Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wie zijn wij?

Westerkerk

Wie zijn wij?

Wij zijn een gastvrije, laagdrempelige en wervende gemeente die onderdak wil bieden aan gemeenteleden, maar zich ook open wil stellen voor wijkbewoners die niet (meer) bij een kerkelijke gemeenschap betrokken zijn. We willen een gemeente zijn die in beweging is en die bereid is om in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten – met ruimte en respect voor elkaars verschillende opvattingen en belevingen.

Wij zijn een veelkleurige gemeente. We staan in de breedte van de Protestantse Kerk, met een evangelische inslag. Ondanks onze onderlinge verscheidenheid willen we samen één zijn in Christus, ons fundament.

We hebben één kerkdienst op zondagochtend. In de diensten is plaats voor verschillende stijlen muziek. We maken hiervoor gebruik van orgel, piano en een combo van wisselende samenstelling en stijl. We zingen uit diverse bundels, waarvan het Nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Opwekking de belangrijkste zijn. We maken gebruik van schermen in de kerkzaal voor zowel de liedteksten als de schriftlezing.

Hoewel we een levendige eredienst hebben, willen we ook tot rust komen bij God. We zoeken naar vormen om stilte, gebed en zegen een plaats te geven in de eredienst.

We willen graag dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze kerk. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst tijdens de preek. De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school volgen dan basiscatechese. Om de drie weken zijn zij, met een werkblad, er de hele kerkdienst bij. Voor de klassen 3 en 4 van de middelbare school is er eens per maand basiscatechese.
Website ontwikkeling: Exitus ICT