Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Het diaconale werk

Wie zijn wij?

Het diaconale werk

Het diaconale werk vatten we samen als het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de (wereld)samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties.
De bron van het diaconale werk is de Bijbel. Jezus Christus heeft laten zien hoe we met onze naasten moeten omgaan. In navolging van hem willen we als diakenen hulp bieden aan mensen die dat het hardst nodig hebben; ook aan hen die door de rest van de samenleving met de nek worden aangekeken.

Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

          De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld
          door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar
          aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen
          van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.


De diaconie heeft een brede taak binnen en buiten de kerk, zowel in als buiten Ermelo. Thema’s waarmee we ons bezighouden zijn armoede, eenzaamheid, hulpbehoevendheid, vreemdelingschap, gevangenschap, begraven van doden, zorg voor nabestaanden en ten slotte zorg voor de aarde.

De problemen die de diaconie tegenkomt, zijn van allerlei aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om een financiële tegenvaller of een verhuizing van een alleenstaande die geen hulp kan krijgen.
De diaconie komt vaak in actie als de officiële instanties geen hulp kunnen bieden.
Website ontwikkeling: Exitus ICT