Lees voor
Zoek
Home > Diaconie > Jeugddiaconie

Wat doen wij?

Jeugddiaconie

Diaconaat dóór en vóór de jeugd ...

Omzien naar elkaar. Binnen onze gemeente geldt dit zeker ook voor de jeugd. Vanuit het Evangelie worden wij gestimuleerd om de jeugd bewust te maken van hun positie in de gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak van volwassen gemeenteleden; het hoort in de hele gemeente thuis. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als christen in de gemeente en in de maatschappij.
Binnen het jeugddiaconaat is een tweedeling te maken. 

Diaconaat dóór de jeugd (praktisch handelen)
We betrekken jongeren bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties in de verschillende wijkgemeentes. Op deze wijze stimuleren we hen om hun gaven en talenten in te zetten voor de ander dichtbij of ver weg. Wetend dat we als gemeente naar elkaar mogen omzien en dat we dit ook als Bijbelse opdracht mogen meenemen en uitdragen.

Diaconaat vóór de jeugd (hulp aan jongeren)
We ondersteunen jongeren bij problemen als bijvoorbeeld verslaving, werkeloosheid, het niet functioneren, minderjarige opvang, of andere problemen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen.

Het jeugdwerk en daarmee ook het jeugddiaconaat is wijk-georiënteerd. In elke wijkgemeente zijn één of twee jeugdouderlingen en één jeugddiaken actief. Zij initiëren nieuwe ideeën en stemmen regelmatig de lopende zaken af.
Alle jeugddiakenen nemen deel aan de (centrale) Diaconie en vormen hieronder de Jeugddiaconie. Daar waar gemeente brede jeugdactiviteiten ontplooid kunnen worden, zullen de jeugddiakenen samen optrekken.

Vragen
Mocht je een vraag of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de jeugddiakenen:

Wilma Knoppersen (jeugddiaken Oude kerk)  
Telefoon: 06-22683067 

Sophie Kwant (jeugddiaken Westerkerk) 
Telefoon: 06 - 16 81 60 59

Jan van Diest (jeugdiaken Nieuwe Kerk)
Telefoon: 06-30955037

Gerrit Boeve (jeugddiaken Kapel Staverden) 
Telefoon: 06 - 25 32 22 62

Gerda Immerzeel (jeugdouderling, incl. jeugddiaconaat, Zendingskerk) 
Telefoon: 06-53275051

Marien van Baren (jeugddiaken Kerkelijk Centrum) 
Telefoon: 06-10386449
 
Website ontwikkeling: Exitus ICT