Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Contact > Doop

Wat kunnen we voor u betekenen?

Doop en kinderzegen

Kinderdoop en opdragen van kinderen
Sinds 2008 bestaat er in de Westerkerk niet alleen de mogelijkheid voor ouders om hun kind laten dopen, maar ook om hun kind te laten opdragen door een persoonlijke zegen voor hem/haar te vragen.

Als gemeente willen we helder zijn wat de kern van het geloven in God betreft, maar wel openstaan voor een bredere invulling. Dat betekent dat we in onze visie op kinderdoop en kinderzegen over kerkmuren willen heen kijken. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland is hiervoor ook ruimte geschapen.

De Westerkerk erkent ook dat voor beide tradities goede Bijbelse argumenten zijn. In geval van de kinderdoop wordt ingezet bij de trouw van God door de generaties heen. De liefde van God is er al voordat het kind God kan leren liefhebben. Dat is een sterk argument voor de doop van zuigelingen.
De doop is teken en zegel van de trouw van God door de generaties heen.
Zo kan een kind al jong worden gebracht in de werkelijkheid van Gods koninkrijk, waardoor al vroeg iets van het nieuwe leven in Christus gestalte kan krijgen.

Bij het opdragen wordt het kind in het midden van de gemeente voorgesteld en aan God opgedragen door een persoonlijke zegen te ontvangen. Later kan het kind, indien het zelf daarvoor kiest, in het midden van de gemeente gedoopt worden.

De kinderzegen vindt plaats aan het begin van de dienst.
We letten erop dat niet de indruk van een 'droogdoop' wordt gewekt. Er wordt slechts vorm gegeven aan de woorden van de apostel: ‘Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden’ (Filippenzen 4: 6).
Er wordt dus ook geen doopkaars overhandigd en ook wordt de naam van het kind niet op de dooprol bijgeschreven.

De wijkkerkenraad stelt nadrukkelijk dat het opdragen van kinderen plaatsvindt binnen de wijkgemeente. Dus alleen als je lid bent van de wijkgemeente, geven wij hier ruimte voor.

We sluiten wel af met een zegenlied, omdat zegenen een van de kernwoorden is die bij het gemeente-zijn hoort.

Zowel de doop als de kinderzegen bereidt onze wijkpredikant, ds. André Priem, samen met de (doop)ouders voor tijdens een of twee persoonlijke ontmoetingen, zo mogelijk samen met andere ouders.


Naam
Telefoon
E-mail
Vraag of opmerking
Versturen

Contactinformatie

ds. André Priem
Website ontwikkeling: Exitus ICT