Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Het Zendingskerkhof

Wie zijn wij?

Het Zendingskerkhof

Achter de Zendingskerk ligt sinds 1870 een kerkhof. De aanleg ervan was het laatste project dat dominee Witteveen ondernam. Hij werd hiervoor geïnspireerd door de Hernhutters, waar iedere gemeente, als het enigszins mogelijk is, een eigen begraafplaats heeft. De gedachte hierachter is dat de levende gemeenteleden en de overledenen één gemeenschap blijven vormen en samen wachten op de wederkomst van de Heer.

De grafstenen zoals die in de negentiende eeuw op het kerkhof werden geplaatst, zijn net als die op een Hernhutter kerkhof eenvoudige, rechthoekige, liggende stenen. In later jaren is van deze traditie afgeweken en werden alle mogelijke grafmonumenten geaccepteerd. Tegenwoordig worden er weer zodanige eisen gesteld, dat de stenen passen in het geheel van de begraafplaats.

Ds. Witteveen stelde vanuit zijn opvattingen over de opstanding uit de dood een paar bijzondere regels:
- graven mochten niet geruimd worden
- overledenen moesten met het gezicht in de richting van Jeruzalem begraven worden
- per graf mocht slechts één persoon begraven worden
Nog steeds geldt de regel dat de graven niet geruimd worden, maar sinds een aantal jaren mogen er wel meer mensen in één graf worden begraven.

Enkele jaren geleden is het kerkhof uitgebreid met een strook van het bos dat tussen de kerk en het kerkhof ligt en dat evenals de rest van het bos, de bestemming begraafplaats heeft 

Graf of Urnengraf
Graven op het kerkhof zijn uitsluitend beschikbaar voor meelevende en praktizerende leden van de Zendingskerkgemeente. De kosten van de grafrechten voor een graf resp. urnengraf zijn met een korting van ruim 30% gerelateerd aan die van de gemeentelijke begraafplaats aan de Varenlaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuurslid van de Stichting de Zendingskerk die de functie van beheerder bekleedt: beheerderkerkhof@zendingskerk.nl

Paasfeest op het kerkhof
De Zendingskerkgemeente heeft een mooie traditie. Op eerste Paasdag wordt de kerkdienst besloten op het kerkhof. De gemeente verzamelt zich dan rondom het middenperk, waar o.a. het met de traditionele steen gedekte graf van ds. Witteveen ligt. Daar wordt de dienst met zang, gebed, het Onze Vader en de zegen afgesloten. Vervolgens leggen de gemeenteleden bloemen op de graven. Elk jaar weer beleven velen dit als een indrukwekkend moment. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT