Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Donderdag 26 januari 2023

Scipio app

Het afgelopen jaar hebben we als wijk een pilot gehad met de Scipio app. Na evaluatie in de kerkenraad is besloten om door te gaan met de Scipio app. We gaan het gebruik van deze app de komende maanden uitbreiden. Ook zien we graag dat nog meer leden de app gaan gebruiken.

Is van u een e-mailadres bekend in de administratie en maakt u nog geen gebruik van de app? Dan krijgt uw binnenkort een e-mail met daarin een uitnodiging om de app te installeren. Dit is geen spam of phishing; u kunt dit bericht vertrouwen.

Krijgt u geen e-mail? Dan is uw e-mailadres niet bekend in de administratie. Geef uw e-mailadres door via app.wk@hervormd-ermelo.nl en we vragen het kerkelijk bureau dit in de administratie op te nemen. U kunt ook rechtstreeks het kerkelijk bureau (e-mail: kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl) hiervoor benaderen.

Informatie over de Scipio app vindt u elders op de website.Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Vanuit de kerkenraad

23 april 2024  |  De kerkenraad publiceert regelmatig een stukje tekst over de onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen. Naar aanleiding van de  vergadering van 18 april jongstleden staat de informatie op de website. Op overzichtspagina kunt u ook de eerder verschenen teksten teruglezen.


Tags
kerkenraad
23 april 2024

minder
Westerkerk

Vacatures

23 april 2024  |  

Samen gemeente zijn, is iets dat wij als kerkenraad willen promoten en uitdragen. Om dit te kunnen blijven doen hebben wij uw/jouw hulp echt nodig.

Zoals jullie weten zijn er vijf vacatures binnen de kerkenraad namelijk:
• Ouderling pastoraat voor doelgroep 19-44 jaar (2 vacatures)
• Jeugdouderling (2 vacatures)
• Ouderling kerkrentmeester (portefeuille personeel)
Ook zijn wij nog op zoek naar een lid voor de zendingscommissie.

Echter er komt nog een vacature bij. Clasien Brons is gevraagd door het College van Kerkrentmeesters om penningmeester te worden van de Hervormde Gemeente Ermelo. Hierdoor ontstaat er in onze wijk nog een extra vacature van ouderling kerkrentmeester portefeuille financiën.

Als kerkenraad doen wij een dringend beroep op u/jou en ja wij weten dat er op velen van jullie al een beroep is gedaan en er waren allerlei goede en bewuste redenen om hierop ‘nee’ te zeggen’. Maar op deze manier wordt het als kerkenraad erg lastig om alles in goede banen te leiden en vragen wij nu opnieuw aandacht voor dit toch wel grote probleem.

Als kerkenraad hopen en bidden wij dat u/jij wilt nadenken om tijd te willen steken in de opbouw van Gods gemeente.23 april 2024

meer
Westerkerk

Sleutel gevonden

23 april 2024  |  

Op zondag 21 april is tijdens een wandeling door een dorpsgenoot deze sleutel gevonden op ‘s Heerenloo. Door de sleutelhanger heeft ze gedacht dat deze wellicht van een lid van de Westerkerk zou kunnen zijn. Is deze sleutel van u/jou of weet je van wie deze kan zijn, mail dan even met de scriba (scriba.wk@hervormd-ermelo.nl).23 april 2024

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT