Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Samenwerken

Wie zijn wij?

Samenwerken

De diaconie werkt in vele netwerken samen.

Samenleving en zorg
Zelfstandig uw leven leiden, eventuele problemen oplossen en actief meedoen aan de samenleving? Als dat even niet gaat, kunt u bij de gemeente Ermelo terecht met uw vragen op het gebied van zorg en welzijn.
Dit geldt ook voor vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking, leren en werken of bijvoorbeeld over regels en geldzaken.
Maakt u gebruik van jeugdhulp en zijn er vragen, problemen of klachten? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten van de Jeugdwet.

Maatschappelijk Werk Ermelo
Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan. Dit kan op verschillende gebieden zijn zoals bijvoorbeeld huisvesting, financiën, sociale relaties, psychisch functioneren, zingeving, gezondheid, praktisch functioneren en werk. 
De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is. Soms is het dan prettig dat er een maatschappelijk werker met u meedenkt of u verder helpt. U gaat dan samen op zoek naar een manier om verder te komen. Dat is wat maatschappelijk werk doet. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Maatschappelijk Werk Ermelo.

Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie die mensen in een financiële noodsituatie een steuntje in de rug biedt en verspilling van voedsel wil tegengaan. De voedselpakketten die de Voedselbank ter beschikking stelt, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
Voor de mogelijkheden die de Voedselbank u biedt, aanmelding en intake verwijzen we naar de website van de Voedselbank.

SchuldHulpMaatje Ermelo

SchuldHulpMaatje Ermelo is met schuldhulpmaatjes actief voor alle inwoners van de gemeente Ermelo. Wij willen naast de medemens in nood staan en hem of haar helpen om op de juiste wijze met de gegeven omstandigheden om te gaan.
Deze hulp kan bestaan uit het helpen met het invullen van formulieren, budgetten, contact leggen met professionele hulpverleningsinstanties, het vergroten van inzicht in de eigen administratie en voorkomen van (toename van) schulden. Ook is het bieden van morele steun belangrijk.
De hulp die wordt geboden is altijd gratis. Voor meer informatie en aanvragen van hulp verwijzen wij u door naar de website van SchuldHulpMaatje Ermelo.
Website ontwikkeling: Exitus ICT