. In de stille week, de week voorafgaand aan het paasfeest, worden in de Oude Kerk traditiegetrouw de Passiestonden gehouden:
‘Er staat een vrouw…’
Dat is het thema voor de passiestonden dit jaar. Van maandag 3 april t/m donderdag 6 april is er elke avond om 19.30 uur een vesper in de Oude Kerk te Ermelo. Het thema is geïnspireerd door het Middeleeuwse lied ‘Stabat Mater’, ‘Er stond een moeder…’ Dat lied gaat over de moeder van Jezus die haar zoon ziet lijden aan het kruis.
Het thema wordt belicht aan de hand van Bijbelgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament.
De gebruikelijke onderdelen van de passiestonden zijn: muziek, Bijbellezing, gebed en een korte overdenking. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. De muzikale bijdragen en de overdenkingen worden door verschillende personen geleverd. Voorgangers dit jaar zijn vier predikanten die in Ermelo werken in de Hervormde Gemeenten en in de Gereformeerde Kerk: Jan Bogerd, Jeannet van Doorn, André Priem en Kees van Dam. De passiestonden zijn ook te volgen via de website van de Oude Kerk of het YouTube-kanaal.
U bent van harte welkom!

Meeleven met elkaar:
-De rugoperatie bij Jan Stoute is goed verlopen. Hij verblijft nu in het buurtzorgpension voor revalidatie. Na 6-12 weken zal blijken wat het resultaat is.
-In de Klimop verblijft mw B.Wagenmakers-van Os, na eerst in het St Jansdal opgenomen te zijn geweest vanwege onverwachte zorgen om haar gezondheid. Wij bidden haar en haar man T. van Wijde de nabijheid en troost van God toe. Mede voor het verdriet dat hen in korte tijd is overkomen door het overlijden van twee geliefde kinderen.
-Eerder hebben we u geïnformeerd over Bart (6 jaar), zoon van Gerrit en Anita van Loo. Bart is in november 2020 met een ernstige infectieziekte opgenomen in het ziekenhuis. Na een levensbedreigende situatie volgde een fase waarin de ouders samen met de artsen moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. Helaas blijven de zorgen groot. Bart moet vaak met zijn ouders naar het ziekenhuis voor gesprekken met de artsen, voor het maken van een CT-scan of voor een MRI. Deze informatie wordt weer gebruikt om behandelplannen op te stellen. Helaas zijn de groeischijven van zijn benen ernstig beschadigd geraakt en werken daardoor niet tot nauwelijks meer. Dit heeft grote consequenties voor de toekomst. Doordat de medische situatie continu verandert, moeten behandelplannen regelmatig bijgesteld worden. Helaas zijn nieuwe operaties onvermijdelijk. Bart is een zeer vrolijk en optimistisch kereltje. Hij geniet er enorm van om naar de Beatrixschool te gaan. Hij speelt graag met vriendjes en vriendinnetjes en hij geniet volop van het leven.
Laten we in onze gebeden bij de familie Van Loo zijn.

Feest
Is het op donderdag 9 maart, dan hopen dhr en mevr van Panhuis-Pap te vieren dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We willen jullie feliciteren en wensen jullie een mooie en feestelijke dag toe samen met de mensen om jullie heen.

Koffieochtenden.
Iedere woensdag staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve. We praten bij met elkaar, delen lief en leed en hebben zo samen een gezellig uurtje midden in de week. Van harte welkom!

Vacature scriba
Zoals u inmiddels weet is de positie van scriba vacant, deze hopen wij zo spoedig mogelijk weer in te vullen om alle zaken binnen onze wijkgemeente goed te laten verlopen, bent u, of kent u:
• Een actief meelevend gemeentelid
• Digitaal vaardig
• Accuraat
Die bereid is om binnen de kerkenraad deze taak op zich te nemen neem dan contact op, of geef een naam door via het mailadres van de scriba, scriba.ok@hervormd-ermelo.nl of telefonisch via 0653366921.

Hulpdienst Oude Kerk.
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 0613844419, e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

JV


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

05 juni 2023  |  Koster
Op 11 juni is onze eigen koster Fennie Wouda aan de beurt, en op 18 juni mag Chris Oosting koster zijn.

Kinderoppas
Op 11 juni is Elsbeth Verhoef aan de beurt om op te passen bij de kleinsten. Op 18 juni zijn Mathilde van Vught en Renée van den Berg aan de beurt.

Lectores
Stan Bosbeek is op 11 juni lector en op 18 juni zal Willem Jan Visser de schriftlezing verzorgen.

Pinksterfeest op het Weitje
Op deze zonovergoten Pinksterdag kwamen mensen uit 12 kerkgemeenten uit Ermelo bij elkaar voor het Pinksterfeest op het Weitje. Vanuit de Oude Kerk heeft Bert Huisman de vlag meegenomen. We hebben een mooie dienst gehad met samenzang, een kindermoment en een overdenking. Een overweldigend aantal gelijkgestemden op deze plek, ruim 1000 bezoekers, met na de dienst ook hetzelfde aantal koffiedrinkers en veel ontmoetingen.
Een Indonesische dame, op leeftijd en te gast bij haar dochter, maakte ook deze indrukwekkende dienst mee. Ze was niet opgegroeid in vrijheid en vroeg zich gespannen af of dit wel kon zo, en of we niet opgepakt zouden worden. Tel je zegeningen dat we dit in vrijheid met elkaar mochten vieren en het evangelie mochten uitzingen en doorgeven!

Familie Prins
De bevestiging- en intrededienst van ons nieuwe predikanten-echtpaar Evert Jan en Desiree Prins is vastgesteld op zondag 27 augustus. De bevestigingsdienst in de Oude Kerk zal worden geleid door ds A Priem. De locatie voor de intrededienst is op dit moment nog niet bekend.
Vanaf 1 juli zal er druk gewerkt worden aan de pastorie aan de Dennenlaan, zodat het gezin Prins begin augustus naar Ermelo kan verhuizen!

Meeleven
-Dhr. Evert Lichtenberg, heeft een wervel gebroken. Na verblijf in het ziekenhuis en in Sonnevanck sterkt hij nu thuis aan, om daarna weer verder behandeld te worden voor zijn spierziekte. Dit is geen gemakkelijke weg, zeker niet vanwege het verdriet om het overlijden van zijn vrouw Elly op 2 maart jl. Uw meeleven wordt op prijs gesteld.
-Broeder Henk Dekker, is na verblijf in StJansdal weer thuis. Benauwdheidsklachten brachten hem daar. Hij sterkt thuis weer aan en blijft voor zijn ziekte onder nauwkeurige controle.
-Zowel de heer als mevrouw Reijngoudt wonen tijdelijk in Sonnevanck. Anton Reijngoudt moet daar nog opknappen na een val waarbij hij een hersenschudding opliep, en daar hij tevens mantelzorger is voor zijn vrouw Corrie moest er ook voor haar een oplossing gezocht worden. Die is er gelukkig gevonden en beiden kunnen tijdelijk in Sonnevanck Brem verblijven. Een berichtje of kaartje ter ondersteuning zal op prijs gesteld worden, dit kunt u sturen naar;
De heer en mevrouw Reijngoudt, Sonnevanck afdeling Brem, Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk

Geboortebericht
Uniek . Klein . Lief . Bijzonder . Een wonder
Zo melden Harm en Willemijn Westland de geboorte van de kleine Eliam Imre. Trotse zus en broer zijn Isabel en Olivier.
We wensen jullie Gods liefde en zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.

Jubileum
Cees en Margriet Hamstra vierden vorige week met hun kinderen en kleinkinderen dat ze op 7 juni 1962 getrouwd zijn. Wat een mooie mijlpaal, 60 jaar getrouwd. We willen jullie feliciteren en wensen jullie Gods zegen en nabijheid toe, ook als dingen soms anders gaan dan waar je op hoopt. Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel, app of mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 0613844419, e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu .

Koffieochtenden
Iedere woensdag staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve, in de mooi opgeknapte grote ruimte zitten we tegenwoordig weer. Soms wel met 20 mensen. We praten bij met elkaar, delen lief en leed en hebben zo samen een gezellig uurtje midden in de week. Van harte welkom!

Wandeling zaterdag 10 juni
De Wandelgroep Oude Kerk organiseert wederom een gezellige mooie wandeling, dit keer op zaterdag 10 juni a.s. We starten om 10.00 uur vanaf de Hoeve. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. We lopen in een rustig tempo, iedereen van jong tot oud is welkom en vooraf opgeven hoeft niet. De wandelingen van de Wandelgroep staan in het teken van elkaar ontmoeten en genieten van de mooie natuur. Iedereen die dit leest en wil en kan lopen, is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We organiseren de wandelingen op steeds de tweede zaterdag van de maand.

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 16 juni wordt er weer een Hoevemaaltijd gehouden. Houd u van gezelligheid en wilt u graag anderen ontmoeten dan bent u van harte welkom om samen te genieten van een warme maaltijd. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur). Plaats: de (vernieuwde) Hoeve van de Oude Kerk te Ermelo.
Kosten: € 5,- pp. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de glazen gang van de Oude Kerk op zondag 4 en 11 juni. U kunt zich telefonisch opgeven bij
- Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563 of bij
- John Meijers 06-13362762 en via de e-mail: johnmeijers@hotmail.com
Van harte welkom op 16 juni 2023 in de Hoeve.

Tot slot
Een hartelijke groet namens de kerkenraad
JV


05 juni 2023

minder
Zendingskerk

Pinksterfeest op 't Weitje 2023

30 mei 2023  |  Op eerste Pinksterdag was er een zonnige en feestelijke bijeenkomst op 't Weitje.
Hier is een beeldimpressie van de bijeenkomst.30 mei 2023

meer
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude kerk

20 mei 2023  |  Op 28 mei hopen we het Pinksterfeest te vieren. Zoals u elders in dit kerkblad kunt lezen is er op Pinksterzondag een interkerkelijke dienst op het Weitje. Het thema is ‘In vuur en vlam’. Vanaf 11.15 is er inloop, om 11.30 start de dienst. Neem zo mogelijk een klapstoeltje, paraplu en mok mee. Van harte welkom! Gelijktijdig met de viering op het weitje is er ook een dienst in onze Oude Kerk, voor hen die voorkeur geven aan een Pinksterdienst in het kerkgebouw. Beide diensten van harte aanbevolen! De dienst in de Oude Kerk begint een kwartier eerder, 9.45, met het zingen van een aantal Pinksterliederen.
Op 4 juni is de overstapdienst, de oudste kinderen van de kindernevendienst zullen ‘overstappen’ naar de jeugdkerk. De dienst wordt samen met de jongeren van de jeugdkerk voorbereid en zij zullen er vast een mooie en bijzondere dienst van maken! De kinderen die overstappen zijn Julian Doornekamp, Steef de Vries, Matthieu Oosting en Femke Wouda

Kosters: op 28 mei is Fennie koster en op 4 juni is het de beurt aan Mick Langeberg.
Oppasdienst: met Pinksteren is Marlina Blokland aan de beurt en op 4 juni zal Wil van Strijland bij de kleintjes zijn.
Lector: op 28 mei zal Stan van Bosbeek de schriftlezing verzorgen en op 4 juni is het de beurt aan Joke van den Berg.

Terugblik beroepingswerk
Wat was het fijn om te horen dat ds. Evert Jan Prins en ds. Desiree Prins – van den Bosch uit Daarle het door de Oude Kerk uitgebrachte beroep willen aannemen. Als gemeente zijn we dankbaar en blij dat aan een vacante periode een eind gaat komen. We wensen het predikantenpaar Gods zegen toe op dit besluit en kijken enorm uit naar de komst van het gezin.
Aan iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd in het vertegenwoordigen van onze gemeente tijdens hun kennismaking: hartelijk bedankt!

Om onze blijdschap aan hen te laten merken, konden we vorige week zondag een persoonlijke boodschap op een grote kaart schrijven. Deze is opgestuurd naar de familie Prins. Wanneer u dit gemist heeft kunt u zelf een kaartje sturen.

Meeleven
- mevr. Veenvliet-Albers is opgenomen in het ziekenhuis St Jansdal. Haar toestand is zorgelijk, maar stabiel.

Jubilea
- Leo en Ria van Herk-Entrop zijn op 25 mei 50 jaar getrouwd. We zijn blij en dankbaar dat zij dit, herstellende van de operaties die zij recent hebben ondergaan, kunnen gedenken met hun kinderen en kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk en nog vele goede jaren samen met jullie dierbaren onder Gods zegen gewenst.
- Op dezelfde datum noemen we hier nog een gouden bruidspaar, dhr en mevr Bronkhorst–Boeve. Ook voor jullie de hartelijke felicitaties en een mooie dag toegewenst samen met de mensen om jullie heen.
Voor de beide bruidsparen deze tekst: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Korintiërs 13:13)

Bericht van overlijden
- Op 16 mei jl. is overleden Mevrouw Co Visscher-Petersen, op de leeftijd van 93 jaar, sinds 7 november 1998 weduwe van de heer Albert Visscher. De dankdienst voor haar leven is op woensdag 24 mei 11:00 uur in de Oude Kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Koningsvaren.
- Op 16 mei jl. is overleden de Heer Arend Schalekamp, op de leeftijd van 89 jaar, weduwnaar van mevrouw Wil Schalekamp-Seisveld. De dankdienst voor zijn leven is op dinsdag 23 mei 13:00 uur in de Oude kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Koningsvaren.

Giften
2 ouderlingen ontvingen tijdens hun bezoekwerk een gift: Betty Struijk ontving 10 Euro voor de Oude Kerkwijk. Jan Peet ontving 50 Euro voor het jeugdwerk in de Oude Kerk. Hartelijk dank!

50 Jaar bloemendienst
Op woensdag 10 mei - voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering - stonden we stil bij het 50-jarig jubileum van de bloemendienst van de Oude Kerk. Wat een fijne groep mensen die iedere zondag weer voor een prachtig bloemstuk zorgt.
Tijdens deze bijeenkomst werd de zilveren legpenning van de Hervormde gemeente Ermelo uitgereikt aan mevrouw Ditje Luijt voor 50 jaar onafgebroken vrijwilligerswerk voor de bloemendienst, dit is vanaf het moment dat er in de Oude Kerk weer diensten werden gehouden na een grondige verbouwing, in 1972.
Alle dames die nu deel uitmaken van de bloemendienst zijn:
Ditje Luijt, Wies Teunisse, Tineke Simon, Corry van Waversveld, Greet de Koning, Netty Petersen en Carla Meiling. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werden deze (bloemen) dames in de bloemetjes gezet.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op 25 april hebben de inhoud van de enveloppen van de maand april geteld.
De opbrengst was het mooie bedrag van € 457,05.
Alle gevers, hartelijk dank hiervoor.
Onze volgende bijeenkomst is op 30 mei a.s. om 19.30 uur in De Hoeve.
Ria

Deel je tafel
Op 3 juni organiseren de Diaconie van de Hervormde Gemeente, Vluchtelingenwerk Ermelo en de Taakgroep ZWO van de Gereformeerde Kerk “Deel je Tafel”.
Syrische kip met salade, Irakese rijst, gerechten uit Oekraïne, Eritrea en Nederland. Het kan allemaal op één menu wanneer u meedoet aan Deel je tafel! Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Door ook mee te doen aan “Deel je tafel” draagt u hieraan bij.
We hebben in Ermelo al een paar keer “Deel je Tafel” georganiseerd. Vorig jaar was het een hele goede en gezellige bijeenkomst, waarbij maar liefst elf verschillende nationaliteiten aanwezig waren.
In Ermelo hebben wij een gezamenlijke maaltijd met vluchtelingen / statushouders georganiseerd op zaterdag 3 juni in het Zalencentrum van de Immanuelkerk. We willen om 18.00 uur beginnen (inloop vanaf 17.30 uur). Als u aan de maaltijd wilt deelnemen dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres deeljetafelermelo@gmail.com.
Het is fijn als u wat wilt bereiden voor de maaltijd. Houd er daarbij rekening mee dat er geen varkensvlees en/of andere varkensproducten gebruikt mogen worden. Iets bereiden is fijn, maar het is nog veel fijner als u ook gezellig komt mee-eten. Iedereen is van harte welkom bij deze maaltijd.
Als u meer wilt weten of als u zich telefonisch wilt opgeven, kan dat bij de volgende contactpersonen: John Meijers 06-13362762 en via Whatsapp bij Antoinette Blokland, telefoon 06-49196800
Aan de maaltijd zijn voor u geen kosten verbonden. Graag tot 3 juni. Themagroep Vluchtelingen, diaconie Hervormde Gemeente Ermelo

Koffieochtenden. 
Iedere woensdagmorgen staat om 10 uur de koffie klaar in de Hoeve. Meestal zitten we in de consistorie en wordt er gezellig bijgepraat, lief en leed gedeeld en vaak leest iemand iets voor, bijv een gedicht, een gebed of iets uit de actualiteit. Het is altijd een fijn uurtje zo midden in de week. Op 24 mei gaat de bijeenkomst helaas niet door wegens een begrafenis. Op alle andere woensdagochtenden bent u van harte welkom! 

Hulpdienst Oude Kerk 
Voor al uw hulpvragen of als u vervoer nodig hebt naar de kerkdiensten kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
- Evert van Beekhuizen, tel. 0613844419, e-mail evbeekhuizen@b-i-m.eu 


Tot slot
Een vriendelijke groet, namens de kerkenraad
JV
20 mei 2023

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT