Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Diaconaal Platform Ermelo

Wat doen wij?

Diaconaal Platform Ermelo

De diaconie van de PKN Hervormde Gemeente te Ermelo is lid van het Diaconaal Platform Ermelo (DPE). Dit platform is formeel opgericht op 1 maart 2012. Toen is een intentieverklaring ondertekend door 9 Ermelose kerken, te weten de Christelijke Gereformeerde kerk, Evangelie Gemeente, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Hervormde gemeente, Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeente, Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Eén van de belangrijkste redenen voor de oprichting van het DPE was de wens van de kerken om volwaardig gesprekspartner te zijn van de gemeente Ermelo op bijvoorbeeld het gebied van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), .

In de vergaderingen van het DPE komen onderwerpen aan de orde die alle deelnemers aangaan. Op deze wijze hopen we van betekenis te zijn voor de Ermelose samenleving.  
Website ontwikkeling: Exitus ICT