Lees voor
Zoek
Home > Kerkelijk Centrum > Kindernevendienst

Kerkdiensten in het Kerkelijk Centrum

Kindernevendienst

In het beleidsplan van Kerkelijk Centrum staat over het jeugdwerk: “We geloven dat kinderen en jongeren een volwaardige plek mogen hebben in de christelijke gemeente. We willen hen graag in de verschillende ontwikkelingsfasen en op verschillende plekken in de gemeente bereiken en ondersteunen.”

Daarom wordt er tijdens de morgendiensten Kindernevendienst (KND) gehouden in de nevenruimten van het KC. Er zijn 3 groepen: groep 1 en 2 van de basisschool; groep 3 en 4 en groep 5 en 6. Na het gebed, vóór het lezen uit de bijbel verlaten de kinderen de kerkzaal. Aan het einde van de dienst, tijdens de collecte, vóór de zegen komen de kinderen weer terug.

KND loopt parallel aan de kerkdienst met vaste elementen, waarin kinderen op hun eigen niveau een gedeelte van de kerkdienst beleven.?Het contact en de ontmoeting die de kinderen onderling hebben is erg belangrijk. De kinderen zijn immers de toekomst van de kerk.

De methode die wij volgen heet “Vertel het maar”.
Deze methode wordt speciaal voor kindernevendiensten geschreven op drie niveaus:
onder-, midden- en bovenbouw.
Zo zijn er voor elke groep passende vertellingen en verwerkingen.

De collecte tijdens de KND komt voor een deel ten goede aan de activiteiten van de KND.

Tijdens de diensten op 1e Paas-, Pinkster- en Kerstdag en op de zondag van Kerk en School is er geen KND voor alle groepen. Tijdens deze en andere bijzondere diensten kan het zijn dat de kinderen eerder terug komen in de kerkzaal of dat er alleen KND is voor de jongste kinderen.
Gedurende de zomervakantie is er alleen KND voor de jongste kinderen.

Als er een doopdienst is, zal één van de groepen een doopcadeau aanbieden aan de doopouders na de kindernevendienst, tijdens de collecte.

Wij hopen dat de kinderen een fijne en gezegende tijd hebben tijdens de Kindernevendienst.


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT