Lees voor
Zoek
Home > Kerkrentmeesters > Wat doen wij?

Kerkrentmeesters

Wat doen wij?

Het College van Kerkrentmeesters beheert de stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Hieronder vallen de salarissen en de sociale lasten van predikanten, kosters en het administratieve personeel.

Ze draagt zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein en is opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.

Tevens valt het onderhoud en exploitatie van de kerkgebouwen, de pastorieën, de afdracht aan de Landelijke Protestantse Kerk Nederland, het Kerkblad en de bijdragen aan het jeugd- en evangelisatiewerk onder zijn aandachtsgebied.

Onder het aandachtsgebied van de kerkrentmeesters valt ook:
  • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
  • het beheren van de archieven van de gemeente
  • het beheren van de verzekeringspolissen

Financiering kerk
Het werk van de kerk wordt gefinancierd vanuit verschillende inkomsten, zoals collecten en giften, abonnementsgelden van het Kerkblad, verhuur van gebouwen.
Het grootste deel komt uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, waarvoor jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans wordt gehouden.

(periodieke) Giften
Giften aan de kerk zijn volledig aftrekbaar en aftrekbaar van het belastbaar inkomen, omdat deze een status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden een deel van een gift kan worden terugontvangen van de Belastingdienst. Hierbij is bij de actie Kerkbalans rekening te houden.
Onderscheid is te maken tussen incidentele en periodieke giften. Een ‘periodieke gift’ is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij het Kerkelijk Bureau.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT