Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Wat doen wij?

Wat doen wij?

Omzien naar elkaar

De opdracht die we vanuit de Bijbel hebben gekregen, is nog steeds actueel. Omzien naar elkaar en de zorg die we als christenen voor onze naaste hebben, is elke dag meer dan ooit nodig. Onze naasten dichtbij maar ook veraf zijn aan onze zorg toevertrouwd en het is onze opdracht om naar hen om te zien, opdat de liefde van Christus door onze hulp en zorg mag doorbreken bij degenen die op onze weg komen.

Wij
  • betrachten onderling dienstbetoon
  • verlenen bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben
  • verlenen hulp en bijstand ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn
  • signaleren knelsituaties in de samenleving 
  • bevorderen de zorg voor het behoud van de schepping

Hulp op maat
U zoekt hulp en u weet niet precies bij wie u daarvoor moet aankloppen...
De belangrijkste manier van helpen, is het bieden van hulp op maat. De diaconie kan u helpen om de juiste instantie of organisatie te vinden. Samen met een diaken kan dan worden gekeken bij wie u het beste terecht kunt voor uw probleem.
Door in gesprek te gaan over soms kleine dingen zoeken we naar een oplossing die op korte termijn en soms op wat langere termijn uitkomst biedt.
De hulp kan financiële hulp zijn, maar zeker ook praktische hulp. Als de hulpvraag zeer dringend is of als de omvang van het probleem groot blijkt te zijn, werken we vaak samen met professionele organisaties. Ook zijn er goede contacten met vrijwilligersorganisaties.
Op deze manier worden krachten gebundeld en kunnen we in veel gevallen passende hulp bieden. De mate waarin hulp wordt geboden, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U hoeft niet bang te zijn dat uw verhaal op straat komt te liggen. Tijdens de bevestiging van een diaken heeft deze een belofte van geheimhouding  afgelegd. Privacy is gewaarborgd.

De viering van het avondmaal
Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. Het avondmaal wordt gevierd in een kerkdienst van de gemeente. Het avondmaal kan ook worden gevierd bij en met gemeenteleden die niet in staat zijn deel te nemen aan de viering in de kerkdienst of in een zorginstelling. 

Inzameling van gaven
Om uit te kunnen delen moet je eerst inzamelen. Hiervoor collecteert de diaconie elke zondag in de kerkdiensten. Ook giften of schenkingen van gemeenteleden of anderen zijn welkom voor de diaconale arbeid. De diaconie heeft een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van het inkomen van iemand.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.
Website ontwikkeling: Exitus ICT