Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Taakgroep Diaconie

Wat doen wij voor anderen?

Taakgroep Diaconie

Missie taakgroep Diaconie
Als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme
geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.
De taakgroep diaconie heeft als doelstelling om gerechtigheid en rechtvaardigheid toe te passen bij de bestemming van de financiële middelen. Dit geldt voor de eigen leden, maar ook voor de organisaties in Ermelo, elders in Nederland en in de wereld.
______________________________________________________________

Collectes
Uw kunt uw giften voor de collecten doneren tijdens de kerkdienst of overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. gift collectes en vermelding van de betreffende week of maand.

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks een gift naar één of meerdere projecten overmaken. Klik hieronder op de titel van de collecte voor meer informatie over de collectes van deze maand.___________________________________________________________
Hulpdienst Zendingskerk
Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen: hulpdienst@zendingskerk.nl


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT